Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 29 min 20 sec ago

2e nota van wijziging Aanpassingswetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders

Wed, 10/24/2018 - 14:47
2e nota van wijziging bij het wetsvoorstel Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (wetsvoorstel houdende wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders).

Aanbieding 2e nota van wijziging Aanpassingswetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders

Wed, 10/24/2018 - 14:47
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer de 2e nota van wijziging bij het wetsvoorstel Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (wetsvoorstel houdende wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders).

Kamerbrief over aanpak vermijdbare sterfte in ziekenhuizen en patiëntveiligheid

Wed, 10/24/2018 - 12:45
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over het plan van aanpak voor patiëntveiligheid in ziekenhuizen en het verminderen van vermijdbare gezondheidsschade en sterfte.

Aanbieding documenten over onderzoek naar gebruik algoritmen door overheid

Wed, 10/24/2018 - 12:24
Staatssecretaris Knops (BZK) stuurt de Tweede Kamer documenten die ten grondslag liggen aan het onderzoek naar het gebruik van algoritmen door de overheid. Deze documenten worden gedeeld naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Kamerbrief naar aanleiding van berichtgeving gevaarlijke springkussens

Tue, 10/23/2018 - 17:36
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer een antwoord op een brief van de vaste Kamercommissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) naar aanleiding van berichtgeving over gevaarlijke springkussens.

Kamerbrief met antwoorden op vragen over gebrek aan handhaving door NVWA

Tue, 10/23/2018 - 17:29
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Futselaar (SP) over gebrek aan handhaving bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Kamerbrief over aanpak herbezinning mestbeleid

Tue, 10/23/2018 - 17:21
Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de aanpak van de herbezinning op het mestbeleid.

Kamerbrief met antwoorden op vragen over 2 zwaargewonde kinderen na val onveilig speeltoestel

Tue, 10/23/2018 - 17:13
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Lodders (VVD). De vragen gaan De vragen gaan over een val van een onveilig speeltoestel, waarbij twee kinderen zwaargewond raakten.

Kamerbrief Veranderopgave Inburgering

Tue, 10/23/2018 - 16:58
Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer over het proces naar een nieuwe Wet Inburgering.

Kamerbrief over voortgang sectorplan aanpak mestfraude

Tue, 10/23/2018 - 16:55
Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de versterkte handhavingsstrategie mest. Dezelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd..

Kamerbrief over moties en toezeggingen mestbeleid

Tue, 10/23/2018 - 16:55
Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van een aantal toezeggingen en aangenomen moties omtrent het mestbeleid.

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Tue, 10/23/2018 - 16:39
Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders).

Aanbiedingsbrief bij Tweede nota van wijziging Wetsvoorstel toetreding zorgaanbieders

Tue, 10/23/2018 - 16:39
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede nota van wijziging Wetsvoorstel toetreding zorgaanbieders naar de Tweede Kamer.

Kamerbrief over het programma ‘aanpassingsstoornissen bij (ex) kankerpatiënten'

Tue, 10/23/2018 - 16:34
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over het programma ‘aanpassingsstoornissen bij (ex) kankerpatiënten'.

Aanbiedingsbrief programmarapportages Inspectie SZW

Tue, 10/23/2018 - 16:24
Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de rapportages over twee Inspectieprogramma’s van de Inspectie SZW, te weten een meerjarige rapportage over het programma Schijnconstructies en cao-naleving en drie factsheets over projecten in het programma Misbruik van regelingen.

Kamerbrief over bekostigingsexperiment aanvullende beroepen geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg

Tue, 10/23/2018 - 15:47
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de Tweede Kamer over een bekostigingsexperiment voor aanvullende beroepen geestelijke gezondheidzorg (ggz) en forensische zorg (fz). De Eerste Kamer heeft dezelfde brief ontvangen.

Kamerbrief bezwaarschriften aangaande de btw-correctie voor het privégebruik van een zakelijke auto

Tue, 10/23/2018 - 15:45
De staatsecretaris informeert de Kamer over hoeveel belastingplichtigen niet tijdig een bezwaarschrift of nadere onderbouwing van een ingediend bezwaarschrift hebben ingediend.

Pagina's