Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Feed aggregator

Bijlage Consultatie regeling risicoweging hypothecaire leningen

Rijksoverheid - Kamerstukken - 1 hour 43 min ago
Minister Hoekstra stuurt de Tweede Kamer de toezichthouderregeling van DNB over risicoweging hypothecaire leningen.

Kamerbrief Consultatie regeling risicoweging hypothecaire leningen

Rijksoverheid - Kamerstukken - 1 hour 43 min ago
Minister Hoekstra stuurt de Tweede Kamer de toezichthouderregeling van DNB over risicoweging hypothecaire leningen.

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Jaar na dood Khashoggi: zaken doen met de kroonprins kan weer'

Rijksoverheid - Kamerstukken - 2 hours 11 min ago
Minister Blok beantwoordt vragen over het bericht 'Jaar na dood Khashoggi: zaken doen met de kroonprins kan weer'.

Beantwoording vragen over het bezoek van premier Rutte aan Indonesië

Rijksoverheid - Kamerstukken - 2 hours 12 min ago
Minister Blok beantwoordt vragen over het bezoek van premier Rutte aan Indonesië.

Beantwoording Kamervragen over ontwerpbegroting 2020 Koning

Rijksoverheid - Kamerstukken - 3 hours 31 min ago
Minister-president Rutte beantwoordt vragen over de ontwerpbegroting 2020 van de Koning. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

Beantwoording Kamervragen over ontwerpbegroting 2020 AZ

Rijksoverheid - Kamerstukken - 3 hours 38 min ago
Minister-president Rutte beantwoordt vragen over de ontwerpbegroting 2020 van het ministerie van Algemene Zaken (AZ), het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

Kamerbrief over Raad voor Concurrentievermogen 26-27 september 2019

Rijksoverheid - Kamerstukken - 3 hours 58 min ago
Staatssecretaris Keijzer doet verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 26 en 27 september 2019. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Beantwoording Kamervragen over XS4ALL

Rijksoverheid - Kamerstukken - 4 hours 46 sec ago
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over het verdwijnen van XS4ALL.

Beantwoording Kamervragen politieke verantwoordelijkheid nevenfuncties van leden van het Koninklijk Huis

Rijksoverheid - Kamerstukken - Mon, 10/14/2019 - 20:47
Minister-president Rutte beantwoordt, mede namens minister Blok en minister Kaag, de vragen van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de politieke verantwoordelijkheid m.b.t. nevenfuncties van leden van het Koninklijk Huis.

Beantwoording kamervragen over aanschaf en onderhoud van paleismeubilair

Rijksoverheid - Kamerstukken - Mon, 10/14/2019 - 20:39
Minister-president Rutte beantwoordt de vragen van Kamerlid Sneller over aanschaf en onderhoud van paleismeubilair.

Beantwoording Kamervragen over het betalen door de regering voor het werk van koningin Máxima als speciaal pleitbezorger namens de Verenigde Naties

Rijksoverheid - Kamerstukken - Mon, 10/14/2019 - 20:32
Minister-president Rutte en minister Kaag beantwoorden de vragen van het Kamerlid Sneller (D66) over het betalen door de regering voor het werk van koningin Máxima als speciaal pleitbezorger namens de Verenigde Naties.

Beantwoording Kamervragen bijeenroepen NAVO-raad

Rijksoverheid - Kamerstukken - Mon, 10/14/2019 - 19:05
Minister Blok zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van de leden Van Helvert en Omtzigt (beiden CDA) over het uitvoeren van de motie Van Helvert c.s. inzake het bijeenroepen van de NAVO-raad.

Pagina's

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »