Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 59 min 19 sec ago

Kamerbrief over gederubriceerde beveiligingsverdragen VS

Tue, 01/15/2019 - 15:53
Minister Blok (BZ) informeert de Tweede Kamer over gederubriceerde beveiligingsverdragen VS, nota over het verslag en Kamerbrief derubricering geheime verdragen.

Nadere informatie over meetpunten en meetnetten stikstof

Tue, 01/15/2019 - 15:50
Overzicht van de stikstofmetingen in Nederland en informatie over de eisen waaraan meetpunten moeten voldoen.

Kamerbrief over verschillende toezeggingen over ammoniak

Tue, 01/15/2019 - 15:50
Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer een verzamelbrief over verschillende toezeggingen op het gebied van ammoniak.

Kamerbrief met integrale beleidsreactie op onderzoeksrapporten over het WODC

Tue, 01/15/2019 - 15:00
Minister Grapperhaus (JenV) geeft zijn reactie op de onderzoeksrapporten van 3 onafhankelijke commissies die onderzoek deden naar het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC). Aanleiding voor de onderzoeken was een uitzending van Nieuwsuur over mogelijke beïnvloeding bij de beleidsonderzoeken van het WODC.

Uitstel beantwoording Kamervragen over bedreiging konijnenhouders

Tue, 01/15/2019 - 14:56
Minister Schouten (LNV) meldt dat de antwoorden op vragen over het bericht 'Konijnenhouders bedreigd' later komen dan gebruikelijk.

Kamerbrief over onderzoek Tracks in het hoger onderwijs

Tue, 01/15/2019 - 14:35
Minister Van Engelshoven (OCW) biedt de Tweede Kamer het onderzoek Tracks in het hoger onderwijs van ResearchNed aan.

Kamerbrief met reactie op analyse toekomst aanvullende verzekeringen

Tue, 01/15/2019 - 13:02
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) deelt een analyse over de toekomstige houdbaarheid van aanvullende zorgverzekeringen met de Tweede Kamer.

Memorie van toelichting wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2019

Tue, 01/15/2019 - 12:56
Het Kabinet van de Koning dient het wetsvoorstel en bijbehorende stukken over de Wijzigingswet financiële in bij de Tweede Kamer.

Wijzigingswet financiële markten 2019

Tue, 01/15/2019 - 12:56
Het Kabinet van de Koning dient het wetsvoorstel en bijbehorende stukken over de Wijzigingswet financiële in bij de Tweede Kamer.

Advies Autoriteit Persoonsgegevens Informatiedeling BFT-AFM

Tue, 01/15/2019 - 12:56
Het Kabinet van de Koning dient het wetsvoorstel en bijbehorende stukken over de Wijzigingswet financiële in bij de Tweede Kamer.

Wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten

Tue, 01/15/2019 - 12:56
Het Kabinet van de Koning dient het wetsvoorstel en bijbehorende stukken over de Wijzigingswet financiële in bij de Tweede Kamer.

2e nota van wijziging wetsvoorstel experiment gesloten coffeeshopketen

Tue, 01/15/2019 - 12:49
2e nota van wijziging bij het voorstel van wet houdende regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen).

Aanbieding 2e nota van wijziging wetsvoorstel experiment gesloten coffeeshopketen

Tue, 01/15/2019 - 12:49
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) en minister Grapperhaus (JenV) sturen de Tweede Kamer de 2e nota van wijziging bij het voorstel van wet houdende regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen).

Beantwoording Kamervragen over vergoeding waken bij terminale cliënt

Tue, 01/15/2019 - 12:41
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen over het bericht dat wanneer een terminale cliënt slaapt of gesedeerd is, de uren niet worden vergoed door Zilveren Kruis, waardoor waken bij iemand die dood gaat niet kan.

Beantwoording Kamervragen over voorbereidingen om mogelijke medicijntekorten te voorkomen door een harde Brexit

Tue, 01/15/2019 - 12:36
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Slootweg, Omtzigt en Van den Berg (allen CDA) over voorbereidingen om mogelijke medicijntekorten te voorkomen door een harde Brexit.

Stand van zaken containers MSC Zoe

Tue, 01/15/2019 - 12:35

Beantwoording Kamervragen over gebruik meldcode huiselijk geweld in de jeugdzorg

Tue, 01/15/2019 - 12:35
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen over het bericht 'Verbetering gebruik meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bij ggz'.

Pagina's