Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 29 min 41 sec ago

Kamerbrief stand van zaken regelgeving franchise

Wed, 05/23/2018 - 15:30
In het Regeerakkoord staat de wens van het kabinet geformuleerd om tot wetgeving voor franchise te komen, om de franchisenemer beter te beschermen. Deze bescherming dient, aldus het Regeerakkoord, in ieder geval te bestaan uit een regeling van de pre-competitieve verhouding tussen franchisegever en franchisenemer. Om invulling te geven aan dit voornemen zal het kabinet een wettelijke regeling voorbereiden die een kader schept voor vier deelgebieden van de samenwerking tussen franchisegevers en franchisenemers die cruciaal zijn voor evenwichtige franchiseverhoudingen.

Beantwoording Kamervragen over misstanden in de Wmo

Wed, 05/23/2018 - 15:15
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over misstanden in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gaat dan met name om beïnvloeding van keuringsartsen door gemeenten.

Kamerbrief over openstelling bestaande windparken

Wed, 05/23/2018 - 15:02
Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de toegezegde second opinion over de openstelling van de bestaande windparken op zee voor doorvaart en medegebruik.

Beantwoording Kamervragen over revolverende fondsen

Wed, 05/23/2018 - 14:53
Staatssecretaris Keijzer (EZK) beantwoordt de vragen van het Kamerlid van der Lee (GL) over het ESB artikel “Bij revolverende fondsen fungeert de overheid als bank”.

Beantwoording Kamervragen over kwarteleieren

Wed, 05/23/2018 - 14:49
Minister Schouten (LNV) stuurt Tweede Kamer, mede namens de minister voor Medische Zorg en Sport, de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Futselaar (SP), De Groot (D66) en Ouwehand (PvdD) over kwarteleieren.

Aanbiedingsbrief bij Nationale woonagenda 2018-2021

Wed, 05/23/2018 - 14:28
Minister Ollongren (BZK) biedt de Tweede Kamer de Nationale woonagenda 2018-2021 aan.

Aanbiedingsbrief bij afschrift brief over zorgen in Amstelland

Wed, 05/23/2018 - 12:10
Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de brief over zorgen rondom de thuiszorg in de gemeentes Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Kamerbrief - Bodemstrategie

Wed, 05/23/2018 - 11:58

Kamerbrief over bodemstrategie

Wed, 05/23/2018 - 11:29
Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer haar bodemstrategie. Ook gaat zij in op een bodemprogramma voor de landbouw en op het gebruik van het bodempaspoort.

Aanbieding verslag Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid 12 april 2018

Wed, 05/23/2018 - 11:22
Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid van 12 april 2018.

Antwoorden Kamervragen over informatievoorziening informele Ecofinraad van 27 en 28 april 2018

Wed, 05/23/2018 - 11:04
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen over de informatievoorziening van de informele Ecofinraad van 27 en 28 april 2018.

Kamerbrief over inwerkingtreding sleepvoetverbod en alternatieven

Wed, 05/23/2018 - 10:42
Minister Schouten (LNV) informeert deTweede Kamer over de inwerkingtreding van het sleepvoetverbod en alternatieven. Het verbod om op grasland dat op klei- en veengrond ligt drijfmest tussen het gras op de grond te leggen.

Beantwoording Kamervragen over de berichten dat asbest in make-up is aangetroffen

Wed, 05/23/2018 - 10:29
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen de Kamerleden Kröger (GL) en Lacin (SP) over de berichten dat asbest in make-up is aangetroffen.

Pagina's