Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 9 min 12 sec ago

Uitstelbrief over over het artikel 'Bij revolverende fondsen fungeert de overheid als bank'

Thu, 04/26/2018 - 11:39
Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief over de beantwoording van vragen . over het artikel 'Bij revolverende fondsen fungeert de overheid als bank'.

Kamerbrief uitstel beantwoording vragen fiscale aspecten cryptovaluta

Thu, 04/26/2018 - 10:57
Staatssecretaris Snel van Financiën schrijft dat de door de vaste commissie voor Financiën gestelde schriftelijke vragen over de fiscale aspecten van cryptovaluta nadere afstemming behoeven en niet binnen de gestelde termijn van vier weken kunnen worden beantwoord.

Kamerbrief over Aanbieding RIVM adviezen

Thu, 04/26/2018 - 09:35
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) biedt de Tweede Kamer RIVM adviezen aan over het geschat effect van lagere zout- en suikergehalten in voedingsmiddelen en een integraal systeem voor productverbetering.

Beantwoording vragen over de Commissievoorstellen om restricties op te leggen aan het gebruik van drie neonicotinoïden

Thu, 04/26/2018 - 09:29
Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer een brief inzake de Commissievoorstellen om restricties op te leggen aan het gebruik van drie neonicotinoïden.

Kamerbrief met reactie op het actieplan Studentenwelzijn

Thu, 04/26/2018 - 09:24
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het actieplan Studentenwelzijn.

Pagina's