Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 33 min 19 sec ago

Beantwoording Kamervragen over online bedreiging medewerkers jeugdhulp

Thu, 02/01/2018 - 14:30
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen van de Kamerleden Raemakers (D66) en Peters (CDA) over het bericht 'Jeugdhulp is online bedreiging beu'.

Beantwoording Kamervragen over overplaatsen bewoners van Fort Oranje naar andere camping

Thu, 02/01/2018 - 14:25
Minister Ollongen (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over het bericht dat mensen vanaf Fort Oranje op een andere camping geplaatst worden.

Kamerbrief bij rapportage evaluatie Wet financiering politieke patijen

Thu, 02/01/2018 - 14:01
Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de evaluatie van de Wet financiering politieke partijen. Ook biedt zij de resultaten van een internationaal vergelijkend onderzoek naar de financiering van politieke partijen aan.

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Roemeens leider sociaaldemocraten verdacht van EU-fraude'

Thu, 02/01/2018 - 13:50
Minister Zijlstra (BZ) beantwoordt vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over het bericht dat de leider van de Roemeense sociaaldemocraten verdacht wordt van fraude met Europese subsidies.

Kamerbrief met reactie op bericht 'Onduidelijkheid over overheidsuitgaven'

Thu, 02/01/2018 - 13:25
Minister De Jonge (VWS) reageert op uitspraken van de president van de Algemene Rekenkamer over de zorg in het artikel 'Onduidelijkheid over overheidsuitgaven'. De Tweede Kamer had om een reactie gevraagd.

Antwoorden Kamervragen innovatie-box besluit

Thu, 02/01/2018 - 13:21
Staatssecretaris Snel schrijft in antwoord op Kamervragen dat in het recente beleidsbesluit in vraag- en antwoordvorm over een aantal aspecten van de ‘nieuwe’ innovatiebox meer duidelijkheid is gegeven. Hij verwacht het beleidsbesluit over de nieuwe innovatiebox dit jaar nog aan te vullen.

Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen innovatie-box besluit

Thu, 02/01/2018 - 13:21
Staatssecretaris Snel schrijft in antwoord op Kamervragen dat in het recente beleidsbesluit in vraag- en antwoordvorm over een aantal aspecten van de ‘nieuwe’ innovatiebox meer duidelijkheid is gegeven. Hij verwacht het beleidsbesluit over de nieuwe innovatiebox dit jaar nog aan te vullen.

Aanbieding 2 deelrapporten over Wmo 2015

Thu, 02/01/2018 - 13:16
Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer 2 deelrapporten van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).

Beantwoording Kamervragen over delen van persoonsgegevens van gebruikers Valys

Thu, 02/01/2018 - 12:42
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Ellemeet (GL) over het delen van persoonsgegevens van gebruikers van Valys.

Beantwoording Kamervragen over Fokker 70-toestellen in gebruik bij luchtmacht Myanmar

Thu, 02/01/2018 - 12:36
Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en minister Zijlstra (BZ) beantwoorden vragen van het Kamerlid Karabulut (SP) over de levering van 2 Fokker 70-toestellen die in het bezit van de luchtmacht van Myanmar zijn gekomen.

Aanbieding afschrift reactie op brief FAON met verzoek om gesprek over Armeense zaken

Thu, 02/01/2018 - 12:30
Minister Zijlstra (BZ) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de reactie op een brief van de Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON). De FAON gaf in de brief aan met de minister van gedachten te willen wisselen over Armeense zaken.

Beantwoording Kamervragen over optreden Iraanse autoriteiten tegen demonstranten

Thu, 02/01/2018 - 12:21
Minister Zijlstra (BZ) beantwoordt vragen van het Kamerlid Karabulut (SP) over het optreden van de autoriteiten tegen demonstranten in Iran.

Kamerbrief Niveau gaswinning Groningen

Thu, 02/01/2018 - 11:13
Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer hoe hij in de komende periode opvolging zal geven aan de adviezen van Staatstoezicht op de Mijnen en Gasunie Transport Services B.V. over de gaswinning in Groningen.

Kamerbrief bij jaarwerkplan Autoriteit woningcorporaties

Thu, 02/01/2018 - 11:01
Minister Ollongren (BZK) biedt de Tweede Kamer het Jaarwerkplan 2018 van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) aan.

Kamerbrief met nadere informatie over het Turkse offensief in Syrië

Thu, 02/01/2018 - 10:53
Minister Zijlstra (BZ) geeft de Tweede Kamer aanvullende informatie over het Turkse offensief in de Afrin-regio in Noord-Syrië.

Kamerbief met reactie op verzoek over verkenningen transitiepaden

Thu, 02/01/2018 - 10:04
Minister Wiebes (EZK) reageert op het verzoek van het Kamerlid Van der Lee (GL) om de verkenningen van de uitwerking van de 5 paden voor de energietransitie naar de Tweede Kamer te sturen.

Pagina's