Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 1 hour 52 min ago

Kamerbrief verschil schakeltijden dubbeltarief per regio

Tue, 04/02/2019 - 13:26
Minister Wiebes (EZK) reageert op een vraag over het verschil per regio in de schakeltijden tussen het laag- en normaaltarief voor elektriciteit. Ook gaat hij in op schakeltijden bij slimme meters.

Antwoorden op Kamervragen over aanleg glasvezel

Tue, 04/02/2019 - 13:15
Staatssecretaris Keijzer (EZK) beantwoordt vragen over de aanleg van glasvezel.

Voortgang Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen

Tue, 04/02/2019 - 13:11
Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang die de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen de afgelopen periode heeft geboekt. Ook deelt hij de jaarrapportage van de Onafhankelijke Raadsman over 2018.

Aanbieding jaarverslag 2018 AIVD

Tue, 04/02/2019 - 12:39
Minister Ollongren (BZK) deelt het openbare jaarverslag over 2018 van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

Kamerbrief uitkomst experiment flexibele onderwijstijden basisonderwijs

Tue, 04/02/2019 - 12:28
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) deelt de resultaten van het experiment flexibele onderwijstijden in het basisonderwijs. Tijdens het experiment konden 11 scholen afwijken van de centraal vastgestelde vakanties en de schoolweek van minimaal 5 dagen.

Nader schriftelijk overleg over verslag Eurogroep en Ecofinraad van 3 en 4 december 2018

Tue, 04/02/2019 - 12:20
Brief van de minister van Financiën aan de Eerste Kamer over nader schriftelijk overleg over verslag Eurogroep en Ecofinraad van 3 en 4 december 2018.

Reactie op rapport over Groningse kinderen en bericht over beoordeling woningen

Tue, 04/02/2019 - 11:54
Minister Wiebes (EZK) reageert op het rapport 'Een veilig huis, een veilig thuis?' over kinderen en jongeren in het Groningse aardbevingsgebied. En hij reageert op het bericht 'Centrum Veilig Wonen (CVW) zwijgt over kosten beoordeling woningen'.

Antwoorden op Kamervragen over toename stress in bevingsgebied Groningen

Tue, 04/02/2019 - 11:28
Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen over het bericht 'Stress door gasellende in bevingsgebied neemt toe'.

Kamerbrief over bericht dat KPN Huawei kiest voor aanleg 5G

Tue, 04/02/2019 - 10:06
Staatssecretaris Keijzer (EZK) en minister Grapperhaus (JenV) reageren op het bericht dat KPN in zee gaat met Huawei voor de aanleg van het 5G-netwerk.

Kamerbrief over openbaar maken verslagen klimaattafels en Klimaatberaad

Tue, 04/02/2019 - 09:58
Minister Wiebes (EZK) reageert op de aangenomen motie over openbaarmaking van de verslagen van de klimaattafels en het Klimaatberaad.

TK Eerste ervaringen met de UAVG

Mon, 04/01/2019 - 18:43

Kamerbrief ambities kinderarmoede

Mon, 04/01/2019 - 18:26
Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Tweede Kamer over het kabinetsbrede maatregelenpakket om kinderarmoede een halt toe te roepen. Een vergelijkbare brief is aan de Eerste Kamer aangeboden.

Kamerbrief over verzoek ambtelijke ondersteuning voor werkbezoek mbo aan Oostenrijk

Mon, 04/01/2019 - 17:30
Minister Blok zegt ambtelijke ondersteuning toe voor het werkbezoek mbo aan Oostenrijk van 7 tot en met 9 mei 2019.

Kamerbrief verzoek om toestemming ambtelijke ondersteuning Global Parliamentary Conference Wereldbank & IMF

Mon, 04/01/2019 - 17:25
Minister Blok zegt ambtelijke ondersteuning toe voor de Global Parliamentary Conference Wereldbank & IMF op 8 en 9 april 2019.

Pagina's