Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 1 hour 45 min ago

Antwoorden op Kamervragen over de gevolgen van recente ontwikkelingen in de verhouding tussen Nederland en Iran

Thu, 01/31/2019 - 17:42
Staatssecretaris Harbers (JenV) beantwoordt de schriftelijke vragen van de Kamerleden Groothuizen en Sjoerdsma (beiden D66) over de gevolgen van recente ontwikkelingen in de verhouding tussen Nederland en Iran voor het Nederlandse asielbeleid over Iran.

Verslag Eurogroep en Ecofin 21 en 22 januari 2019

Thu, 01/31/2019 - 17:32
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Eerste en Tweede Kamer een verslag van de Eurogroep en Ecofin 21 en 22 januari 2019 in Brussel.

Brief TK - Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 21 en 22 januari 2019 te Brussel

Thu, 01/31/2019 - 17:32
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Eerste en Tweede Kamer een verslag van de Eurogroep en Ecofin 21 en 22 januari 2019 in Brussel.

Beantwoording Kamervragen over de paardenmarkt in Hedel

Thu, 01/31/2019 - 17:06
Antwoorden van minister Schouten (LNV) op vragen over de misstanden op de paardenmarkt in Hedel.

Beantwoording Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Regels nekken mestexport per schip'

Thu, 01/31/2019 - 17:04
Minister Schouten (LNV) beantwoordt in een brief aan de Tweede Kamer vragen naar aanleiding van het bericht 'Regels nekken mestexport per schip'.

Kamerbrief over reactie op de verzoeken over geboortebeperking bij hoefdieren in de Oostvaardersplassen

Thu, 01/31/2019 - 17:03
Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer een brief over verzoeken over geboortebeperking bij hoefdieren in de Oostvaardersplassen en verruiming van het leefgebied door het aanleggen van een corridor richting de Veluwe.

Nota van wijziging over gerubriceerde gegevens

Thu, 01/31/2019 - 17:00
Nota van wijziging over gerubriceerde gegevens.

Kamerbrief bij derubricering beveilingsverdrag Nederland - Verenigde Staten

Thu, 01/31/2019 - 17:00
Minister Ollongren (BZK) biedt de nota van wijziging aan over goedkeuring van de briefwisseling houdende een verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika.

Kamerbrief over verzoek om actualisering ramingen van misgelopen overheidsinkomsten door ontwikkelingslanden tijdens behandeling begroting BHOS 2019

Thu, 01/31/2019 - 16:57
Minister Kaag (BZ) stuurt een brief aan de Kamer over het verzoek om actualisering ramingen van misgelopen overheidsinkomsten door ontwikkelingslanden tijdens behandeling begroting BHOS 2019

Kamervragen over een investeringsbeschermingsovereenkomst en een vrijhandelsovereenkomst van de EU met Vietnam

Thu, 01/31/2019 - 16:49
Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) beantwoordt schriftelijk vragen over voorstellen voor een besluit over een investeringsbeschermingsovereenkomst en een vrijhandelsovereenkomst van de EU met Vietnam.

Kamerbrief over bediening sluizen en bruggen Afsluitdijk

Thu, 01/31/2019 - 16:45
Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de problemen bij de bediening van de sluizen en beweegbare bruggen in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand en bij Den Oever.

Beantwoording Kamervragenover het bericht in over fileleed A2 Weert-Eindhoven

Thu, 01/31/2019 - 16:45
Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Dijkstra en Nijkerk - De Haan (beiden VVD) over het bericht in De Limburger 'Fileleed A2 WeertEindhoven: snelle maatregelen laten op zich wachten'.

Kamerbrief over Wob-verzoek over landelijk vuurwerkverbod

Thu, 01/31/2019 - 16:45
Minister Grapperhaus (JenV) informeert de Tweede Kamer over het beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) met het verzoek om informatie over  het besluit om al dan niet een landelijk vuurwerkverbod in te voeren.

Kamervragen over het bericht dat een Oekraïense kippenmiljardair het meest profiteert van het associatieverdrag met Oekraïne

Thu, 01/31/2019 - 16:42
Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en minister Blok (BZ) beantwoorden Kamervragen van de leden Leijten en Futselaar (beiden SP) over het bericht dat een Oekraïense kippenmiljardair het meest profiteert van het associatieverdrag met Oekraïne.

Aanbiedingsbrief bij het werkprogramma 2019 Inspectie Veiligheid Defensie

Thu, 01/31/2019 - 16:35
Aanbiedingsbrief van minister Bijleveld-Schouten (Def) aan de Tweede Kamer met het werkprogramma 2019 van de Inspectie Veiligheid Defensie. Deze brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Kamerbrief over 24/7 Loket Buitenland

Thu, 01/31/2019 - 16:21
Minister Blok (BZ) stuurt een brief aan de Kamer over de komst van een “24/7 Loket Buitenland”.

Kamerbrief met toezegging voorzieningen veteranen

Thu, 01/31/2019 - 16:20
Brief van minister Bijleveld-Schouten (Def) aan de Tweede Kamer met toezegging voorzieningen veteranen. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Beantwoording Kamervragen over de innovatiestrategie Defensie

Thu, 01/31/2019 - 16:16
Antwoorden van minister Bijleveld-Schouten, mede namens staatssecretaris Visser (beiden Defensie) op de feitelijke vragen over de innovatiestrategie Defensie.

Pagina's