Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Via de website www.bedrijvenstek.nl is het mogelijk om voor eigen gebruik adressen te downloaden van bedrijven die vallen onder de diverse SBI-subklassen. Om misbruik te voorkomen kunnen maximaal 10 duizend adressen per dag bekeken of gedownload worden.

 

De website biedt verder tal van mogelijkheden om bijvoorbeeld kamer van koophandelnummers op te zoeken, of bijvoorbeeld informatie van het bedrijf achter het kamer van koophandelnummer te vinden. Er is ook een mogelijkheid om uitgebreid te zoeken.

 

De snelkoppelingen hieronder hebben de naamgeving van de SBI2008-klassen. Deze naamgeving is ontleend aan de website www.bedrijvenstek.nl en wijkt soms enigszins af van de officiële benamingen die op deze website gebruikt worden en die ontleend zijn aan de benamingen die het CBS gebruikt. De snelkoppelingen leiden naar een webpagina van www.bedrijvenstek.nl met daarop ongesorteerde adresinformatie van bedrijven die onder de betreffende SBI2008-klasse vallen. Op de website www.bedrijvenstek.nl kunnen deze adressen worden gedownload als word-document of als csv-document. Een csv-document is in te lezen in MS-Excel.

 

Wie adressen wil downloaden kan beter niet op de snelkoppelingen hieronder klikken maar rechtstreeks naar de website van www.bedrijvenstek.nl gaan omdat de getoonde adressen meetellen bij het bepalen van het maximum van tienduizend te bekijken/downloaden adressen per dag.

 

A

Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht

Teelt van eenjarige gewassen

Teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende zaden

Teelt van groenten en wortel- en knolgewassen

Teelt van groenten en champignons

Teelt van aardappels, suikerbieten en overige wortel- en knolgewassen

Teelt van vezelgewassen

Teelt van overige eenjarige gewassen

Bloementeelt

Teelt van meerjarige gewassen

Druiventeelt

Teelt van pit- en steenvruchten

Teelt van overige boomvruchten, kleinfruit en noten

Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken

Teelt van specerijgewassen, aromatische en medicinale gewassen

Teelt van medicinale gewassen en gewassen voor insecten- of parasietenbestrijding

Teelt van specerij- en aromatische gewassen

Teelt van overige meerjarige gewassen

Teelt van sierplanten

Teelt van sierplanten (geen bomen en struiken)

Teelt van sierbomen en -struiken

Fokken en houden van dieren

Fokken en houden van melkvee

Fokken en houden van runderen (geen melkvee)

Fokken en houden van paarden en ezels

Fokken en houden van schapen en geiten

Fokken en houden van varkens

Fokken en houden van pluimvee

Fokken en houden van overige dieren

Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren

Dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst

Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw

Dienstverlening voor het fokken en houden van dieren

Behandeling van gewassen na de oogst

Behandeling van zaden voor vermeerdering

Behandeling van akkerbouwzaden voor vermeerdering

Behandeling van tuinbouwzaden (niet van boomkwekerijgewassen) voor vermeerdering

Behandeling van zaden van boomkwekerijgewassen voor vermeerdering

Jacht

Bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening voor de bosbouw

Bosbouw

Exploitatie van bossen

Dienstverlening voor de bosbouw

Visserij en kweken van vis en schaaldieren

Visserij

Zee- en kustvisserij

Binnenvisserij

Kweken van vis en schaaldieren

Kweken van zeevis en -schaaldieren

Kweken van zoetwatervis en -schaaldieren

 

 

B

Winning van aardolie en aardgas

Winning van aardolie

Winning van aardgas

Winning van delfstoffen (geen olie en gas)

Winning van zand, grind en klei

Winning van zand en grind

Winning van klei

Winning van overige delfstoffen

Winning van turf

Winning van zout

Winning van overige delfstoffen n.e.g.

Dienstverlening voor de winning van delfstoffen

Dienstverlening voor de winning van aardolie en aardgas

Dienstverlening voor de winning van delfstoffen (geen olie en gas)

 

 

C

Vervaardiging van voedingsmiddelen

Slachterijen en vleesverwerking

Slachterijen (geen pluimvee-)

Pluimveeslachterijen

Vleesverwerking (niet tot maaltijden)

Visverwerking

Verwerking van aardappels, groente en fruit

Vervaardiging van aardappelproducten

Vervaardiging van fruit- en groentesap

Verwerking van groente en fruit (niet tot sap en maaltijden)

Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten

Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten (geen margarine en andere spijsvetten)

Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten

Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten

Vervaardiging van margarine en overige spijsvetten

Vervaardiging van zuivelproducten

Vervaardiging van zuivelproducten (geen consumptie-ijs)

Vervaardiging van consumptie-ijs

Vervaardiging van meel

Vervaardiging van meel (geen zetmeel)

Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten

Vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwaren

Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk

Vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk

Vervaardiging van deegwaren

Vervaardiging van overige voedingsmiddelen

Vervaardiging van suiker

Verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk

Verwerking van cacao

Vervaardiging van chocolade en suikerwerk

Verwerking van koffie en thee

Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen; zoutraffinage

Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen

Breken, zuiveren en raffineren van zout

Vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden en snacks

Vervaardiging van bereide vlees- en vismaaltijden

Vervaardiging van bereide groentemaaltijden

Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding

Vervaardiging van overige voedingsmiddelen n.e.g.

Vervaardiging van diervoeders

Vervaardiging van veevoeders

Vervaardiging van voeders voor huisdieren

Vervaardiging van dranken

Vervaardiging van sterk alcoholische dranken door distilleren, rectificeren en mengen

Distilleerderijen en likeurstokerijen

Vervaardiging van drinkbare ethylalcohol door gisting

Vervaardiging van wijn uit druiven

Vervaardiging van cider en van overige vruchtenwijnen

Vervaardiging van overige niet-gedistilleerde gegiste dranken

Vervaardiging van bier

Mouterijen

Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water

Vervaardiging van tabaksproducten

Vervaardiging van textiel

Bewerken en spinnen van textielvezels

Bewerken en spinnen van katoen- of katoenachtige vezels

Bewerken en spinnen van kaardwol- of kaardwolachtige vezels

Bewerken en spinnen van kamwol- of kamwolachtige vezels

Bewerken en spinnen van vlas- of vlasachtige vezels

Twijnen en voorbewerken van zijde; twijnen en textureren van synthetische of kunstmatige vezelgarens

Vervaardiging van naaigarens

Bewerken en spinnen van overige textielvezels

Weven van textiel

Vervaardiging van katoenen of katoenachtige weefsels

Vervaardiging van kaardwollen of kaardwolachtige weefsels

Vervaardiging van kamwol of kamwolachtige weefsels

Vervaardiging van zijden of zijdeachtige weefsels

Vervaardiging van overige weefsels

Textielveredeling

Vervaardiging van overige textielproducten

Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen

Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel (geen kleding)

Vervaardiging van vloerkleden en tapijt

Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten

Vervaardiging van gebonden textielvlies en artikelen daarvan (geen kleding)

Vervaardiging van technisch en industrieel textiel

Vervaardiging van overige textielproducten n.e.g.

Vervaardiging van kleding

Vervaardiging van kleding (geen bontkleding)

Vervaardiging van kleding van leer

Vervaardiging van werkkleding

Vervaardiging van overige bovenkleding

Vervaardiging van onderkleding

Vervaardiging van baby- en sportkleding en kledingaccessoires

Vervaardiging van artikelen van bont

Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding

Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken

Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding (geen kousen en sokken)

Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen

Looien en bewerken van leer; vervaardiging van koffers, tassen, zadel- en tuigmakerswerk; bereiden en verven van bont

Looien en bewerken van leer; bereiden en verven van bont

Looien en bewerken van leer

Bereiden en verven van bont

Vervaardiging van koffers, tassen e.d. en van zadel- en tuigmakerswerk

Vervaardiging van schoenen

Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)

Primaire houtbewerking en verduurzamen van hout

Zagen en schaven en overige primaire houtbewerking

Verduurzamen van hout

Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

Vervaardiging van fineer en plaatmateriaal op basis van hout

Vervaardiging van panelen voor parketvloeren

Vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw

Vervaardiging van deuren, ramen en kozijnen van hout

Vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw (geen deuren, ramen en kozijnen)

Vervaardiging van houten emballage

Vervaardiging van overige artikelen van hout en van artikelen van kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

Vervaardiging van overige artikelen van hout

Vervaardiging van artikelen van kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren

Vervaardiging van papierpulp, papier en karton

Vervaardiging van papierpulp

Vervaardiging van papier en karton

Vervaardiging van grafisch papier en karton

Vervaardiging van papier en karton voor verpakking

Vervaardiging van papier en karton (geen grafisch en niet voor verpakking)

Vervaardiging van papier- en kartonwaren

Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton; vervaardiging van golfpapier en -karton

Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton

Vervaardiging van golfpapier en -karton

Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren

Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier

Vervaardiging van behangselpapier

Vervaardiging van overige papier- en kartonwaren

Drukkerijen, reproductie van opgenomen media

Drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen

Drukkerijen van dagbladen

Overige drukkerijen

Drukkerijen van boeken e.d.

Drukkerijen van tijdschriften

Drukkerijen van reclame

Drukkerijen van verpakkingen

Drukkerijen van formulieren

Overige drukkerijen n.e.g.

Prepress- en premedia-activiteiten

Grafische afwerking en overige activiteiten verwant aan de drukkerij

Grafische afwerking

Overige activiteiten verwant aan de drukkerij

Reproductie van opgenomen media

Reproductie van geluidsopnamen

Reproductie van video-opnamen

Reproductie van computermedia

Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking

Vervaardiging van cokesovenproducten

Vervaardiging van cokesovenproducten (geen pek en pekcokes)

Vervaardiging van pek en pekcokes

Aardolieverwerking

Aardolieraffinage

Aardolieverwerking (geen -raffinage)

Vervaardiging van chemische producten

Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van kunststof en synthetische rubber in primaire vorm

Vervaardiging van industriële gassen

Vervaardiging van kleur- en verfstoffen

Vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën

Verrijking van uranium

Vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën n.e.g.

Vervaardiging van overige organische basischemicaliën

Vervaardiging van petrochemische producten

Vervaardiging van overige organische basischemicaliën (geen petrochemische producten)

Vervaardiging van niet-drinkbare ethylalcohol door gisting

Vervaardiging van overige organische basischemicaliën n.e.g.

Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen

Vervaardiging van kunststof in primaire vorm

Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vorm

Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën

Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek

Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en cosmetica

Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen

Vervaardiging van parfums en cosmetica

Vervaardiging van overige chemische producten

Vervaardiging van kruit en springstoffen en van lucifers

Vervaardiging van kruit en springstoffen

Vervaardiging van lucifers

Vervaardiging van lijm en bereide kleefmiddelen

Vervaardiging van etherische oliën

Vervaardiging van overige chemische producten n.e.g.

Vervaardiging van gelatine en derivaten daarvan

Vervaardiging van fotochemische producten

Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten

Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen

Vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen)

Vervaardiging van farmaceutische producten, geen grondstoffen

Vervaardiging van radioactieve elementen voor medisch gebruik

Vervaardiging van producten van rubber en kunststof

Vervaardiging van producten van rubber

Vervaardiging van rubberbanden en loopvlakvernieuwing

Vervaardiging van rubberbanden

Vernieuwen van loopvlakken

Vervaardiging van producten van rubber (geen banden)

Vervaardiging van producten van kunststof

Vervaardiging van platen, folie, buizen en profielen van kunststof

Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van kunststof

Vervaardiging van kunststofproducten voor de bouw

Vervaardiging van kunststofproducten voor de bouw (waaronder ook harde vloerbedekkingen van kunststof)

Vervaardiging van linoleum en overige niet van kunststof vervaardigde harde vloerbedekkingen

Vervaardiging van overige producten van kunststof

Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten

Vervaardiging van glas en glaswerk

Vervaardiging van vlakglas

Vormen en bewerken van vlakglas

Vervaardiging van holglas

Vervaardiging van glasvezels

Vervaardiging en bewerking van overig glas, inclusief technisch glaswerk

Vervaardiging van vuurvaste keramische producten

Vervaardiging van keramische producten voor de bouw

Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen

Vervaardiging van keramische producten voor de bouw (geen tegels en plavuizen)

Vervaardiging van overige keramische producten

Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk

Vervaardiging van sanitair aardewerk

Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal van keramische stoffen

Vervaardiging van overig technisch aardewerk

Vervaardiging van overige keramische producten n.e.g.

Vervaardiging van cement, kalk en gips

Vervaardiging van cement

Vervaardiging van kalk en gips

Vervaardiging van kalk

Vervaardiging van gips

Vervaardiging van producten van beton, gips en cement

Vervaardiging van producten van beton voor de bouw en van kalkzandsteen

Vervaardiging van producten van beton voor de bouw

Vervaardiging van kalkzandsteen

Vervaardiging van producten van gips voor de bouw

Vervaardiging van stortklare beton

Vervaardiging van mortel in droge vorm

Vervaardiging van producten van vezelcement

Vervaardiging van overige producten van beton, gips en cement

Natuursteenbewerking

Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen

Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten (geen schuur-, slijp- en polijstmiddelen)

Vervaardiging van metalen in primaire vorm

Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen

Vervaardiging van stalen buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor

Overige eerste verwerking van staal

Koudtrekken van staven

Koudwalsen van bandstaal

Koudvervormen en koudfelsen

Koudtrekken van draad

Vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen

Vervaardiging van edelmetalen

Vervaardiging van aluminium

Vervaardiging van lood, zink en tin

Vervaardiging van koper

Vervaardiging van overige non-ferrometalen

Smelten en raffineren van uranium

Gieten van metalen

Gieten van ijzer

Vervaardiging van gietijzeren buizen

Gieten van staal

Gieten van lichte metalen

Gieten van overige non-ferrometalen

Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)

Vervaardiging van metalen producten voor de bouw

Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan

Vervaardiging van metalen deuren, vensters en kozijnen

Vervaardiging van reservoirs van metaal en van ketels en radiatoren voor centrale verwarming

Vervaardiging van ketels en radiatoren voor centrale verwarming

Vervaardiging van metalen tanks en reservoirs

Vervaardiging van stoomketels (geen ketels voor centrale verwarming)

Vervaardiging van wapens en munitie

Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie

Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking

Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal

Algemene metaalbewerking

Vervaardiging van scharen, messen en bestek, hang- en sluitwerk en gereedschap

Vervaardiging van scharen, messen en bestek

Vervaardiging van hang- en sluitwerk

Vervaardiging van gereedschap

Vervaardiging van overige producten van metaal

Vervaardiging van stalen vaten e.d.

Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal

Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren

Vervaardiging van artikelen van draad

Vervaardiging van kettingen en veren

Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren

Vervaardiging van overige producten van metaal n.e.g.

Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur

Vervaardiging van elektronische componenten en printplaten

Vervaardiging van elektronische componenten

Vervaardiging van elektrische smoorspoelen, gelijkrichters en overige inductoren

Vervaardiging van overige elektronische componenten n.e.g.

Vervaardiging van elektronische printplaten

Vervaardiging van computers en randapparatuur

Vervaardiging van communicatieapparatuur

Vervaardiging van alarminstallaties

Vervaardiging van communicatieapparatuur (geen alarminstallaties)

Vervaardiging van consumentenelektronica

Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken

Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur

Vervaardiging van uurwerken

Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur

Vervaardiging van optische instrumenten en apparatuur

Vervaardiging van optische meetinstrumenten

Vervaardiging van optische en fotografische instrumenten en apparatuur (geen meetinstrumenten)

Vervaardiging van informatiedragers

Vervaardiging van elektrische apparatuur

Vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen

Vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren

Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen

Vervaardiging van batterijen en accumulatoren

Vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.

Vervaardiging van kabels van optische vezels

Vervaardiging van optische vezels

Vervaardiging van overige elektrische en elektronische kabel

Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.

Vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten

Vervaardiging van huishoudapparaten

Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten

Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten

Vervaardiging van overige elektrische apparatuur

Vervaardiging van overige machines en apparaten

Vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen

Vervaardiging van motoren en turbines (niet voor vliegtuigen, motorvoertuigen en bromfietsen)

Vervaardiging van windturbines

Vervaardiging van motoren en turbines, niet voor vliegtuigen, motorvoertuigen en bromfietsen, geen windturbines

Vervaardiging van hydraulische apparatuur

Vervaardiging van niet-hydraulische pompen en compressoren

Vervaardiging van appendages

Vervaardiging van tandwielen, lagers en overige drijfwerkelementen

Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik

Vervaardiging van industriële ovens en branders

Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen

Vervaardiging van kantoormachines en -apparatuur (geen computers en randapparatuur)

Vervaardiging van pneumatisch en elektrisch handgereedschap

Vervaardiging van machines en apparaten voor industriële koeltechniek en klimaatregeling

Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik n.e.g.

Vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw

Vervaardiging van landbouwtractoren

Vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw (geen tractoren)

Vervaardiging van gereedschapswerktuigen

Vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor metaalbewerking

Vervaardiging van gereedschapswerktuigen niet voor metaalbewerking

Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden

Vervaardiging van machines voor de metallurgie

Vervaardiging van machines voor de bouw en winning van delfstoffen

Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen

Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer

Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton

Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie

Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden n.e.g.

Vervaardiging van auto\'s, aanhangwagens en opleggers

Vervaardiging van auto\'s

Carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers

Carrosseriebouw

Vervaardiging van aanhangwagens en opleggers

Vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor auto\'s

Vervaardiging van elektrische en elektronische onderdelen en toebehoren voor auto\'s

Vervaardiging van niet-elektrische en -elektronische onderdelen en toebehoren voor auto\'s

Vervaardiging van autostoelen

Vervaardiging van onderdelen en accessoires voor auto\'s (geen elektrische of elektronische en geen autostoelen)

Vervaardiging van overige transportmiddelen

Scheepsbouw

Bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen)

Bouw van sport- en recreatievaartuigen

Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel

Vervaardiging van vliegtuigen en onderdelen daarvoor

Vervaardiging van vliegtuigstoelen

Vervaardiging van vliegtuigen en onderdelen daarvoor (geen vliegtuigstoelen)

Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen

Vervaardiging van transportmiddelen n.e.g.

Vervaardiging van motor- en bromfietsen

Vervaardiging van motoren voor motor- en bromfietsen

Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens

Vervaardiging van fietsen

Vervaardiging van invalidenwagens

Vervaardiging van overige transportmiddelen n.e.g.

Vervaardiging van meubels

Interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels

Interieurbouw

Vervaardiging van bedrijfsmeubels

Vervaardiging van stoelen voor bedrijf en kantoor

Vervaardiging van bedrijfsmeubels (geen interieurbouw of stoelen)

Vervaardiging van keukenmeubels

Vervaardiging van matrassen

Vervaardiging van overige meubels

Vervaardiging van woon- en slaapkamerstoelen en tuinstoelen

Vervaardiging van woon- en slaapkamermeubels, tuin- en overige meubels (geen stoelen)

Vervaardiging van overige goederen

Slaan van munten; bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden e.d.

Slaan van munten en medailles

Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden e.d. (geen imitatie)

Vervaardiging van imitatiesieraden

Vervaardiging van muziekinstrumenten

Vervaardiging van sportartikelen

Vervaardiging van speelgoed en spellen

Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen

Tandtechnische bedrijven

Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen (geen tandtechniek)

Vervaardiging van brillen, brillenglazen en contactlenzen

Vervaardiging van tand- en beencement

Vervaardiging van medische instrumenten en orthopedische en prothese-artikelen

Vervaardiging van borstelwaren

Sociale werkvoorziening en vervaardiging van overige goederen n.e.g.

Sociale werkvoorziening

Vervaardiging van overige goederen n.e.g.

Reparatie en installatie van machines en apparaten

Reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur

Reparatie van producten van metaal

Reparatie en onderhoud van stoomketels niet bedoeld voor centrale verwarming

Reparatie en onderhoud van overige tanks, reservoirs en bergingsmiddelen van metaal

Reparatie en onderhoud van wapens

Reparatie en onderhoud van machines

Reparatie en onderhoud van machines voor algemeen gebruik en machine-onderdelen (geen gereedschap)

Reparatie en onderhoud van kantoormachines

Reparatie en onderhoud van machines en apparaten voor industriële klimaatregeling en koeltechniek

Reparatie en onderhoud van hijs-, hef- en transportwerktuigen

Reparatie en onderhoud van ovens en branders

Reparatie en onderhoud van motoren en turbines, niet voor vliegtuigen, motorvoertuigen en bromfietsen, geen windturbines

Reparatie en onderhoud van pompen en compressoren

Reparatie en onderhoud van tandwielen, lagers en overige drijfwerkelementen

Reparatie en onderhoud van overige machines voor algemeen gebruik en machine-onderdelen

Reparatie en onderhoud van pneumatisch en elektrisch gereedschap en gereedschapswerktuigen

Reparatie en onderhoud van pneumatisch en elektrisch handgereedschap

Reparatie en onderhoud van gereedschapswerktuigen voor metaalbewerking

Reparatie en onderhoud van gereedschapswerktuigen voor bewerking van andere stoffen dan metaal

Reparatie en onderhoud van machines voor een specifieke bedrijfstak

Reparatie en onderhoud van machines en werktuigen voor de landbouw en bosbouw (geen tractoren)

Reparatie en onderhoud van landbouwtractoren

Reparatie en onderhoud van machines voor de delfstoffenwinning en de bouw

Reparatie en onderhoud van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen

Reparatie en onderhoud van machines voor de productie van textiel, kleding en leer

Reparatie en onderhoud van machines voor de productie van papier en karton

Reparatie en onderhoud van machines voor de metallurgie

Reparatie en onderhoud van machines voor overige specifieke bedrijfstakken

Reparatie van elektronische en optische apparatuur

Reparatie en onderhoud van elektronische componenten en printplaten

Reparatie en onderhoud van elektrische smoorspoelen, gelijkrichters en overige inductoren

Reparatie en onderhoud van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur

Reparatie en onderhoud van optische apparatuur

Reparatie van elektrische apparatuur

Reparatie en onderhoud van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren

Reparatie en onderhoud van schakel- en verdeelinrichtingen

Reparatie en onderhoud van batterijen en accumulatoren

Reparatie en onderhoud van elektrische verlichtingsbenodigdheden

Reparatie en onderhoud van meet-, regel- en controle-apparaten

Reparatie en onderhoud van schepen

Reparatie en onderhoud van schepen (geen recreatieschepen)

Reparatie en onderhoud van sport- en recreatievaartuigen

Reparatie en onderhoud van vliegtuigen

Reparatie en onderhoud van overige transportmiddelen

Reparatie en onderhoud van militaire gevechtsvoertuigen

Reparatie en onderhoud van rollend spoor- en tramwegmaterieel

Reparatie van overige apparatuur

Reparatie van netten en touw

Reparatie van medische instrumenten en hulpmiddelen

Installatie van industriële machines en apparatuur

Installatie van ketels en tanks

Installatie van stoomketels niet bedoeld voor centrale verwarming

Installatie van overige tanks, reservoirs en bergingsmiddelen van metaal

Installatie van industriële machines

Installatie van machines voor algemeen gebruik (geen gereedschap)

Installatie van kantoormachines

Installatie van machines en apparaten voor industriële klimaatregeling en koeltechniek

Installatie van hijs-, hef- en transportwerktuigen

Installatie van ovens en branders

Installatie van motoren en turbines, niet voor vliegtuigen, motorvoertuigen en bromfietsen, geen windturbines

Installatie van pompen en compressoren

Installatie van tandwielen, lagers en overige drijfwerkelementen

Installatie van overige machines voor algemeen gebruik en machine-onderdelen

Installatie van pneumatisch en elektrisch gereedschap en gereedschapswerktuigen

Installatie van pneumatisch en elektrisch handgereedschap

Installatie van gereedschapswerktuigen voor metaalbewerking

Installatie van gereedschapswerktuigen voor bewerking van andere stoffen dan metaal

Installatie van machines voor een specifieke bedrijfstak

Installatie van machines en werktuigen voor de landbouw en bosbouw

Installatie van machines voor de delfstoffenwinning en de bouw

Installatie van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen

Installatie van machines voor de productie van textiel, kleding en leer

Installatie van machines voor de productie van papier en karton

Installatie van machines voor de metallurgie

Installatie van machines voor overige specifieke bedrijfstakken

Installatie van elektronische en optische apparatuur

Installatie van elektrische smoorspoelen, gelijkrichters en overige inductoren

Installatie van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur

Installatie van optische apparatuur

Montage van besturingssystemen voor industriële productiestraten

Installatie van elektrische apparatuur

Installatie van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren

Installatie van schakel- en verdeelinrichtingen

Installatie van batterijen en accumulatoren

Installatie van meet-, regel- en controle-apparaten

Installatie van overige toebehoren

Installatie van medische instrumenten en hulpmiddelen

 

 

D

Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

Productie van elektriciteit; transmissie en distributie van elektriciteit en aardgas

Productie van elektriciteit

Productie van elektriciteit door thermische, kern- en warmtekrachtcentrales

Productie van elektriciteit door windenergie

Productie van elektriciteit door zonnecellen, warmtepompen en waterkracht

Beheer en exploitatie van transportnetten voor elektriciteit, aardgas en warm water

Distributie van elektriciteit en gasvormige brandstoffen via leidingen

Handel in elektriciteit en in gas via leidingen

Productie van aardgas

Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht

 

 

E

Winning en distributie van water

Afvalwaterinzameling en -behandeling

Afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling

Inzameling van afval

Inzameling van onschadelijk afval

Inzameling van schadelijk afval

Behandeling van afval

Behandeling van onschadelijk afval

Behandeling van schadelijk afval

Behandeling van kernafval

Behandeling van schadelijk afval (geen kernafval)

Voorbereiding tot recycling

Sloop van schepen, witgoed, computers e.d.

Sloop van schepen

Sloop van witgoed, computers e.d.

Gesorteerd materiaal voorbereiden tot recycling

Voorbereiding tot recycling van metaalafval (behalve sloop van schepen, auto\'s, witgoed, computers e.d.)

Voorbereiding tot recycling van afval (geen metaalafval)

Sanering en overig afvalbeheer

 

 

F

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling

Projectontwikkeling

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet)

Bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken

Wegenbouw en stratenmaken

Wegenbouw

Stratenmaken

Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen

Bouw van kunstwerken

Leggen van kabels en buizen

Leggen van rioleringen, buizen en pijpleidingen; aanleg van bronbemaling

Leggen van rioleringen, buizen en pijpleidingen

Aanleg van bronbemaling

Leggen van elektriciteits- en telecommunicatiekabels

Bouw van overige civieltechnische werken

Natte waterbouw

Bouw van overige civieltechnische werken n.e.g.

Aanleg van sportterreinen en -accommodaties (geen gebouwen)

Bouw van industriële werken (geen gebouwen)

Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

Slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren

Slopen van bouwwerken

Grondverzet

Proefboren

Bouwinstallatie

Elektrotechnische bouwinstallatie

Installatie van verlichting, telecom en alarm in gebouwen

Installatie van verlichting en signalering bij wegen, spoor- en waterwegen en luchthavens

Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur

Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair

Installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur

Overige bouwinstallatie

Installatie van liften, roltrappen en bliksemafleiding

Isolatiewerkzaamheden

Overige bouwinstallatie n.e.g.

Afwerking van gebouwen

Stukadoren

Bouwtimmeren

Afwerking van vloeren en wanden

Schilderen en glaszetten

Overige afwerking van gebouwen

Dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

Dakdekken en bouwen van dakconstructies

Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

Heien en andere funderingswerkzaamheden

Vlechten van betonstaal

Metselen en voegen

Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw n.e.g.

Duikersbedrijven

Waterdichtmaken van daken en muren

Verhuur van bouw- en sloopmachines met bedienend personeel

 

 

G

Handel in en reparatie van auto\'s, motorfietsen en aanhangers

Handel in auto\'s en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie

Handel in en reparatie van personenauto\'s en lichte bedrijfsauto\'s

Import van nieuwe personenauto\'s en lichte bedrijfsauto\'s

Handel in en reparatie van personenauto\'s en lichte bedrijfsauto\'s (geen import van nieuwe)

Handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto\'s, aanhangers en caravans

Import van nieuwe bedrijfsauto\'s

Handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto\'s (geen import van nieuwe)

Handel in en reparatie van aanhangwagens en opleggers (geen caravans)

Handel in en reparatie van caravans

Gespecialiseerde reparatie van auto\'s

Auto-onderdelenservicebedrijven

Bandenservicebedrijven

Reparatie van specifieke auto-onderdelen

Carrosserieherstel

Overige gespecialiseerde reparatie en slepen van auto\'s

Handel in auto-onderdelen en -accessoires

Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en -accessoires

Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en -accessoires (geen banden)

Groothandel en handelsbemiddeling in banden

Detailhandel in auto-onderdelen en -accessoires

Handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan

Groothandel en handelsbemiddeling in motorfietsen en onderdelen daarvan

Detailhandel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan

Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto\'s en motorfietsen)

Handelsbemiddeling

Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en grondstoffen voor textiel en voedingsmiddelen

Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten

Handelsbemiddeling in hout, vlakglas, sanitair en bouwmaterialen

Handelsbemiddeling in machines, technische benodigdheden, schepen en vliegtuigen

Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren

Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en lederwaren

Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen

Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen

Niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling

Groothandel in landbouwproducten en levende dieren

Groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer

Groothandel in granen

Groothandel in zaden, pootgoed en peulvruchten

Groothandel in hooi, stro en ruwvoeder

Groothandel in meng- en krachtvoeder

Groothandel in veevoeder (geen ruw-, meng- en krachtvoeder)

Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten en oliehoudende grondstoffen

Groothandel in ruwe tabak

Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeder algemeen assortiment

Groothandel in overige akkerbouwproducten

Groothandel in bloemen en planten

Groothandel in levende dieren

Groothandel in levend vee

Groothandel in huisdieren, siervissen, siervogels en wilde dieren

Groothandel in huiden, vellen, leer en halffabrikaten van leer

Groothandel in huiden en vellen

Groothandel in leer en halffabrikaten van leer

Groothandel in voedings- en genotmiddelen

Groothandel in groenten en fruit en in consumptie-aardappelen

Groothandel in groenten en fruit

Groothandel in consumptie-aardappelen

Groothandel in vlees en vleeswaren en in wild en gevogelte (niet levend)

Groothandel in pluimvee, wild en gevogelte (niet levend)

Groothandel in vlees en vleeswaren (geen pluimvee, wild en gevogelte)

Groothandel in zuivelproducten, spijsoliën en -vetten en eieren

Groothandel in zuivelproducten en spijsoliën en -vetten

Groothandel in eieren

Groothandel in dranken (geen zuivel)

Groothandel in tabaksproducten en rokersbenodigdheden

Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk

Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen (geen ruwe)

Groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie

Groothandel in snacks

Groothandel in vis, schaal- en weekdieren

Gespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotmiddelen n.e.g.

Groothandel in bakkerijgrondstoffen

Gespecialiseerde groothandel in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie n.e.g.

Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment

Groothandel in consumentenartikelen (non-food)

Groothandel in kledingstoffen, fournituren en huishoudtextiel

Groothandel in kledingstoffen en fournituren

Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed

Groothandel in kleding, schoenen en mode-artikelen

Groothandel in bovenkleding

Groothandel in werkkleding

Groothandel in onderkleding

Groothandel in schoenen

Groothandel in mode-artikelen

Groothandel in textielwaren algemeen assortiment

Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen

Groothandel in witgoed

Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur (geen witgoed, audio en video)

Groothandel in audio- en video-apparatuur

Groothandel in fotografische artikelen

Groothandel in beeld- en geluidsdragers

Groothandel in optische artikelen

Groothandel in glas, porselein en aardewerk en in reinigingsmiddelen

Groothandel in glas, porselein en aardewerk

Groothandel in was-, poets- en reinigingsmiddelen

Groothandel in parfums en cosmetica

Groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen

Groothandel in farmaceutische producten

Groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en orthopedische artikelen en laboratoriumbenodigdheden

Groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting

Groothandel in huismeubilair

Groothandel in woningtextiel en vloerbedekking

Groothandel in verlichtingsartikelen

Groothandel in juweliersartikelen en uurwerken

Groothandel in overige consumentenartikelen (non-food)

Groothandel in fietsen en bromfietsen

Groothandel in watersportartikelen

Groothandel in kampeerartikelen (geen caravans)

Groothandel in speelgoed

Groothandel in muziekinstrumenten

Groothandel in sportartikelen (geen watersport)

Groothandel in papier- en kartonwaren (geen verpakkingsmateriaal)

Groothandel in boeken, tijdschriften en overig drukwerk

Groothandel in overige consumentenartikelen (non-food) n.e.g.

Groothandel in kantoor- en schoolbenodigdheden (geen schoolboeken, kantoormeubels en -machines)

Groothandel in overige huishoudelijke artikelen

Groothandel in overige consumentenartikelen n.e.g.

Groothandel in ICT-apparatuur

Groothandel in computers, randapparatuur en software

Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen

Groothandel in machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel

Groothandel in landbouwmachines, werktuigen en tractoren

Groothandel in gereedschapswerktuigen

Groothandel in machines voor de bouw

Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines

Groothandel in bedrijfsmeubels

Groothandel in bedrijfsmeubels (geen kantoormeubels)

Groothandel in kantoormachines (geen computers)

Groothandel in machines voor de grafische en voedings- en genotmiddelenindustrie

Groothandel in machines voor de grafische industrie

Groothandel in machines voor de voedings- en genotmiddelenindustrie

Groothandel in overige machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel

Groothandel in intern transportmaterieel

Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek

Groothandel in verbrandingsmotoren, pompen en compressoren

Groothandel in appendages, technische toebehoren e.d.

Groothandel in meet- en regelapparaten

Groothandel in emballage

Groothandel in scheepsbenodigdheden en visserij-artikelen

Groothandel in overige machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel n.e.g.

Groothandel in overige machines en apparaten voor industrie en handel n.e.g.

Groothandel in vakbenodigdheden n.e.g.

Groothandel gespecialiseerd in overige benodigdheden voor industrie en handel n.e.g.

Overige gespecialiseerde groothandel

Groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten

Groothandel in vaste brandstoffen

Groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen

Groothandel in minerale olieproducten (geen brandstoffen)

Groothandel in metalen en metaalertsen

Groothandel in metaalertsen

Groothandel in ferrometalen en -halffabrikaten

Groothandel in non-ferrometalen en -halffabrikaten

Groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen

Groothandel in hout en plaatmateriaal

Groothandel in verf en verfwaren

Groothandel in behang

Groothandel in vlakglas

Groothandel in zand en grind

Groothandel in tegels en plavuizen

Groothandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal

Groothandel gespecialiseerd in overige bouwmaterialen

Groothandel in bouwmaterialen algemeen assortiment

Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparaten

Groothandel in ijzer- en metaalwaren

Groothandel in verwarmingsapparaten

Groothandel in chemische producten

Groothandel in chemische grondstoffen en chemicaliën voor industriële toepassing

Groothandel in bestrijdingsmiddelen en kunstmeststoffen

Groothandel in overige intermediaire producten

Groothandel in textielgrondstoffen en -halffabrikaten

Groothandel in papier en karton

Groothandel in overige intermediaire producten n.e.g.

Groothandel in rubber

Groothandel in afval en schroot

Groothandel in autosloopmateriaal

Groothandel in ijzer- en staalschroot en oude non-ferrometalen

Groothandel in overige oude materialen en afvalstoffen

Niet-gespecialiseerde groothandel

Niet-gespecialiseerde groothandel in consumentenartikelen

Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-consumentenartikelen

Detailhandel (niet in auto\'s)

Supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment

Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen

Warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food

Warenhuizen

Winkels met een algemeen assortiment non-food (geen warenhuizen)

Gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen

Winkels in aardappelen, groenten en fruit

Winkels in vlees en vleeswaren, wild en gevogelte

Winkels in vlees en vleeswaren

Winkels in wild en gevogelte

Winkels in vis

Winkels in brood, banket, chocolade en suikerwerk

Winkels in brood en banket

Winkels in chocolade en suikerwerk

Winkels in dranken

Winkels in tabaksproducten

Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen

Winkels in kaas

Winkels in natuurvoeding en reformartikelen

Winkels in buitenlandse voedingsmiddelen

Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen n.e.g.

Benzinestations

Winkels in consumenten-elektronica

Winkels in computers, randapparatuur en software

Winkels in telecommunicatieapparatuur

Winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed

Winkels in audio- en videoapparatuur

Winkels in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed

Winkels in overige huishoudelijke artikelen

Winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren

Winkels in kledingsstoffen

Winkels in huishoudtextiel

Winkels in breiwol, handwerken en fournituren

Winkels in doe-het-zelfartikelen

Winkels in ijzerwaren en gereedschappen

Winkels in verf, verfwaren en behang

Winkels in houten bouw- en tuinmaterialen

Winkels in tegels

Winkels in keukens

Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren

Winkels gespecialiseerd in overige doe-het-zelfartikelen

Bouwmarkten en andere winkels in bouwmaterialen algemeen assortiment

Winkels in vloerbedekking en gordijnen

Winkels in vloerbedekking

Winkels in gordijnen en vitrage

Winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor

Winkels in witgoed

Winkels in naai- en breimachines

Winkels in overige elektrische huishoudelijke apparatuur

Winkels in onderdelen voor elektrische huishoudelijke apparatuur

Winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen n.e.g.

Winkels in meubels

Winkels in verlichtingsartikelen

Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment

Winkels in muziekinstrumenten

Winkels in glas-, porselein- en aardewerk

Winkels gespecialiseerd in overige huishoudelijke artikelen n.e.g.

Winkels in woningtextiel (geen gordijnen en vitrage)

Winkels in huishoudelijke artikelen algemeen assortiment

Winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatie-artikelen

Winkels in boeken

Winkels in kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften

Winkels in school- en kantoorbehoeften

Winkels in kranten en tijdschriften

Winkels in boeken, kranten en tijdschriften, school- en kantoorbehoeften algemeen assortiment

Winkels in audio- en video-opnamen

Winkels in fietsen en bromfietsen, sport- en kampeerartikelen en boten

Winkels in fietsen en bromfietsen

Winkels in watersportartikelen

Winkels in sportartikelen (geen watersport)

Winkels in kampeerartikelen (geen caravans)

Winkels in speelgoed

Winkels in overige artikelen

Winkels in kleding en mode-artikelen; textielsupermarkten

Winkels in herenkleding

Winkels in dameskleding

Winkels in bovenkleding en mode-artikelen (algemeen assortiment)

Winkels in baby- en kinderkleding

Winkels in babyartikelen algemeen assortiment

Winkels in onderkleding, foundations e.d.

Winkels in mode-artikelen

Textielsupermarkten

Winkels in schoenen en lederwaren

Winkels in schoenen

Winkels in lederwaren en reisartikelen

Apotheken

Winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen

Winkels in drogisterij-artikelen

Winkels in medische en orthopedische artikelen

Winkels in parfums en cosmetica

Winkels in bloemen, planten, zaden, tuinbenodigdheden, huisdieren en dierbenodigdheden

Winkels in bloemen en planten, zaden en tuinbenodigdheden

Tuincentra

Winkels in dieren, dierbenodigdheden en hengelsportartikelen

Winkels in juweliersartikelen en uurwerken

Winkels in overige artikelen n.e.g.

Winkels in fotografische artikelen

Winkels in optische artikelen

Winkels in schilderijen, lijsten, prenten, kunstvoorwerpen en religieuze artikelen

Winkels gespecialiseerd in overige artikelen n.e.g.

Winkels in antiek en tweedehands goederen

Winkels in antiek

Winkels in tweedehands kleding

Winkels in tweedehands goederen (geen kleding)

Markthandel

Markthandel in voedings- en genotmiddelen

Markthandel in aardappelen, groenten en fruit

Markthandel in overige voedings- en genotmiddelen

Markthandel in textiel, kleding en schoenen

Markthandel in non-food artikelen (geen textiel, kleding en schoenen)

Markthandel in bloemen, planten, zaden en tuinbenodigdheden

Markthandel in tweedehands goederen

Markthandel in overige goederen

Detailhandel niet via winkel of markt

Detailhandel via postorder en internet

Detailhandel via postorder en internet voedingsmiddelen en drogisterijwaren

Detailhandel via postorder en internet in consumentenelektronica

Detailhandel via postorder en internet in boeken, tijdschriften, cd\'s, dvd\'s

Detailhandel via postorder en internet in kleding en mode-artikelen

Detailhandel via postorder en internet in huis- en tuinartikelen

Detailhandel via postorder en internet in vrijetijdsartikelen

Gespecialiseerde detailhandel via postorder en internet in overige non-food

Detailhandel via postorder en internet in een algemeenassortiment non-food

Colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen

Colportage

Straathandel

Detailhandel via overige distributievormen

 

 

H

Vervoer over land

Personenvervoer per spoor (geen tram of metro)

Goederenvervoer per spoor

Personenvervoer over de weg

Openbaar vervoer binnen steden

Vervoer per taxi

Overig personenvervoer over de weg

Ongeregeld personenvervoer over de weg

Openbaar interlokaal personenvervoer over de weg

Geregeld besloten personenvervoer over de weg

Goederenvervoer over de weg

Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)

Verhuisvervoer

Transport via pijpleidingen

Vervoer over water

Zee- en kustvaart (passagiersvaart en veerdiensten)

Zee- en kustvaart (vracht-, tank- en sleepvaart)

Zee- en kustvaart (vracht- en tankvaart; geen sleepvaart)

Zee- en kustsleepvaart

Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten)

Binnenvaart (vracht-, tank- en sleepvaart)

Binnenvaart (vrachtvaart)

Binnenvaart (tankvaart)

Binnenvaart (sleep- en duwvaart)

Luchtvaart

Personenvervoer door de lucht

Goederenvervoer door de lucht

Opslag en dienstverlening voor vervoer

Opslag

Opslag in tanks

Opslag in koelhuizen e.d.

Opslag in distributiecentra en overige opslag (niet in tanks, koelhuizen e.d.)

Dienstverlening voor vervoer

Dienstverlening voor vervoer over land

Dienstverlening voor vervoer over water

Dienstverlening voor de luchtvaart

Laad-, los- en overslagactiviteiten

Laad-, los- en overslagactiviteiten voor zeevaart

Laad-, los- en overslagactiviteiten niet voor zeevaart

Expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting

Expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het goederenvervoer

Weging en meting

Post en koeriers

Nationale post met universele dienstverplichting

Post zonder universele dienstverplichting en koeriers

Post zonder universele dienstverplichting

Koeriers

 

 

I

Logiesverstrekking

Hotels e.d.

Hotel-restaurants

Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentie-oorden

Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; jeugdherbergen en vakantiekampen

Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen

Jeugdherbergen en vakantiekampen

Kampeerterreinen

Overige logiesverstrekking

Eet- en drinkgelegenheden

Restaurants, cafetaria\'s e.d.

Restaurants, cafetaria\'s e.d. en ijssalons

Restaurants

Cafetaria\'s, lunchrooms, snackbars, eetkramen e.d.

IJssalons

Kantines en catering

Eventcatering

Kantines en contractcatering

Cafés

 

 

J

Uitgeverijen

Uitgeverijen van boeken, tijdschriften e.d.

Uitgeverijen van boeken

Databanken (geen webportals)

Uitgeverijen van kranten

Uitgeverijen van tijdschriften

Overige uitgeverijen (niet van software)

Uitgeverijen van software

Uitgeverijen van computerspellen

Overige uitgeverijen van software

Productie en distributie van films en televisieprogrammas; maken en uitgeven van geluidsopnamen

Productie en distributie van films en televisieprogrammas

Productie van films en televisieprogramma\'s

Productie van films (geen televisiefilms)

Productie van televisieprogramma\'s

Facilitaire activiteiten voor film- en televisieproductie

Exploitatie van filmstudio\'s

Exploitatie van televisiestudio\'s

Facilitaire activiteiten voor film- en videoproductie

Facilitaire activiteiten voor televisieproductie

Distributie van films en televisieproducties

Distributie van films

Distributie van televisieprogramma\'s

Bioscopen

Maken en uitgeven van geluidsopnamen

Productie van radioprogramma\'s

Productie van geluidsopnamen

Exploitatie van radiostudio\'s

Exploitatie van geluidstudio\'s (geen radio)

Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen (geen radio, geen exploitatie van geluidsopnamestudio\'s)

Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma\'s

Radio-omroepen

Televisie-omroepen

Telecommunicatie

Draadgebonden telecommunicatie

Draadloze telecommunicatie

Telecommunicatie via satelliet

Overige telecommunicatie

Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software

Ontwikkelen, produceren en uitgeven van standaardsoftware

Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware

Advisering op het gebied van informatietechnologie

Hardware consultancy

Software consultancy

Beheer van computerfaciliteiten

Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

Implementeren van software

Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie n.e.g.

Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen

Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten

Webportals

Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

Persagentschappen

Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie n.e.g.

 

 

K

Financiële instellingen (geen verzekeringen en pensioenfondsen)

Geldscheppende financiële instellingen

Centrale banken

Overige geldscheppende financiële instellingen

Coöperatief georganiseerde banken

Effectenkredietinstellingen

Spaarbanken

Algemene banken

Financiële holdings

Beleggingsinstellingen

Beleggingsinstellingen in financiële activa

Beleggingsinstellingen in vaste activa

Beleggingsinstellingen met beperkte toetreding

Kredietverstrekking en overige financiële intermediatie

Financiële lease

Overige kredietverstrekking

Hypotheekbanken en bouwfondsen

Volkskredietbanken en commerciële financieringsmaatschappijen

Participatiemaatschappijen

Wisselmakelaars en overige kredietverstrekking

Overige financiële intermediatie

Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale verzekeringen)

Verzekeringen (geen herverzekering)

Levensverzekeringen (geen herverzekering), naturaverzekeringen en spaarkassen

Levensverzekeringen (geen herverzekering)

Naturaverzekeringen

Spaarkassen

Schadeverzekeringen (geen herverzekering)

Herverzekering

Herverzekering van levensverzekeringen

Herverzekering van schadeverzekeringen

Pensioenfondsen

Bedrijfspensioenfondsen

Ondernemingspensioenfondsen en -spaarfondsen

Beroepspensioenfondsen

Overige pensioenfondsen

Overige financiële dienstverlening

Financiële bemiddeling, advisering e.d. (niet voor verzekeringen en pensioenfondsen)

Beheer van financiële markten

Commissionairs en makelaars in effecten, beleggingsadviseurs e.d.

Administratiekantoren voor aandelen en obligaties, marketmakers, hypotheek- en krediet- bemiddeling, geldwisselkantoren, bank- en spaaragentschappen e.d.

Administratiekantoren voor aandelen en obligaties

Marketmakers

Hypotheek- en kredietbemiddeling, geldwisselkantoren, bank- en spaaragentschappen e.d.

Dienstverlening op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen

Risicoanalisten en schadetaxateurs

Assurantietussenpersonen

Overige dienstverlening op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen (geen taxateurs en assurantietussenpersonen)

Verzekeringsbeurzen

Actuariële en pensioenadviesbureaus; beheer en administratie van pensioenvermogens

Waarborgfondsen

Overige dienstverlening op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen n.e.g.

Vermogensbeheer

 

 

L

Verhuur van en handel in onroerend goed

Handel in eigen onroerend goed

Verhuur van onroerend goed

Woningbouwverenigingen en -stichtingen

Gemeentelijke woningbedrijven

Verhuur van overige woonruimte

Verhuur van onroerend goed (niet van woonruimte)

Bemiddeling in en beheer van onroerend

Bemiddeling bij handel, huur of verhuur van onroerend goed

Beheer van onroerend goed

 

 

M

Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie

Rechtskundige dienstverlening

Advocatenkantoren

Rechtskundige adviesbureaus

Notariskantoren

Deurwaarderskantoren

Octrooibureaus

Accountancy, belastingadvisering en administratie

Registeraccountants

Accountants-administratieconsulenten

Boekhoudkantoren

Belastingconsulenten

Overige administratiekantoren

Holdings (geen financiële), concerndiensten binnen eigen concern en managementadvisering

Holdings (geen financiële) en concerndiensten binnen eigen concern

Concerndiensten binnen eigen concern

Holdings (geen financiële)

Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering

Public relationsbureaus

Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public relations)

Organisatie-adviesbureaus

Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public relations en organisatie- adviesbureaus)

Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle

Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies

Architecten

Architecten (geen interieurarchitecten)

Interieurarchitecten

Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies

Technische ontwerp- en adviesbureaus voor burgerlijke en utiliteitsbouw

Technisch ontwerp en advies voor stedenbouw-, verkeers-, tuin- en landschapskunde, ruimtelijke ordening en planologie

Technisch ontwerp en advies voor grond-, water- en wegenbouw

Technisch ontwerp en advies voor elektro-, installatietechniek en telematica

Technisch ontwerp en advies voor werktuig-, machine- en apparatenbouw

Technisch ontwerp en advies voor de procestechniek

Technisch ontwerp en advies niet gespecialiseerd

Overig technisch ontwerp en advies

Keuring en controle

Keuring en controle van agrarische producten en voedingsmiddelen

Keuring en controle van machines, apparaten en materialen

Overige keuring en controle

Speur- en ontwikkelingswerk

Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk

Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk

Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van agrarische producten en processen

Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van medische producten en farmaceutische processen en van voeding

Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk voor overige toepassingen

Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk (niet biotechnologisch)

Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van landbouw en visserij (niet biotechnologisch)

Technisch speur- en ontwikkelingswerk

Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van gezondheid en voeding (niet biotechnologisch)

Overig natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk (niet biotechnologisch)

Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen

Reclame en marktonderzoek

Reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd

Reclamebureaus

Reclame-ontwerp- en -adviesbureaus

Overige reclamediensten

Handel in advertentieruimte en -tijd

Markt- en opinieonderzoekbureaus

Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy

Industrieel ontwerp en vormgeving

Communicatie- en grafisch ontwerp

Industrieel en productontwerp

Interieur- en ruimtelijk ontwerp

Fotografie en ontwikkelen van foto\'s en films

Fotografie

Persfotografie

Fotografie (geen persfotografie)

Ontwikkelwinkels

Ontwikkelcentrales

Vertalers en tolken

Overige specialistische zakelijke dienstverlening

Veterinaire dienstverlening

 

 

N

Verhuur en lease van auto\'s, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen

Verhuur en lease van auto\'s

Verhuur en lease van personenauto\'s en lichte bedrijfsauto\'s

Verhuur van personenauto\'s en lichte bedrijfsauto\'s (geen operational lease)

Operational lease van personenauto\'s en lichte bedrijfsauto\'s

Verhuur en lease van vrachtwagens, autobussen, caravans en aanhangwagens

Verhuur van consumentenartikelen

Verhuur van sport- en recreatieartikelen

Videotheken

Verhuur van overige consumentenartikelen

Verhuur van leesportefeuilles

Verhuur van kleding en huishoudelijke artikelen

Verhuur van overige consumentenartikelen n.e.g.

Verhuur en lease van machines en werktuigen en van overige goederen

Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen

Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouw

Verhuur en lease van computers en kantoorapparatuur

Verhuur en lease van schepen

Verhuur en lease van vliegtuigen

Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van overige goederen

Verhuur van automaten

Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van overige goederen (geen automaten)

Verhuur van aanhangwagens, containers, caravans, motoren en spoorwegmateriaal

Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van overige goederen n.e.g.

Lease van niet-financiële immateriële activa

Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer

Arbeidsbemiddeling

Uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools

Uitzendbureaus

Uitleenbureaus

Banenpools (werkgelegenheidsprojecten)

Payrolling (personeelsbeheer)

Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus

Reisbemiddeling en reisorganisatie

Reisbemiddeling

Reisorganisatie

Informatieverstrekking op het gebied van toerisme en reserveringsbureaus

Informatieverstrekking op het gebied van toerisme

Boekings- en bespreekbureaus

Beveiliging en opsporing

Particuliere beveiliging

Beveiliging via beveiligingssystemen

Opsporing

Facility management, reiniging en landschapsverzorging

Facility management

Reiniging

Interieurreiniging van gebouwen

Gespecialiseerde reiniging van gebouwen en industriële reiniging

Gespecialiseerde reiniging van gebouwen

Industriële reiniging; reiniging van kachels, boilers ed

Overige reiniging

Landschapsverzorging

Overige zakelijke dienstverlening

Brede administratieve en secretariële dienstverlening

Brede administratieve dienstverlening

Secretariële dienstverlening

Callcenters

Organiseren van congressen en beurzen

Overige zakelijke dienstverlening n.e.g.

Kredietinformatie- en incassobureaus

Pakken, sorteren e.d. in loon

Veilingen van landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten

Veilingen van huisraad, kunst, antiek, machines e.d. roerende goederen

 

 

O

Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen

Openbaar bestuur

Algemeen overheidsbestuur

Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en welzijn (geen sociale verzekeringen)

Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven

Overheidsdiensten

Buitenlandse zaken

Defensie

Justitie

Rechtspraak

Ministerie van Justitie en gevangeniswezen

Politie

Brandweer

Verplichte sociale verzekeringen

Verplichte sociale inkomensdervingsverzekeringen

Verplichte sociale demografische verzekeringen

Overige verplichte sociale verzekeringen

 

 

P

Onderwijs

Primair en speciaal onderwijs

Basisonderwijs voor leerplichtigen

Speciaal basisonderwijs

Speciaal onderwijs in expertisecentra

Voortgezet onderwijs

Algemeen vormend voortgezet onderwijs

Havo en vwo

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

Praktijkonderwijs

Brede scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs

Middelbaar beroepsonderwijs en educatie

Middelbaar beroepsonderwijs

Educatie

Middelbaar beroepsonderwijs en educatie (gecombineerd)

Tertiair onderwijs

Niet-universitair hoger onderwijs

Universitair hoger onderwijs

Overig onderwijs

Sport- en recreatieonderwijs

Zeil- en surfscholen

Overig sport- en recreatieonderwijs

Cultureel onderwijs

Dansscholen

Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen)

Auto- en motorrijscholen

Overig onderwijs n.e.g.

Afstandsonderwijs

Bedrijfsopleiding en -training

Studiebegeleiding, vorming en onderwijs n.e.g.

Dienstverlening voor het onderwijs

 

 

Q

Gezondheidszorg

Ziekenhuizen

Universitair medische centra

Algemene ziekenhuizen

Categorale ziekenhuizen

Revalidatiecentra met overnachting

Categorale ziekenhuizen (geen revalidatiecentra)

Geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting

Medische en tandheelkundige praktijken

Praktijken van huisartsen

Praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra (geen tandheelkunde)

Praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra (geen tandheelkunde of psychiatrie)

Praktijken van medisch specialisten (geen psychiaters en tandheelkundig specialisten)

Privé-klinieken en zelfstandige behandelcentra zonder overnachting

Abortusklinieken

Oncologische en radiotherapeutische instituten

Overige klinieken zonder overnachting

Praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg

Praktijken van psychiaters

Dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg

Tandartspraktijken

Praktijken van tandartsen

Praktijken van tandheelkundig specialisten

Praktijken van kaakchirurgen

Praktijken van orthodontisten

Paramedische praktijken en overige gezondsheidszorg zonder overnachting

Praktijken van verloskundigen en paramedici

Praktijken van verloskundigen

Praktijken van fysiotherapeuten

Praktijken van psychotherapeuten en psychologen

Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie en psychologie) en alternatieve genezers

Praktijken van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck

Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie of psychologie) en alternatieve genezers

Overige aanbieders van gezondheidszorg zonder overnachting en gezondheidsondersteunende diensten

Gezondheidscentra

Arbobegeleiding en reïntegratie

Preventieve gezondheidszorg (geen arbobegeleiding)

Medische laboratoria, trombosediensten en overig behandelingsondersteunend onderzoek

Ambulancediensten en centrale posten

Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidszorgondersteunende diensten

Overkoepelende organen, samenwerkings- en adviesorganen op het gebied van gezondheidszorg

Overige gezondheidszorgondersteunende diensten n.e.g.

Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting

Verpleeghuizen

Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten

Huizen voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten

Dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten

Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten en verzorgingshuizen

Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten

Huizen voor niet-verstandelijk gehandicapten

Dagverblijven voor niet- verstandelijk gehandicapten

Verzorgingshuizen

Jeugdzorg en maatschappelijke opvang met overnachting

Jeugdzorg met overnachting en dagverblijven voor jeugdzorg

Jeugdzorg met verblijfsaccommodatie

Dagverblijven voor jeugdzorg

Maatschappelijk opvang met overnachting

Maatschappelijk opvang voor volwassenen met verblijfsaccommodatie (geen asielzoekerscentra)

Internaten, herstellingsoorden en asielzoekerscentra

Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting

Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting gericht op ouderen en gehandicapten

Thuiszorg

Welzijnswerk voor ouderen

Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten

Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting niet specifiek gericht op ouderen en gehandicapten

Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Kinderopvang

Peuterspeelzaalwerk

Ambulante jeugdzorg, maatschappelijk werk en advies en lokaal welzijnswerk

Ambulante jeugdzorg

Maatschappelijk werk

Algemeen maatschappelijk werk

Specifiek maatschappelijk werk

Lokaal welzijnswerk

Sociaal-cultureel werk

Brede welzijnsinstellingen

Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn

Zelfhulpgroepen en onderlinge begeleiding

Exploitatie van gemeenschapshuizen

Overkoepelende organen, samenwerkings- en adviesorganen en fondsen op het gebied van welzijnswerk

Overige maatschappelijke dienstverlening, advies en informatie

 

 

R

Kunst

Podiumkunst en -vermaak

Beoefening van podiumkunst

Producenten van podiumkunst

Circus en variété

Dienstverlening voor uitvoerende kunst

Schrijven en overige scheppende kunst

Journalistiek

Scheppende kunst en documentaire schrijvers

Theaters, schouwburgen en evenementenhallen

Theaters en schouwburgen

Evenementenhallen

Culturele uitleencentra, openbare archieven, musea, dieren- en plantentuinen, natuurbehoud

Culturele uitleencentra en openbare archieven

Openbare bibliotheken

Kunstuitleencentra

Overige culturele uitleencentra en openbare archieven

Musea, kunstgalerieën en -expositieruimten

Musea

Kunstgalerieën en -expositieruimten

Monumentenzorg

Dieren- en plantentuinen; natuurbehoud

Dieren- en plantentuinen, kinderboerderijen

Natuurbehoud

Loterijen en kansspelen

Loterijen en kansspelen (geen amusementsautomaten)

Exploitatie van amusements- en speelautomaten

Sport en recreatie

Sport

Sportaccommodaties

Zwembaden

Sporthallen, sportzalen en gymzalen

Sportvelden

Overige sportaccommodaties

Buitensport

Veldvoetbal

Veldsport in teamverband (geen voetbal)

Atletiek

Tennis

Paardensport en maneges

Wielersport

Auto- en motorsport

Wintersport

Overige buitensport

Fitnesscentra

Binnensport

Individuele zaalsport

Zaalsport in teamverband

Kracht- en vechtsport

Bowlen, kegelen, biljarten e.d.

Denksport

Sportscholen

Overige binnensport en omnisport

Watersport

Zwem- en onderwatersport

Roei-, kano-, zeil- en surfsport e.d.

Overige sportactiviteiten

Beroepssportlieden

Hengelsport

Verzorgen van vistochten

Supportersverenigingen (sport)

Organiseren van sportevenementen

Overkoepelende organen en samenwerkings- en adviesorganen op het gebied van sport

Overige sportactiviteiten n.e.g.

Overige recreatie

Pret- en themaparken; kermisattracties

Pret- en themaparken

Kermisattracties

Overige recreatie n.e.g.

Jachthavens

Overige recreatie n.e.g.(geen jachthavens)

 

 

S

Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs

Bedrijfs-, werkgevers- en beroepsorganisaties

Bedrijfs- en werkgeversorganisaties

Beroepsorganisaties

Werknemersorganisaties

Levensbeschouwelijke organisaties

Religieuze organisaties

Overige levensbeschouwelijke organisaties

Politieke organisaties

Overige belangen- en ideële organisaties; hobbyclubs

Gezelligheidsverenigingen

Hobbyclubs

Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg)

Vriendenkringen op het gebied van cultuur, fanclubs en overige kunstbevordering

Overkoepelende organen en samenwerkings- en adviesorganen (niet op het gebied van gezondheids- en welzijnszorg, sport en recreatie)

Overige ideële organisaties n.e.g.

Overige belangenbehartiging n.e.g.

Reparatie van computers en consumentenartikelen

Reparatie van computers en communicatieapparatuur

Reparatie van computers en randapparatuur

Reparatie van communicatieapparatuur

Reparatie van consumentenartikelen (geen computers, communicatieapparatuur, auto\'s en motorfietsen)

Reparatie van consumentenelektronica (geen computers)

Reparatie van elektrische huishoudelijke apparaten

Reparatie van schoenen en lederwaren

Reparatie en stoffering van meubels

Reparatie en stoffering van zitmeubels

Reparatie en stoffering van bedrijfsmeubels (geen zitmeubelen)

Reparatie en stoffering van meubels (geen zit- en bedrijfsmeubels)

Reparatie van uurwerken en juweliersartikelen

Reparatie van overige consumentenartikelen

Wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche

Reinigen van kleding en textiel

Wasserijen en linnenverhuur

Chemische wasserijen en ververijen

Wassalons en -verzendinrichtingen

Haar- en schoonheidsverzorging

Haarverzorging

Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures

Uitvaartverzorging, crematoria, mortuaria en begraafplaatsen

Uitvaartverzorging

Crematoria, mortuaria en begraafplaatsen

Sauna\'s, solaria, baden e.d.

Overige dienstverlening n.e.g.

 

 

T

Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel

Niet-gespecificeerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik

Niet-gespecificeerde productie van goederen door particuliere huishoudens voor eigen gebruik

Niet-gespecificeerde productie van diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik

 

 

U

Extraterritoriale organisaties en lichamen

Aantallen vestigingen per SBI2008-klasse (bron: CBS)

 

Hieronder zijn cijfers opgenomen over het aantal vestigingen zoals gemeten door het CBS van de bedrijven onderverdeeld naar SBI2008-klasse. De cijfers hebben betrekking op 2013.

 

Bekijk de SBI2008