Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 25 min 20 sec ago

Beantwoording Kamervragen over Accidental Americans

Thu, 06/28/2018 - 13:47
Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de Tweede Kamer antwoorden op Kamervragen over Accidental Americans.

Antwoorden op Kamervragen over de eerste suppletoire begroting 2018 van het ministerie van VWS

Thu, 06/28/2018 - 13:07
Minister De Jonge (VWS),minister Bruins (Medische Zorg en Sport) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) beantwoorden schriftelijk Kamervragen over de eerste suppletoire begroting 2018 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Memorie van antwoord

Thu, 06/28/2018 - 12:45
Memorie van antwoord over voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Kamerbrief over voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Thu, 06/28/2018 - 12:45
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer de memorie van antwoord over de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht en verbeteringen over het functioneren van de wet.

Verzoek toestemming deelname technische briefing

Thu, 06/28/2018 - 12:12
Minister Hoekstra van Financiën informeert de Tweede Kamer dat hij toestemming verleent aan medewerkers van de Auditdienst Rijk voor deelname aan een technische briefing met het RIVM.

Beantwoording Kamervragen over het artikel ‘Zorgtop verdient aanzienlijk minder dan vijf jaar geleden’

Thu, 06/28/2018 - 12:01
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer zijn antwoorden op vragen van het lid Kerstens (PvdA) over het artikel 'Zorgtop verdient aanzienlijk minder dan vijf jaar geleden'.

Beantwoording Kamervragen over werknemers van umc’s die gaan actievoeren

Thu, 06/28/2018 - 11:58
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer zijn antwoorden op vragen van het lid Hijink (SP) over werknemers van universitair medische centra (umc's) die actie gaan voeren omdat de onderhandelingen over een nieuwe cao zijn vastgelopen.

Uitstelbrief op kamervragen over het artikel ‘Trillende handen aan het bed’

Thu, 06/28/2018 - 11:52
Minister De Jonge (VWS) stelt de beantwoording van de vragen van de Kamerleden Kerstens en Van Dijk (beiden PvdA) over het artikel ‘Trillende handen aan het bed’, over uitbuiting in de thuiszorg, uit.

Kamerbrief over het regionaal Investeringsfonds 2019-2022 (RIF) met rapporten

Thu, 06/28/2018 - 11:40
Minister van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer een brief over het Regionaal Investeringsfonds 2019-2022 en twee rapporten.

Wetsvoorstel uitbreiding slachtofferrechten

Thu, 06/28/2018 - 11:34
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (uitbreiding slachtofferrechten).

Kamerbrief over het koopcontract bij de woningaankoop

Thu, 06/28/2018 - 10:49
Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over een onderzoek naar voorbehouden in het koopcontract bij de woningaankoop.

Kamerbrief over Polisaanbod zorgverzekeringen

Thu, 06/28/2018 - 10:28
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over het Polisaanbod zorgverzekeringen.

Antwoorden op Kamervragen over regeldruk bij kleine evenementen en festivals

Thu, 06/28/2018 - 10:18
Minister Ollongren (BZK) beantwoordt Kamervragen van de leden Bruins Slot en Van der Molen (beiden CDA) over regeldruk bij kleine evenementen en festivals.

Kamerbrief over Reactie op vragen kostenonderzoek

Thu, 06/28/2018 - 10:13
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt Kamervragen van lid Hijink (SP) over de voorlopige kaderbrief Wlz 2019 en het advies van de Nationale Zorgautoriteit (NZa) over de toereikendheid van het Wlz kader in 2018.

Antwoorden op Kamervragen over mijnbouw en gaswinning

Thu, 06/28/2018 - 09:56
Minister Ollongren (BZK) beantwoordt Kamervragen van lid Van Tongeren over een aanvraag voor een vergunning voor mijnbouw en gaswinning.

Pagina's