Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Feed aggregator

Aanbiedingsbrief Beleidskader gemeentelijke herindeling en beschouwing Wet algemene regels herindeling

Rijksoverheid - Kamerstukken - 20 hours 55 min ago
Minister Ollongren (BZK) biedt de Eerste Kamer het Beleidskader gemeentelijke herindeling en een beschouwing van de over de Wet algemene regels herindeling (Wet-arhi) aan.

Aanbiedingsbrief bij afschrift brief Rijksdienst Cultureel erfgoed over historische spoorlijn en collectie EMA

Rijksoverheid - Kamerstukken - Fri, 03/22/2019 - 17:27
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van een brief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) aan de Wijkraad Zuid-West Amsterdam. Het afschrift gaat over de historische spoorlijn Amstelveen-Bovenkerk en de collectie van de Elektrische Museumtramlijn Amsterdam (EMA).

Beantwoording Kamervragen over democratische vrijheden en veiligheid van mensenrechtenorganisaties en -verdedigers in Israël

Rijksoverheid - Kamerstukken - Fri, 03/22/2019 - 17:07
Minister Blok en minister Kaag beantwoorden vragen van een aantal Kamerleden over de krimpende bewegingsruimte, democratische vrijheden en veiligheid van mensenrechtenorganisaties en -verdedigers in Israël.

Verslag schriftelijk overleg over stand van zaken Brexit

Rijksoverheid - Kamerstukken - Fri, 03/22/2019 - 17:04
Verslag van een schriftelijk overleg (VSO) tussen de Tweede Kamer en het kabinet over de stand van zaken met betrekking tot de Brexit.

Overzicht moties over Brexit en reactie kabinet

Rijksoverheid - Kamerstukken - Fri, 03/22/2019 - 17:04
Overzicht van door de Tweede Kamer aangenomen moties met betrekking tot de Brexit en de reactie van het kabinet op de moties.

Aanbiedingsbrief bij verslag schriftelijk overleg en overzicht moties over Brexit

Rijksoverheid - Kamerstukken - Fri, 03/22/2019 - 17:04
Minister Blok (BZ) biedt de Tweede Kamer 2 documenten aan over de stand van zaken met betrekking tot de Brexit. De documenten gaan over een verslag van een schriftelijk overleg (VSO) en een overzicht van Brexit-gerelateerde Kamermoties met daarop de reactie van het kabinet.

Kamerbrief over Samenwerking NRG Pallas

Rijksoverheid - Kamerstukken - Fri, 03/22/2019 - 17:03
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de samenwerking tussen Nuclear Research and Consultancy Group (NRG) en Pallas.

Kamerbrief met de geannoteerde agenda informele Raad voor Concurrentievermogen 3 april 2019

Rijksoverheid - Kamerstukken - Fri, 03/22/2019 - 16:57
Minister Van Engelshoven stuurt de Eerste Kamer de geannoteerde agenda informele Raad voor Concurrentievermogen op 3 april 2019.

Kamerbrief Hoofdlijnenbrief herziening pachtbeleid

Rijksoverheid - Kamerstukken - Fri, 03/22/2019 - 16:55
Brief aan de Tweede Kamer van minister Schouten (LNV) over de herziening van het pachtbeleid.

Kamerbrief over Technische briefing wetsvoorstel CETA

Rijksoverheid - Kamerstukken - Fri, 03/22/2019 - 16:53
Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt een brief over een technische briefing wetsvoorstel CETA aan de Tweede Kamer.

Aanbiedingsbrief beantwoording vragen over Staatsexamen Nt2

Rijksoverheid - Kamerstukken - Fri, 03/22/2019 - 16:50
Minister Van Engelshoven beantwoordt, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de vragen van een aantal fracties over uitstel examens Nederlands als tweede taal.

Antwoorden op Kamervragen aan de regering naar aanleiding van de initiatief-Klimaatwet

Rijksoverheid - Kamerstukken - Fri, 03/22/2019 - 16:46
Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen naar aanleiding van de initiatief-Klimaatwet.

Beantwoording Kamervragen over vrouwenbesnijdenis

Rijksoverheid - Kamerstukken - Fri, 03/22/2019 - 16:45
Minister De Jonge beantwoordt, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister voor Rechtsbescherming, de vragen van het Kamerlid Van Dijk (SP) over vrouwenbesnijdenis.

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat artiesten niet welkom zijn in Nederland

Rijksoverheid - Kamerstukken - Fri, 03/22/2019 - 16:42
Minister Blok beantwoordt, mede namens minister Van Engelshoven, de vragen van de Kamerleden Asscher en Ploumen (beiden PvdA) over het bericht dat artiesten niet welkom zijn in Nederland.

Antwoorden op Kamervragen over de consumentenbescherming ingeval van faillissement van een bedrijf dat cadeaukaarten uitgeeft

Rijksoverheid - Kamerstukken - Fri, 03/22/2019 - 16:39
Staatssecretaris Keijzer(EZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Moorlag (PvdA) over de consumentenbescherming ingeval van faillissement van een bedrijf dat cadeaukaarten uitgeeft.

Kamerbrief over Correctie reactie definitief BIT-advies over het programma ‘Vernieuwd Praeventis’

Rijksoverheid - Kamerstukken - Fri, 03/22/2019 - 16:39
Staatssecretaris Blokhuis stuurt een gecorrigeerde reactie op het definitief BIT-advies over het programma ‘Vernieuwd Praeventis’.

Kamerbrief over verzoek om ambtelijke ondersteuning voor werkbezoek aan Frankfurt

Rijksoverheid - Kamerstukken - Fri, 03/22/2019 - 16:35
Minister Blok stuurt een verzoek om ambtelijke ondersteuning voor werkbezoek aan Frankfurt.

Kamerbrief met reactie naar aanleiding van onderzoek naar misstanden bij activiteiten van WWF

Rijksoverheid - Kamerstukken - Fri, 03/22/2019 - 16:31
Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) biedt haar reactie naar aanleiding van een onderzoek naar misstanden bij activiteiten van World Wide Fund for Nature (WWF).

Pagina's

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »