Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Feed aggregator

Kamerbrief over aanpak gevolgen aardbevingen door gaswinning in Groningen

Rijksoverheid - Kamerstukken - 1 hour 26 min ago
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer de aanbevelingen die de Agrarische Tafel heeft opgeleverd over de problematiek voor agrariërs van de gevolgen van de gaswinning in Groningen.

Kamerbrief over agrarische leegstand en ruimtelijk instrumentarium

Rijksoverheid - Kamerstukken - 1 hour 41 min ago
Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van de Kamerleden Ronnes en Geurts (beiden CDA). De motie verzoekt de regering daarin om samen met het IPO en de VNG te onderzoeken of het (ruimtelijke ordenings) instrumentarium voor provincies en gemeenten toereikend is om agrarische leegstand VAB’s - Vrijkomende Agrarische Bebouwing, VAB’s) aan te pakken.

Kamerbrief over de versterking van de leraar

Rijksoverheid - Kamerstukken - 2 hours 10 min ago
Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) gaan in deze brief in op de positie van de leraar en hoe die versterkt kan worden.

Kamerbrief over Arbeidsmarkt leraren 2018

Rijksoverheid - Kamerstukken - 2 hours 28 min ago
Minister Van Engelshoven (OCW) en Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeren de Tweede Kamer over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van leraren.

Herziening antwoorden over de toekenning van de Mensenrechtentulp aan Zeid Ra ad al Hussein

Rijksoverheid - Kamerstukken - 3 hours 21 min ago
Antwoorden van minister Blok (BZ) op vragen van de Kamerleden Van Helvert en Omtzigt (beiden CDA) over de toekenning van de speciale editie van de mensenrechtentulp aan de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Zeid Ra'ad Al Hussein en de rol van de Hoge Commissaris inzake klokkenluiderszaken binnen de OHCHR.

Herziening van de antwoorden over de toekenning van de Mensenrechtentulp aan Zeid Ra ad al Hussein

Rijksoverheid - Kamerstukken - 3 hours 21 min ago
Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van de leden Omtzigt (CDA), Sjoerdsma (D66) en Voordewind (CU) over de toekenning van de mensenrechtentulp aan Zeid Ra’ad Al Hussein.

Kamerbrief met herziening antwoorden over de toekenning van de Mensenrechtentulp

Rijksoverheid - Kamerstukken - 3 hours 21 min ago
Minister Blok (BZ) stuurt de Tweede Kamer een herziening van zijn antwoorden van 3 september 2018 op vragen over de toekenning van de Mensenrechtentulp aan Zeid Ra'ad Al Hussein.

Kamerbrief over interne onderzoeken en strafrechtelijke onderzoeken bij politie

Rijksoverheid - Kamerstukken - Tue, 01/15/2019 - 16:57
Minister Grapperhaus (JenV) informeert de Tweede Kamer over de organisatie het proces van onderzoek en strafoplegging naar (vermeend) plichtsverzuim door ambtenaren van politie binnen de politie. In de bijlage bij de brief zit een infographic over de procedure van de interne onderzoeken.

Kamerbrief over verslag Raad Algemene Zaken 8 januari 2019

Rijksoverheid - Kamerstukken - Tue, 01/15/2019 - 16:54
Minister Blok (BZ) biedt de Tweede Kamer het verslag aan van de Raad Algemene Zaken van 8 januari 2019.

Uitstelbrief Kamervragen over het bericht dat het kinderspel is om bedrijven lam te leggen met beslag

Rijksoverheid - Kamerstukken - Tue, 01/15/2019 - 16:53
Minister Grapperhaus (JenV) stelt de beantwoording van de vragen van het Kamerlid Groothuizen (D66) uit. Het Kamerlid had vragen gesteld over het bericht dat het kinderspel is om bedrijven lam te leggen met beslag.

Kamerbrief voortgang uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige'

Rijksoverheid - Kamerstukken - Tue, 01/15/2019 - 16:52
Brief van minister Koolmees (SZW) en staatssecretaris Snel (Fin), mede namens de staatssecretaris van EZK, aan de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot de uitwerking van de maatregelen 'werken als zelfstandige'. Afschrift van deze brief is inclusief bijlagen eveneens aan de Eerste Kamer aangeboden.

Beantwoording Kamervragen over een publicatie over het Israëlisch-Palestijns conflict

Rijksoverheid - Kamerstukken - Tue, 01/15/2019 - 16:39
Minister Blok (BZ) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Karabulut (SP) over een publicatie van Instituut Clingendael over het Israëlisch-Palestijns conflict.

Beantwoording Kamervragen over tegemoetkoming Q-koortspatiënten en screening

Rijksoverheid - Kamerstukken - Tue, 01/15/2019 - 16:29
Minister Schouten (LNV) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over de tegemoetkoming Q-koortspatiënten en de screening.

Pagina's

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »