Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 32 min 45 sec ago

Aanbiedingsbrief bij brief aan de aardbevingsgemeenten

Wed, 05/23/2018 - 10:23
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de brief aan de bestuurders van de provincie Groningen en de aardbevingsgemeenten.In deze brief wordt de kabinetsinzet ten aanzien van de lopende versterkingsoperatie in Groningen bekrachtigd.

Beantwoording Kamervragen over klachten na overstap van medicijn

Wed, 05/23/2018 - 09:14
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt vragen van het Kamerlid Dijksma (PvdA) over het grote aantal patiënten dat klachten ervaart na de door de zorgverzekering afgedwongen overstap van medicijn.

Kamerbrief met reactie op rapport 'Wisselen van medicijnen'

Wed, 05/23/2018 - 09:10
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) reageert op het rapport 'Wisselen van medicijnen. Gevolgen van generieke geneesmiddelsubstitutie voor mensen met een chronische aandoening en Aanbevelingen voor de aanpak van knelpunten'. De Tweede Kamer had om een reactie gevraagd.

Kamerbrief over tijdstip toezending nota medische ethiek

Wed, 05/23/2018 - 08:59
Minister De Jonge (VWS) meldt de Tweede Kamer dat hij verwacht de nota medische ethiek eind juni naar de Kamer te sturen.

Kamerbrief brede schuldenaanpak

Wed, 05/23/2018 - 08:47

Aanbiedingsbrief bij verslag informele Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie op 4 en 5 mei 2018

Wed, 05/23/2018 - 08:46
Aanbiedingsbrief van Minister Bijleveld-Schouten (Def) aan de Tweede Kamer bij het verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie op 4 en 5 mei te Sofia. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Beantwoording Kamervragen over marechaussees die baan dreigen op te zeggen als protest tegen inzet burgers bij grenscontrole

Wed, 05/23/2018 - 08:42
Antwoorden van staatssecretaris Visser (Def) op de schriftelijke vragen gesteld door het lid van Dijk (PVV) over het bericht dat marechaussees hun baan dreigen op te zeggen als protest tegen inzet van burgers bij grenscontrole. Eenzelfde brief is ook aan Eerste Kamer gestuurd.

Kamerbrief over openbaarmaking resultaten RIVM-onderzoek chroom-6

Wed, 05/23/2018 - 08:35
Brief van staatssecretaris Visser (Def) aan de Tweede Kamer over de openbaarmaking van resultaten van het RIVM-onderzoek naar chroom-6. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Kamerbrief programma (Ont)Regel de Zorg

Wed, 05/23/2018 - 07:00

Aanbiedingsbrief Beantwoording Kamervragen Financieel Jaarverslag 2017

Tue, 05/22/2018 - 19:29
Antwoorden op de Kamervragen die gesteld zijn bij het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2017.

Beantwoording Kamervragen over de onduidelijke kosten van uitvaartverzorgers

Tue, 05/22/2018 - 18:02
Staatssecretaris Keijzer (EZK) geeft antwoordt op de vragen van het Kamerlid Moorlag over de onduidelijke kosten van uitvaartverzorgers.

Kamerbrief over landelijk mediabeleid en over aanpassing mediawettelijke doorgifteverplichting

Tue, 05/22/2018 - 17:59
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het landelijk mediabeleid. Tevens stuurt hij het onderzoeksrapport 'Must carry on, onderzoek naar aanpassing van de mediawettelijke doorgifteverplichting'

Kamerbrief met Verslag van de informele Europese Raad Westelijke Balkan van 17 mei 2018

Tue, 05/22/2018 - 17:50
Minister Blok (BZ) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de informele Europese Raad Westelijke Balkan van 17 mei 2018. Een eensluidende brief is naar de Eerste kamer verstuurd.

Kamerbrief over Overzicht financiële effect rapporten Zorginstituut verslagjaar 2017

Tue, 05/22/2018 - 17:49
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer het overzicht financiële effecten rapporten Zorginstituut – verslagjaar 2017

Kamerbrief over ROM-data en over AVG

Tue, 05/22/2018 - 17:25
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de Tweede Kamer over ROM-data (Routine Outcome Monitoring) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Beantwoording Kamervragen over mogelijkheden ACM ingrijpen bij excessieve prijzen voor medicijnen

Tue, 05/22/2018 - 17:20
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van den Berg (CDA) over de mogelijkheden van de Autoriteit Consument en Markt om in te grijpen bij excessieve prijzen voor medicijnen.

Kamerbrief met verslag Voorjaarsvergadering Wereldbankgroep 2018

Tue, 05/22/2018 - 17:14
Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over het verslag van de Voorjaarsvergadering van de Wereldbankgroep die plaatsvond van 19 tot en met 21 april 2018 in Washington, D.C.

Beantwoording Kamervragen over bericht delen van het atoomprogramma van Iran

Tue, 05/22/2018 - 17:05
Minister Blok (BZ) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Becker en ten Broeke (VVD), Voordewind (CU) en van der Staaij (SGP) over het bericht dat Iran stiekem delen van het atoomprogramma zou hebben voortgezet.

Pagina's