Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 25 min 36 sec ago

Kamerbrief over voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht

Tue, 10/16/2018 - 18:30
Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht naar de Tweede Kamer. Zij informeert de Kamer daarbij over de voorhangprocedure.

Kamerbrief over voordracht wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met implementatie BBT-conclusies grote stook-installaties

Tue, 10/16/2018 - 18:30
Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer naar de Tweede Kamer. Zij informeert de Kamer daarbij over de voorhangprocedure.

Beantwoording Kamervragen over de brandbrief over de nachtvluchten vanaf de Aalsmeerbaan

Tue, 10/16/2018 - 18:30
Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kröger (Groen Links). Het Kamerlid vroeg of de minister al gereageerd had op de brandbrief van de gemeente Aalsmeer. Deze ging over de vrijstelling van het verbod op nachtvluchten vanaf de Aalsmeerbaan.

Kamerbrief over beëindiging grootprojectstatus Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)

Tue, 10/16/2018 - 18:29
Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de beëindiging van de grootprojectstatus van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). Zij verwacht dat zij de eindevaluatie van dit project in de 2e helft van 2019 naar de Kamer kan sturen.

Beantwoording vragen over kraakactie in Mill

Tue, 10/16/2018 - 17:36
Minister Ollongren ( BZK) biedt de antwoorden aan op de vragen van het Kamerlid Ronnes (CDA) over het bericht ‘Kraakactie in Mill tegen uitsterfbeleid woonwagens’.

Kamerbrief over kabinetsreactie op rapporten over digitale samenleving

Tue, 10/16/2018 - 17:21
Minister Ollongren (BZK) geeft de Eerste Kamer een reactie op de vragen naar aanleiding van de kabinetsreactie op de rapporten ‘Opwaarderen. Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving’ en ‘Mensenrechten in het Robottijdperk’.

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de MammaPrint niet vergoed wordt

Tue, 10/16/2018 - 17:15
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Ploumen (PvdA) over het bericht dat de MammaPrint niet vergoed wordt.

Kamervragen over het advies om de Mammaprint niet te vergoeden vanuit de basisverzekering

Tue, 10/16/2018 - 17:07
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt Kamervragen van lid Agema (PVV) over het advies om de Mammaprint niet te vergoeden vanuit de basisverzekering.

Antwoorden op Kamervragen over ontwerpbesluit tot wijziging van het Warmtebesluit

Tue, 10/16/2018 - 16:32
Minister Wiebes (EZK) beantwoordt in een brief aan de Tweede Kamer vragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Warmtebesluit.

Uitstelbrief over stakingen van postbezorgers bij PostNL

Tue, 10/16/2018 - 16:28
Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt een uitstelbrief naar de Tweede Kamer over stakingen van postbezorgers bij PostNL.

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Reddend kankermiddel niet vergoed, patiënten in paniek’

Tue, 10/16/2018 - 16:26
Antwoorden van minister Bruins (Medische Zorg en Sport) op de vragen van het Kamerlid Van der Staaij (SGP) over het bericht ‘Reddend kankermiddel niet vergoed, patiënten in paniek’.

Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat het kankergeneesmiddel nivolumab na negatief advies niet langer vergoed wordt

Tue, 10/16/2018 - 16:25
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt Kamervragen van lid Van Gerven (SP) over het bericht dat het kankergeneesmiddel nivolumab na negatief advies niet langer vergoed wordt.

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat kankermedicijn nivolumab niet meer vergoed wordt

Tue, 10/16/2018 - 16:24
Antwoorden van minister Bruins (VWS) op de vragen van het Kamerlid Agema (PVV) over het bericht dat kankermedicijn nivolumab niet meer vergoed wordt.

Minister Schouten (LNV) beantwoordt resterende vragen van het Schriftelijk Overleg in het kader van de geannoteerde agenda van de Informele Landbouwraad van 23 - 25 september jl.

Tue, 10/16/2018 - 16:15
Minister Schouten (LNV) beantwoordt resterende vragen van het Schriftelijk Overleg van de geannoteerde agenda van de Informele Landbouwraad.

Uitstelbrief over Kamervragen visserij

Tue, 10/16/2018 - 16:14
Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief over Kamervragen visserij bij migratiepunten in het algemeen en specifiek in de omgeving van Haringvlietsluizen.

Beantwoording Kamervragen over de grote vertraging bij de herbeoordelng van bestrijdingsmiddelen

Tue, 10/16/2018 - 16:08
Antwoorden van minister Schouten (LNV) op de vragen van Kamerlid Ouwehand over de grote vertraging bij de herbeoordeling van bestrijdingsmiddelen.

Beantwoording Kamervragen over de berichten ‘Oproep aan ouders en personeel Arduin: spreek je samen uit’ en ‘Arduin is in nood, maar raad van toezicht verhoogt eigen beloning flink’

Tue, 10/16/2018 - 15:32
Antwoorden van minister De Jonge (VWS) op de vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over de berichten ‘Oproep aan ouders en personeel Arduin: spreek je samen uit’ en ‘Arduin is in nood, maar raad van toezicht verhoogt eigen beloning flink’.

Antwoorden op vragen verslag schriftelijk overleg ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 over vereenvoudiging van de markttoets

Tue, 10/16/2018 - 15:25
Minister Ollongren (BZK) biedt de Tweede Kamer haar antwoorden aan op het verslag van het schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 over vereenvoudiging van de markttoets.

Kamerbrief met afschrift reactie op burgerbrief over Verzilverlening

Tue, 10/16/2018 - 15:18
Minister Ollongren (BZK) stuurt een afschrift van de reactie op de brief van mw. L. te H. d.d. 31 augustus 2018 over verzilveren van overwaarde van koopwoningen.

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2018

Tue, 10/16/2018 - 15:15
Memorie van Antwoord inzake wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).

Pagina's