Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Feed aggregator

Kamerbrief over assessment Airport Charges Directive

Rijksoverheid - Kamerstukken - Fri, 05/24/2019 - 18:30
Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over haar reactie op het assessment dat de Europese Commissie laat uitvoeren. Dit in verband met een mogelijke herziening van van de richtlijn luchthavengelden.

Verzamelbrief zeevaart en binnenvaart

Rijksoverheid - Kamerstukken - Fri, 05/24/2019 - 18:30
Minister Van Nieuwenhuizen stuurt naar aanleiding van het AO Maritiem 29 mei 2019 een verzamelbrief over enkele onderwerpen over zeevaart en binnenvaart naar de Tweede Kamer.

Uitstelbrief Kamervragen over de problemen bij Boeing

Rijksoverheid - Kamerstukken - Fri, 05/24/2019 - 18:26
Minister Van Nieuwenhuizen stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over problemen bij Boeing.

Kamerbrief met reactie op nota 'Gelijke kansen, een leven lang'

Rijksoverheid - Kamerstukken - Fri, 05/24/2019 - 17:42
Ministers Van Engelshoven en Slob reageren op de initiatiefnota 'Gelijke kansen, een leven lang' van het Kamerlid Van den Hul (PvdA). De initiatiefnota beschrijft 10 voorstellen tegen kansenongelijkheid en segregatie in het onderwijs.

Kamerbrief over reactie op tussenrapportage VN Vrouwenverdrag

Rijksoverheid - Kamerstukken - Fri, 05/24/2019 - 17:12
Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de reactie van het VN-comité op de Nederlandse tussenrapportage over de implementatie en naleving van het verdrag van de Verenigde Naties (VN) voor de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen.

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Cafédeur blijft dicht voor expat in Eindhoven’

Rijksoverheid - Kamerstukken - Fri, 05/24/2019 - 16:58
Minister Ollongren beantwoordt vragen over het bericht ‘Cafédeur blijft dicht voor expat in Eindhoven: 'Ik ben hier nu vijf maanden en dat is lang genoeg om te weten dat ik nooit hier ga wonen'.

Kamerbrief over stand van zaken fosfaatrechtenstelsel

Rijksoverheid - Kamerstukken - Fri, 05/24/2019 - 16:52
Minister Schouten meldt de stand van zaken rond het fosfaatrechtenstelsel.

Antwoord op Kamervragen over het bericht windmolens medeoorzaak insectensterfte

Rijksoverheid - Kamerstukken - Fri, 05/24/2019 - 16:47
Minister Schouten beantwoordt vragen van de Kamerleden Geurts en Mulder (beiden CDA) over het bericht ‘Windmolens medeoorzaak insectensterfte'.

Kamerbrief over toestemmingsbeschikking Sanquin en SPP

Rijksoverheid - Kamerstukken - Fri, 05/24/2019 - 16:37
Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de toestemmingsbeschikking die is verleent aan Sanquin en SPP.

Aanbieding informatie over nieuwe voorstellen Europese Commissie

Rijksoverheid - Kamerstukken - Fri, 05/24/2019 - 16:35
Minister Blok (BZ) stuurt de Tweede Kamer een fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Kamerbrief over aanbieding onderzoek Regionale balans in vraag en aanbod naar medisch specialisten

Rijksoverheid - Kamerstukken - Fri, 05/24/2019 - 16:32
Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over het onderzoek 'Regionale balans in vraag en aanbod naar medisch specialisten'.

Kamerbrief over ambulancezorg in Woerdense Verlaat

Rijksoverheid - Kamerstukken - Fri, 05/24/2019 - 16:31
Minister Bruins reageert op een brief van de dorpsraad Woerdense Verlaat over de responstijden van ambulances in Woerdense Verlaat. De Tweede Kamer had om een reactie gevraagd.

Kamerbrief over verzoek informatie EU-uitbreidingsstrategie 2019

Rijksoverheid - Kamerstukken - Fri, 05/24/2019 - 16:28
Minister Blok biedt zijn reactie, op verzoek van de vaste commissie voor Europese Zaken, over EU-uitbreidingsstrategie.

Kamerbrief over Voortgangsrapportage Nederlandse inzet in Afghanistan

Rijksoverheid - Kamerstukken - Fri, 05/24/2019 - 16:25
Minister Blok, minister Bijleveld-Schouten en minister Grapperhaus sturen een brief aan de Tweede Kamer over de voortgangsrapportage Nederlandse inzet in Afghanistan.

Beantwoording Kamervragen over bericht ‘RIVM scherpt vaccinatieadvies mazelen aan’

Rijksoverheid - Kamerstukken - Fri, 05/24/2019 - 16:25
Minister Blok (BZ) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de schriftelijke vragen van de Kamerleden Ramaekers, Sjoerdsma (beiden D66) en Van Helvert (CDA). De vragen gaan over het bericht 'RIVM scherpt vaccinatieadvies mazelen aan' (voor baby's vanaf 6 maanden die meegaan op reis naar landen waar een verhoogd risico is op de ziekte).

Beantwoording Kamervragen over aanrijtijden ambulance in Woerdense Verlaat

Rijksoverheid - Kamerstukken - Fri, 05/24/2019 - 16:24
Minister Bruins beantwoordt vragen over het overschrijden van de 15-minutennorm bij ambulancespoedritten naar Woerdense Verlaat.

Kamerbrief kabinetsreactie SER advies "prioriteiten voor een fair Europa”

Rijksoverheid - Kamerstukken - Fri, 05/24/2019 - 16:23
Minister Koolmees (SZW) biedt de Tweede Kamer, mede namens staatssecretaris Keijzer (EZK), de kabinetsreactie aan op het SER-advies "Prioriteiten voor een fair Europa". De brief is inclusief bijlage eveneens aan de Eerste Kamer aangeboden.

Beantwoording vragen over het aanpassen van reisadviezen naar aanleiding van de uitbraak van mazelen in een Haagse kinderopvang

Rijksoverheid - Kamerstukken - Fri, 05/24/2019 - 16:21
Minister Blok beantwoordt de schriftelijke vragen van de Kamerleden Raemakers en Sjoerdsma (beiden D66) over het aanpassen van reisadviezen naar aanleiding van de uitbraak van mazelen in een Haagse kinderopvang.

Pagina's

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »