Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 8 min 51 sec ago

Kamerbrief aan Eerste Kamer over Nederlandse Digitaliseringsstrategie

Mon, 08/06/2018 - 16:55
Staatssecretaris Keijzer (EZK), staatssecretaris Knops (BZK) en minister Grapperhaus (JenV) informeren de Eerste Kamer over de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.

Beantwoording Kamervragen over onderzoek naar veiligheid op school

Mon, 08/06/2018 - 15:59
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van den Hul (PvdA) over het onderzoek van scholierenorganisatie LAKS naar veiligheid op school.

Beantwoording Kamervragen over de bestuurlijke situatie in Bonaire

Mon, 08/06/2018 - 15:57
Staatssecretaris Knops (BZK) beantwoordt vragen van de Kamerleden De Graaf en Wilders (beiden PVV) over de bestuurlijke impasse op Bonaire.

Beantwoording Kamervragen over toekomstige handelsrelatie EU-VS

Fri, 08/03/2018 - 17:03
Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) beantwoordt vragen van het Kamerlid Becker (VVD) over de afspraken tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) over de toekomstige handelsrelatie.

Kamerbrief met reactie op vervolgadvies over gezondheidsrisico's rond veehouderijen

Fri, 08/03/2018 - 11:55
Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer haar reactie op het advies van de Gezondheidsraad over gezondheidsrisico's voor omwonenden van veehouderijen.

Uitstel beantwoording Kamervragen over toename suïcide onder kinderen

Fri, 08/03/2018 - 11:49
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) meldt de Tweede Kamer dat hij vragen van het Kamerlid Peters (CDA) niet binnen de gebruikelijke tijd kan beantwoorden. De vragen gaan over de toename van suïcide onder kinderen.

Uitstel beantwoording Kamervragen over verdeling huisartsen in opleiding

Fri, 08/03/2018 - 11:43
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) meldt de Tweede Kamer dat hij vragen van de Kamerleden De Vries, Tielen en De Lange (allen VVD) niet binnen de gebruikelijke tijd kan beantwoorden. De vragen gaan over het bericht 'Húsdokter yn oplieding wol graach nei Fryslân, mar mei net' ('Huisarts in opleiding wil graag naar Fryslân, maar mag niet').

Uitkomst bemiddeling KNRM - Noordgat

Thu, 08/02/2018 - 18:00

Aanbiedingsbrief bij onderzoek beginnersregeling

Thu, 08/02/2018 - 16:57
Minister Grapperhaus (JenV) en minister Van Nieuwenhuizen (IenW) sturen de resultaten van het onderzoek naar de Beginnersregeling naar de Tweede Kamer. Het gaat om een evaluatie van de Beginnersregeling voor beginnende autobestuurders die herhaaldelijk verkeersovertredingen begaan.

Uitstelbrief op Kamervragen over bericht 'Ramp voor de patiëntjes'

Thu, 08/02/2018 - 15:32
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Kamer een uitstelbrief over de beantwoording van Kamervragen over bericht 'Ramp voor de patiëntjes'.

Stand van zaken droogte

Thu, 08/02/2018 - 14:46

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat het Nederland rijbewijs online te koop is via Poolse website

Thu, 08/02/2018 - 11:31
Minister Grapperhaus (JenV) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Van Oosten en Remco Dijkstra (beiden VVD) en Jasper van Dijk en Laҫin (beiden SP). De vragen gingen over het bericht ‘Nederlands rijbewijs online te koop via Poolse website’ en de gevolgen van het rijden met een vals rijbewijs.

Kamerbrief over terugroepactie van een aantal medicijnen met de grondstof valsartan

Thu, 08/02/2018 - 10:18
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de terugroepactie van een aantal medicijnen met de grondstof valsartan.

Pagina's