Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 1 hour 1 min ago

Kamerbrief over Ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld 2018-2019

Fri, 08/24/2018 - 10:53
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over het Ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld 2018-2019.

Kamerbrief over Rekening en Verantwoording 2017 van het Bureau Beheer Landbouwgronden

Fri, 08/24/2018 - 09:31
Minister Schouten (LNV) biedt de Tweede Kamer de Rekening en verantwoording 2017 van het bureau Beheer Landbouwgronden aan.

Kamerbrief over gehandicaptenparkeerkaart

Thu, 08/23/2018 - 18:46
Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) reageert in haar brief aan de Tweede Kamer op de brief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de toepassing van de Regeling met betrekking tot de gehandicaptenparkeerkaart.

Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord wetsvoorstel Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen

Thu, 08/23/2018 - 18:31
Minister Grapperhaus (JenV) stuurt de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen naar de Eerste Kamer.

Beantwoording Kamervragen over de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor rolstoelgebruikers in dorpen

Thu, 08/23/2018 - 18:26
Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Stoffer en Van der Staaij (beiden SGP), Ellemeet (GroenLinks) en Dik-Faber (ChristenUnie). De Kamerleden hadden vragen gesteld over de situatie dat het openbaar vervoer in dorpen niet altijd toegankelijk is voor rolstoelgebruikers.

Maatregelen in verband met de droogte 2018 en quick scan inkomenseffecten landbouw

Thu, 08/23/2018 - 18:16
Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) informeert de Tweede Kamer over maatregelen in verband met de droogte in 2018. En de quick scan inkomenseffecten landbouw.

Aanbiedingbrief bij onderzoek 'Algoritmen en Grondrechten' van de Universiteit Utrecht

Thu, 08/23/2018 - 16:21
Minister Ollongren ( BZK) biedt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport ‘Algoritmes en grondrechten’ van de Universiteit Utrecht aan.

Uitstelbrief over Kamervragen over het bericht dat jagers in 3,5 jaar zeker duizend verwilderde katten doodschoten

Thu, 08/23/2018 - 16:07
Minister Schouten (LNV) vraagt in een brief aan de Tweede Kamer om uitstel van beantwoording van de vragen van het lid van Kooten (PvdD) over het bericht dat jagers in de afgelopen 3,5 jaar zeker duizend verwilderde katten doodschoten.

Aanbiedingsbrief bij afschrift burgerbrief over toezicht op erfpacht

Thu, 08/23/2018 - 16:02
Minister Ollongren ( BZK) geeft een reactie op de brief van de heer S. te R. met betrekking tot zijn nadere vragen over toezicht op erfpacht.

Uitstelbrief op Kamervragen over het bericht dat het AMC de bereiding van CDCA gedwongen staakt

Thu, 08/23/2018 - 15:58
Uitstelbrief van minister Bruins (Medische Zorg en Sport) over de beantwoording van vragen van het lid Van Gerven (SP) over het bericht dat het AMC door de IGJ gedwongen wordt de magistrale bereiding van het middel CDCA (chenodeoxycholzuur) voor de zeldzame stofwisselingsziekte CTX (cerebrotendineuze xanthomatose) te staken.

Antwoorden op Kamervragen over de koersval van de Turkse lira

Thu, 08/23/2018 - 15:32
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer antwoorden op Kamervragen over de koersval van de Turkse lira.

Beantwoording Kamervragen over bericht dat Nederlandse studenten kamers moeten verlaten voor internationale studenten

Thu, 08/23/2018 - 14:54
Minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) geeft de Tweede Kamer haar antwoorden op vragen van de leden Ronnes en Van der Molen (beiden CDA) over het bericht dat meer dan 100 Nederlandse studenten hun kamer moeten verlaten voor internationale studenten.

Kamerbrief met resultaten onderzoek Excalibur-granaten

Thu, 08/23/2018 - 13:29
Brief van staatssecretaris Visser (Def) aan de Tweede Kamer met de resultaten van het Amerikaanse onderzoek naar scheuren in de springstof bij Excalibur-granaten. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Kamerbrief over stand van zaken abortusklinieken na faillissement CASA

Thu, 08/23/2018 - 12:31
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken abortusklinieken na het faillissement van CASA.

Antwoorden Kamervragen over beleid Jeugdbescherming Rijnmond voor reisadvies naar Israël

Thu, 08/23/2018 - 12:22
Minister Dekker (Rechtsbescherming) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Markuszower, De Roon en Agema (allen PVV) over het beleid van Jeugdbescherming Rijnmond voor reisadviezen naar Israël.

Pagina's