Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Feed aggregator

Reactie op motie-Bruins/Paternotte over knelpunten bij de routes van en naar Lelystad Airport

Rijksoverheid - Kamerstukken - 4 hours 36 min ago
Reactie op motie-Bruins/Paternotte over knelpunten bij de routes van en naar Lelystad Airport.

Uitstelbericht Kamervragen over het bericht dat oud-minister Opstelten het minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed

Rijksoverheid - Kamerstukken - 6 hours 2 min ago
Minister Grapperhaus laat de Tweede Kamer weten dat hij de Kamervragen over het bericht dat oud-minister Opstelten het minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed niet op tijd kan beantwoorden.

Beantwoording Kamervragen over de vergelijking van rechtsstelsels en de methode van het World Justice Project

Rijksoverheid - Kamerstukken - 6 hours 10 min ago
Minister Dekker beantwoordt de Kamervragen over de vergelijking van rechtsstelsels en de methode van het World Justice Project.

Aanbieding afschrift brief over huisvestingsproblematiek Rijnstraat 8

Rijksoverheid - Kamerstukken - 6 hours 38 min ago
Staatssecretaris Knops stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de brief aan gezamenlijke ondernemingsraden op de Rijnstraat 8 met als onderwerp `verruiming norm Rijnstraat 8`.

Kamerbrief over proceskostenvergoeding bij procederen over WOZ beschikkingen

Rijksoverheid - Kamerstukken - 7 hours 5 min ago
Minister Dekker informeert de Tweede Kamer over proceskostenvergoeding bij procederen over WOZ beschikkingen.

Kamerbrief over advies Gezondheidsraad screening op SMA

Rijksoverheid - Kamerstukken - 11 hours 16 min ago
Staatssecretaris Blokhuis biedt het advies van de Gezondheidsraad over screening op SMA aan de Tweede Kamer.

Kamerbrief over bekrachtiging Wet herziening partneralimentatie

Rijksoverheid - Kamerstukken - 11 hours 36 min ago
Minister Dekker laat weten dat het kabinet het wetsvoorstel met nieuwe regels voor partneralimentatie voor bekrachtiging voordraagt. Dit betekent dat het wetsvoorstel door de koning en de betrokken minister wordt ondertekend. Daarnaast zorgt het kabinet voor publicatie in het Staatsblad. En voor een besluit met informatie over hoe en wanneer de wet in werking treedt. De bedoeling is per 1 januari 2020.

Beantwoording Kamervragen over voorzitter van moskeekoepel

Rijksoverheid - Kamerstukken - 12 hours 47 min ago
Minister Koolmees zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van de leden van Dam (CDA) en van Dijk (PvdA) over het bericht ‘De voorzitter van de moskeekoepel CMO houdt er alweer mee op’.

Uitstelbrief beantwoording meerdere schriftelijke vragen

Rijksoverheid - Kamerstukken - Mon, 07/22/2019 - 16:57
Minister Slob geeft te kennen dat hij de antwoorden van schriftelijke vragen voor het einde van het zomerreces beantwoordt.

Kamervragen over het bericht dat Careyn de inspectie op het verkeerde been heeft gezet

Rijksoverheid - Kamerstukken - Mon, 07/22/2019 - 14:37
Minister De Jonge beantwoordt vragen over het bericht dat Careyn de inspectie op het verkeerde been heeft gezet.

Kamervragen over artikel Zembla doet onderzoek naar Tuindorp-Oost: Careyn zette inspectie op het verkeerde been

Rijksoverheid - Kamerstukken - Mon, 07/22/2019 - 14:10
Minister De Jonge beantwoordt Kamervragen over het artikel Zembla doet onderzoek naar Tuindorp-Oost: Careyn zette inspectie op het verkeerde been.

Kamerbrief verslag Raad Algemene Zaken van 18 juli 2019

Rijksoverheid - Kamerstukken - Mon, 07/22/2019 - 14:05
Minister Blok biedt de Tweede Kamer het verslag aan van de Raad Algemene Zaken van 18 juli 2019.

Kamervragen over het Nederlandse kind Duncan en de Spaanse kinderbescherming

Rijksoverheid - Kamerstukken - Mon, 07/22/2019 - 12:51
Minister Blok beantwoordt Kamervragen over het Nederlandse kind Duncan en de Spaanse kinderbescherming.

Kamervragen over bericht Madagascar - Tale decisive steps to end torture and killing by security forces

Rijksoverheid - Kamerstukken - Mon, 07/22/2019 - 12:47
Minister Blok beatnwoordt Kamervragen over het bericht Madagascar - Tale decisive steps to end torture and killing by security forces.

Kamerbrief met reactie op brief van medewerkster over werkomgeving bij Defensie

Rijksoverheid - Kamerstukken - Mon, 07/22/2019 - 11:17
Brief van staatssecretaris Visser (Def) aan de Tweede Kamer met reactie op brief van medewerkster over werkomgeving bij Defensie. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Pagina's

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »