Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 5 min 54 sec ago

Brand bij TUF recycling Dongen

Wed, 10/17/2018 - 15:26

Uitstelbrief over beantwoording Kamervragen verbouwing rijksmonument tot ambassade

Wed, 10/17/2018 - 15:05
Minister Van Engelshoven stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief over de beantwoording van vragen van het lid Geluk-Poortvliet (CDA) over de verkoop van een rijksmonument aan Plein 1813 aan Israël om er de ambassade te vestigen.

Beantwoording vragen over reactie Europese Commissie en NAVO op de uitslag van het referendum in Macedonië

Wed, 10/17/2018 - 14:09
Minister Blok (BZ) geeft de Tweede Kamer zijn antwoorden op vragen van het lid Leijten (SP) over de reactie vanuit de Europese Commissie, NAVO en Europese leiders op de uitslag van het referendum in Macedonië over een naamswijziging.

Beantwoording vragen over het beëindigen van de subsidierelatie door Stichting PrisonLAW op het terrein van gedetineerdenbegeleiding buitenland

Wed, 10/17/2018 - 13:56
Minister Blok (BZ) stuurt de Kamer zijn antwoorden op vragen van het lid Van Nispen (SP) over het beëindigen van de subsidierelatie door Stichting PrisonLAW (rechtsbijstand voor gedetineerden in het buitenland).

Bijlage 1 Uitingen in de arbeidsmarktcampagne

Wed, 10/17/2018 - 13:47
Informeren van de Kamer over de voortgang van de werving van nieuwe medewerkers voor de Belastingdienst.

Kamerbrief voortgang werving Belastingdienst

Wed, 10/17/2018 - 13:47
Informeren van de Kamer over de voortgang van de werving van nieuwe medewerkers voor de Belastingdienst.

Beantwoording vragen over de Archiefwet en de motie Segers

Wed, 10/17/2018 - 13:45
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) geeft de Tweede Kamer zijn antwoorden op vragen van de vaste commissie OCW over de archiefwet. Ook geeft hij reactie op de motie van het lid Segers (CU) over uitvoering van de aanbevelingen van het rapport van de Erfgoedinspectie 'De waarde van archief' over de zaak Cees H.

Aanbieding verslag Raad Buitenlandse Zaken 15 oktober 2018

Wed, 10/17/2018 - 10:57
Minister Blok (BZ) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 15 oktober 2018. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Kamerbrief over herziene planning Nationaal Preventieakkoord

Wed, 10/17/2018 - 10:29
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) meldt de Tweede Kamer dat de presentatie van het Nationaal Preventieakkoord is uitgesteld naar november 2018.

Kamerbrief over uitstel onderdeel schrijven van examens Nederlands als 2e taal

Wed, 10/17/2018 - 10:26
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over het besluit van het College voor Toetsen en Examens om het onderdeel schrijven van het Staatsexamen Nederlands als 2e taal (Nt2) pas in 2019 weer te examineren.

Beantwoording Kamervragen over studie Nederlands

Wed, 10/17/2018 - 10:08
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Özdil (GL) over de berichten 'Studie Nederlands dreigt te verdwijnen door studententekort' en 'Studie Nederlands is alleen in het buitenland populair'.

Beantwoording Kamervragen over bericht 'MammaPrint niet in basispakket'

Wed, 10/17/2018 - 08:38
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het bericht 'MammaPrint niet in basispakket'.

Kamerbrief over Internationaal Strategisch Overleg ISO NL

Wed, 10/17/2018 - 08:17
Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over samenstelling, doelstellingen en benoemingsprocedure van het Internationaal Strategisch Overleg ISO NL. Het ISO NL is een publiek-privaat overleg op strategisch niveau over internationaal ondernemen en internationaal-economische vraagstukken.

Kamerbrief met antwoorden op vragen over bericht dat Nederlandse docente toegang tot Israël is ontzegd

Wed, 10/17/2018 - 00:00
Minister Blok (BZ) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Kuzu (DENK) over het bericht dat een Nederlandse docente de toegang tot Israël is ontzegd.

Beantwoording kamervragen over het bericht dat een Nederlandse consul voor het redden van duizenden Joden een reprimande van het ministerie van Buitenlandse Zaken kreeg

Tue, 10/16/2018 - 20:49
Minister Blok beantwoordt vragen van het Kamerlid Sjoerdsma over het bericht dat een Nederlandse consul voor het redden van duizenden Joden een reprimande van het ministerie van Buitenlandse Zaken kreeg.

Kamerbrief over digitalisering van consulaire documentverstrekking

Tue, 10/16/2018 - 19:53
Staatssecretaris Knops (BZK) en minister Blok (BZ) sturen de Tweede Kamer een reactie over de motie van het Kamerlid Sjoerdsma over digitalisering van consulaire documentverstrekking.

Aanbiedingsbrief bij antwoord op consultatie over het raakvlak tussen chemicaliën-, product- en afvalwetgeving

Tue, 10/16/2018 - 18:31
Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt het antwoord van het kabinet op de consultatie van de Commissie over de Europese procedure naar de Tweede Kamer. De consultatie ging over het raakvlak tussen de wetgevingen voor chemicaliën, producten en afval.

Pagina's