Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 29 min 12 sec ago

Kamerbrief beantwoording schriftelijke inbreng concept regeling EMU-tekortnorm decentrale overheden 2019-2022

Thu, 12/20/2018 - 16:05
Staatssecretaris Snel van Financiën gaat in op de opmerkingen en vragen van de verschillende fracties bij de conceptregeling EMU-norm 2019-2022 voor decentrale overheden.

Kamerbrief over woningmarktontwikkelingen rond het Groningenveld

Thu, 12/20/2018 - 16:04
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over woningmarktontwikkelingen rond het Groningenveld.

Kamerbrief over evaluatie 1ee pilotjaar Alcoholmeter

Thu, 12/20/2018 - 15:58
Minister Grapperhaus (JenV) informeert de Tweede Kamer over de evaluatie van het 1e jaar van de pilot met de inzet van de Alcoholmeter bij de controle op de naleving  van het alcoholverbod. Het onderzoeksrapport 'Evaluatie pilot Alcoholmeter 2017' stuurt hij mee met de brief.

Kamerbrief EU-begroting

Thu, 12/20/2018 - 15:57
Kamerbrief over de bekrachtiging van de EU-begroting voor 2019

Kamerbrief met reactie op rapport 'Halvering collegegeld: helpt het twijfelende studenten over de streep?'

Thu, 12/20/2018 - 15:53
Minister Van Engelshoven (OCW) sturt een reactie op het rapport 'Halvering collegegeld: helpt het twijfelende studenten over de streep?' naar de Tweede Kamer. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.

Kamerbrief over nieuwe terugroepactie valsartan

Thu, 12/20/2018 - 15:45
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de nieuwe terugroepactie valsartan.

Beantwoording Kamervragen over over ‘Een krachtiger rol op het wereldtoneel'

Thu, 12/20/2018 - 15:43
Minister Blok (BZ) beantwoordt de vragen van de D66-, SP- en PVV-fracties over het BNC-fiche bij de Commissiemededeling ‘Een krachtiger rol op het wereldtoneel: efficiëntere besluitvorming voor het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid van de EU’.

Reactie op de motie over de negatieve effecten van kwantitatieve verruiming door de Europese Centrale Bank, in combinatie met de lage rente, op maatschappelijke sectoren

Thu, 12/20/2018 - 15:41
Beantwoording van de vragen over de negatieve effecten van kwantitatieve verruiming door de Europese Centrale Bank, in combinatie met de lage rente, op maatschappelijke sectoren.

Kamerbrief Energielasten in de koopkrachtberekeningen

Thu, 12/20/2018 - 15:39
Kamerbrief minister Hoekstra over de manier waarop energielasten in de koopkrachtramingen zijn meegenomen

Kamerbrief over verzoek jaarplanning Europese Zaken

Thu, 12/20/2018 - 15:32
Minister Blok (BZ) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over verzoek jaarplanning Europese Zaken.

Kamervragen koopkrachtplaatjes middeninkomens

Thu, 12/20/2018 - 15:30
Minister Hoekstra van Financiën antwoordt, mede namens minister Koolmees (SZW), op Kamervragen over koopkrachtplaatjes van middeninkomens.

Voortgangsbrief modernisering ondernemingsrecht

Thu, 12/20/2018 - 15:30
Minister Dekker (Rechtsbescherming) stuurt een voortgangsbrief over de modenisering van het ondernemingsrecht naar de Tweede Kamer. De brief geeft als 1e een reactie op het evaluatieonderzoek naar de doelbereiking en effectiviteit van de Wet aanpassing enquêterecht in de praktijk.

Jaarplanning Buitenlandse Zaken

Thu, 12/20/2018 - 15:22

Aanbiedingsbrief bij jaarplanning Buitenlandse Zaken

Thu, 12/20/2018 - 15:22
Minister Blok (BZ) stuurt de jaarplanning van Buitenlandse Zaken naar de Tweede Kamer.

Pagina's