Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 16 min 46 sec ago

Kamerbrief over voorstel van wet, houdende wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

Mon, 10/01/2018 - 09:03
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een Voorstel van wet, houdende wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld.

Kamerbrief over programma Volwaardig leven

Sun, 09/30/2018 - 18:28
Minister De Jonge heeft het programma Volwaardig leven naar de Tweede Kamer gestuurd.

Kamerbrief over de uitkomsten van de informele Europese top in Salzburg

Sat, 09/29/2018 - 12:42
Minister Blok (BZ) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de informele Europese top in Salzburg, met name wat betreft de risico’s voor Nederland van Brexit.

Beantwoording Kamervragen over het Twitterbericht van Dijsselbloem over zijn lidmaatschap van de partij van Macron

Sat, 09/29/2018 - 12:33
Minister-president Rutte beantwoordt Kamervragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) over het Twitterbericht van voormalig minister van Financiën Dijsselbloem over zijn lidmaatschap van de partij van de Franse President Emmanuel Macron.

TK Toekomst forensische geneeskunde

Fri, 09/28/2018 - 20:34

TK Onderzoekscommissie bij het NFI

Fri, 09/28/2018 - 18:42

Commissie geurhinder veehouderij

Fri, 09/28/2018 - 18:20

Geannoteerde Agenda IMF 12 en 13 oktober 2018

Fri, 09/28/2018 - 17:44
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda voor het schriftelijk Algemeen Overleg over de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de IMF Jaarvergadering op 12 en 13 oktober.

Aanbiedingsbrief Geannoteerde Agenda IMF-Jaarvergadering

Fri, 09/28/2018 - 17:44
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Eerste en Tweede Kamer de geannoteerde agenda voor het schriftelijk Algemeen Overleg over de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de IMF Jaarvergadering op 12 en 13 oktober.

Beantwoording Kamervragen Miljoenennota 2019

Fri, 09/28/2018 - 17:32
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van Financiën, antwoorden op Kamervragen inzake de Miljoenennota 2019 (inclusief bijlagen), over de begrotingsstaten van het ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA), ter voorbereiding op de Algemene Financiële Beschouwingen. Daarnaast treft u de antwoorden aan op de Kamervragen omtrent de Macro Economische Verkenning 2019 en een reactie op de begrotingsbrief van de Algemene Rekenkamer.

Beantwoording Kamervragen bijlagen bij Miljoenennota 2019

Fri, 09/28/2018 - 17:32
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van Financiën, antwoorden op Kamervragen inzake de Miljoenennota 2019 (inclusief bijlagen), over de begrotingsstaten van het ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA), ter voorbereiding op de Algemene Financiële Beschouwingen. Daarnaast treft u de antwoorden aan op de Kamervragen omtrent de Macro Economische Verkenning 2019 en een reactie op de begrotingsbrief van de Algemene Rekenkamer.

Beantwoording Kamervragen Begroting IX

Fri, 09/28/2018 - 17:32
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van Financiën, antwoorden op Kamervragen inzake de Miljoenennota 2019 (inclusief bijlagen), over de begrotingsstaten van het ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA), ter voorbereiding op de Algemene Financiële Beschouwingen. Daarnaast treft u de antwoorden aan op de Kamervragen omtrent de Macro Economische Verkenning 2019 en een reactie op de begrotingsbrief van de Algemene Rekenkamer.

Pagina's