Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 26 min 30 sec ago

Beantwoording Kamervragen over bericht toename opgesloten migranten in Libische detentiecentra

0 sec ago
Minister Blok (BZ) beantwoordt vragen van het Kamerlid Ojik (GroenLinks) over het bericht dat het aantal migranten dat wordt opgesloten in onmenselijke Libische detentiecentra sterk is toegenomen.

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over zoutwinning door AkzoNobel

0 sec ago
Minister Wiebes (EZK) meldt de Tweede Kamer dat de vragen van Kamerlid Beckerman (SP) niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord, De vragen gaan over de zorgen van het Staatstoezicht op de Mijnen over zoutwinning door AkzoNobel.

TK Aanbieding FIU-jaaroverzicht 2017

Wed, 05/23/2018 - 17:46

Kamerbrief over Jaarplan Toezicht 2018 Agentschap Telecom

Wed, 05/23/2018 - 17:32
Staatssecretaris Keijzer (EZK) staart het Jaarplan Toezicht 2018 van Agentschap Telecom aan de Tweede Kamer. Hierin beschrijft het agentschap de ontwikkelingen binnen de verschillende toezichtsdomeinen, de publieke belangen hierbij en de prioriteiten voor het toezicht in 2018.

Kamerbrief inzake verslag Brussel II-conferentie over Syrië en de regio

Wed, 05/23/2018 - 17:21
Minister Blok (BZ) en minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking sturen de Kamer de terugkoppeling van de Future of Syria and the Region-conferentie (Brussel II-conferentie) die plaatsvond op 24 en 25 april 2018 in Brussel.

Beantwoording vragen over het rapport van de Externe begeleidingscommissie beheer Oostvaardersplassen

Wed, 05/23/2018 - 17:20
Minister Schouten (LNV) beantwoord de vragen die gesteld zijn over het rapport van de Externe begeleidingscommissie beheer Oostvaardersplassen.

Beantwoording Kamervragen IAC 2018

Wed, 05/23/2018 - 17:14
Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer antwoorden op schriftelijke Kamervragen naar aanleiding van de instructie voor de Internationale Arbeidsconferentie 2018.

Beantwoording Kamervragen gevolgen arbeidsmigratie

Wed, 05/23/2018 - 17:04
Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Jasper van Dijk (SP) over "de gevolgen van arbeidsmigratie" .

Kamerbrief over Pachtnormen 2018

Wed, 05/23/2018 - 16:57
Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de nieuwe pachtnormen die vanaf 1 juli 2018 gelden.

Kamerbrief over Stand van zaken regelgeving franchise

Wed, 05/23/2018 - 16:52
Staatssecretaris Keijzer (EZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rond de Nederlandse Franchise Code.

Publicaties ILT van maart 2018

Wed, 05/23/2018 - 16:26

Aanbiedingsbrief bij jaarrapportageover de uitvoering van het Wmo-toezicht

Wed, 05/23/2018 - 16:21
Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer de eerste jaarrapportage over de uitvoering van het Wmo-toezicht in 2017.

Kamerbrief over commissiebrief Financiën over bijdrage OCW aan symposium Verder met Open Data

Wed, 05/23/2018 - 16:16
Minister van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer de reactie op de brief van de vaste commissie voor Financiën over de bijdrage van OCW aan het symposium 'Verder met Open Data'.

Pagina's

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »