Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Feed aggregator

Beantwoording Kamervragen begrotingsbehandeling BZK

Rijksoverheid - Kamerstukken - Wed, 10/17/2018 - 21:09
Minister Ollongren (BZK) beantwoordt een deel van de vragen die de Tweede Kamer heeft gesteld tijdens de behandeling van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hoofdstuk VII), het Gemeentefonds (B) en het Provinciefonds (C) De overige gestelde vragen zal zij beantwoorden tijdens zijn eerste termijn van het debat op donderdag 18 oktober 2018.

Beantwoording Kamervragen over ongewenste druk van overheid en bedrijfsleven op onderzoekers

Rijksoverheid - Kamerstukken - Wed, 10/17/2018 - 17:37
Minister Van Engelshoven (OCW) geeft de Tweede Kamer haar antwoord op vragen van de leden Van Raan en Van Kooten-Arissen (beiden PvdD) over ongewenste druk van de overheid en het bedrijfsleven op onderzoekers.

Kamerbrief met reactie Monitor Duurzame Agrogrondstoffen 2016

Rijksoverheid - Kamerstukken - Wed, 10/17/2018 - 17:30
Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de resultaten van de Monitor Duurzame Agrogrondstoffen 2016 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze monitor geeft inzicht in het aandeel gecertificeerd duurzame palmolie, soja, koffie en cacao in Nederland in 2016.

Beantwoording vragen over wapenleveranties aan Oekraïne

Rijksoverheid - Kamerstukken - Wed, 10/17/2018 - 17:26
De ministers Blok (BZ) en Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geven de Tweede Kamer hun antwoorden op vragen van het lid Karabulut (SP) over wapenleveranties aan Oekraïne.

Kamerbrief over moties voorinvesteringen hoger onderwijs en begrote inzet studievoorschotmiddelen 2018

Rijksoverheid - Kamerstukken - Wed, 10/17/2018 - 17:23
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer een brief over de uitvoering van moties over voorinvesteringen in het hoger onderwijs en de begrote inzet van studievoorschotmiddelen in 2018.

Beantwoording Kamervragen over het Bel-me-niet register

Rijksoverheid - Kamerstukken - Wed, 10/17/2018 - 17:10
Staatssecretaris Keijzer (EZK) beantwoordt de vragen van het lid Moorlag (PvdA) over het Bel-me-niet-Register.

Uitstelbrief over de zienswijze'Dierproeven ten behoeve vande Veehouderij'

Rijksoverheid - Kamerstukken - Wed, 10/17/2018 - 16:18
Uitstelbrief van minister Schouten (LNV) aan de Tweede Kamer over vragen over de zienswijze 'Dierproeven ten behoeve van de Veehouderij' van de Raad voor Dieraangelegenheden.

Uitstelbrief over vragen over het VNO-NCW

Rijksoverheid - Kamerstukken - Wed, 10/17/2018 - 16:10
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief over de beantwoording van de vragen van lid Van Raan (PvdD) over het VNO-NCW.

Beantwoording vragen over nepaanbiedingen

Rijksoverheid - Kamerstukken - Wed, 10/17/2018 - 16:05
Staatssecretaris Keijzer (EZK) beantwoordt vragen van het lid Moorlag (PvdA) over winkels die nep-aanbiedingen doen en aanvullende vragen van het lid Wörsdörfer (VVD) over het onderzoek van de Consumentenbond hiernaar.

Beantwoording Kamervragen over geloofwaardigheid ACM

Rijksoverheid - Kamerstukken - Wed, 10/17/2018 - 15:28
Staatssecretaris Keijzer (EZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Moorlag (PvdA) over de geloofwaardigheid van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Pagina's

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »