Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 17 min 13 sec ago

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat christenvervolging in China verviervoudigd is

Fri, 03/22/2019 - 16:29
Minister Blok beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van der Staaij over het bericht dat christenvervolging in China verviervoudigd is.

Aanbiedingsbrief verslag Raad Algemene Zaken in artikel 50-samenstelling 19 maart 2019

Fri, 03/22/2019 - 16:28
Minister Blok (BZ) biedt de Tweede Kamer het verslag aan van de Raad Algemene Zaken in artikel 50-samenstelling van 19 maart 2019. De Artikel 50-samenstelling houdt in dat wordt gesproken over zaken met betrekking tot de Brexit. Dit is het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie (EU). Eenzelfde brief is aan de Eerste Kamer gestuurd.

Verslag Raad Algemene Zaken in artikel 50-samenstelling 19 maart 2019

Fri, 03/22/2019 - 16:28
Verslag van de Raad Algemene Zaken in artikel 50-samenstelling van 19 maart 2019. De Artikel 50-samenstelling houdt in dat wordt gesproken over zaken met betrekking tot de Brexit. Dit is het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie (EU). Het verslag is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.

Beantwoording Kamervragen VVD over mogelijke nieuwe lening van de EBRD aan MHP

Fri, 03/22/2019 - 16:25
Beantwoording door de minister van Financiën, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, op Kamervragen van de VVD over een mogelijke nieuwe lening van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling aan het Oekraïense bedrijf MHP.

Beantwoording Kamervragen over verkeerde inning eigen bijdrage CAK

Fri, 03/22/2019 - 16:23
Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA). De vragen gaan over een verkeerde inning door het CAK van de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wmo 2015.

Kamerbrief over vervanging digitale certificaten PKIoverheid

Fri, 03/22/2019 - 16:20
Staatssecretaris Knops (BZK) informeert de Tweede Kamer over de manier waarop de certificaten die voor digitale dienstverlening van de Nederlandse overheid worden gebruikt, vervangen moeten worden.

Antwoorden schriftelijk overleg over de Wet spoedreparatie fiscale eenheid

Fri, 03/22/2019 - 16:11
Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de Eerste Kamer antwoorden in het schriftelijk overleg over de Wet spoedreparatie fiscale eenheid.

Uitstelbrief over beantwoording vragen over verdrinken koeien in mest na explosie

Fri, 03/22/2019 - 15:27
Minister Schouten (LNV) stuurt een uitstelbrief naar de Tweede Kamer over beantwoording vragen over verdrinken koeien in mest na explosie.

Nader rapport wetswijziging screening ambtenaren van politie en politie-externen

Fri, 03/22/2019 - 15:20
Minister Grapperhaus stuurt het nader rapport met het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel screening ambtenaren van politie en politie-externen naar de Koning en de Eerste Kamer.

Gemeentenieuws van SZW 2019-2

Fri, 03/22/2019 - 15:08

Aanbiedingsbrief Gemeentenieuws van SZW 2019-2

Fri, 03/22/2019 - 15:08
Staatssecretaris Van Ark (SZW) stuurt de Tweede Kamer afschrift van Gemeentenieuws van SZW 2019-2. Deze brief met bijlage is eveneens naar de Eerste Kamer gestuurd.

Uitstelbrief Kamervragen over onveiligheid in asielzoekerscentra

Fri, 03/22/2019 - 10:44
Staatssecretaris Harbers stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over onveiligheid in asielzoekerscentra.

Kamerbrief over digitalisering in het primair en voortgezet onderwijs

Fri, 03/22/2019 - 09:26
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de digitaliseringsagenda primair en voortgezet onderwijs, als onderdeel van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.

Aanbiedingsbrief beantwoording Schriftelijk overleg Brexit impactanalyse en EY rapport

Fri, 03/22/2019 - 09:19
Beantwoording van de schriftelijke vragen over de impactanalyse van de Brexit en het validatierapport van EY van de aanpak van de voorbereidingen van de Belastingdienst.

Antwoorden Schriftelijk Overleg Brexit Belastingdienst

Fri, 03/22/2019 - 09:19
Beantwoording van de schriftelijke vragen over de impactanalyse van de Brexit en het validatierapport van EY van de aanpak van de voorbereidingen van de Belastingdienst.

Kamerbrief motie Omtzigt

Fri, 03/22/2019 - 09:12
Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van het lid Omtzigt inzake de wens tot juridische afdwingbaarheid van het Uniform Pensioen Overzicht.

Uitstelbrief over beantwoording vragen over 'landbouwgif in Drenthe'

Fri, 03/22/2019 - 09:10
Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief over de beantwoording van vragen over 'landbouwgif in Drenthe'.

Pagina's