Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 20 min 6 sec ago

Uitstelbrief Uitstel beantwoording vragen over standpuntbepaling in het Europees Parlement over een hoger toegestaan restgehalte van neonicotinoïden

Fri, 03/22/2019 - 09:09
Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief over de beantwoording vragen over standpuntbepaling in het Europees Parlement over een hoger toegestaan restgehalte van neonicotinoïden.

Uitstelbrief beantwoording vragen over een nieuw onderzoek waaruit blijkt dat het gebruik van landbouwgif kan leiden tot de ontwikkeling van ALS

Fri, 03/22/2019 - 09:09
Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief over de beantwoording van vragen over een nieuw onderzoek waaruit blijkt dat het gebruik van landbouwgif kan leiden tot de ontwikkeling van ALS.

Verslag Milieuraad 5 maart 2019

Thu, 03/21/2019 - 18:30

Beantwoording Kamervragen over bericht dat een leerkracht van het Hoofdvaart College geschorst is wegens belediging profeet

Thu, 03/21/2019 - 17:01
Minister Slob beantwoordt de vragen over het bericht dat een leerkracht van het Hoofdvaart College geschorst is wegens belediging profeet.

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Leerkracht geschorst na beledigen profeet’

Thu, 03/21/2019 - 16:57
Minister Slob beantwoordt de vragen over het bericht ‘Leerkracht geschorst na beledigen profeet’.

Aanbiedingsbrief bijh verslag Energieraad 4 maart 2019

Thu, 03/21/2019 - 16:53
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de Energieraad van 4 maart 2019. Een zelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Kamerbrief over aanvragen bij vergunningsverleningsprocedure kavels III en IV windenergiegebied Hollandse Kust zuid

Thu, 03/21/2019 - 16:37
Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over de aanvragen bij vergunningsverleningsprocedure kavels III en IV windenergiegebied Hollandse Kust zuid.

Beantwoording Kamervragen over de opening van een gemeenteraadsvergadering met een gebed

Thu, 03/21/2019 - 16:31
Minister Ollongren ( BZK) biedt de antwoorden aan op de vragen van het Kamerlid Kuiken (PvdA) over de opening van een gemeenteraadsvergadering met een gebed.

Beantwoording Kamervragen over de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Thu, 03/21/2019 - 16:30
Minister Ollongren ( BZK) biedt de antwoorden aan op de vragen van het Kamerlid Van Raak (SP) over de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat internationalisering Saxion moet redden voor krimp

Thu, 03/21/2019 - 16:25
Minister Van Engelshoven beantwoordt de vragen over het bericht dat internationalisering Saxion moet redden voor krimp.

Kamerbrief over het overstapseizoen 2018-2019 zorgverzekering

Thu, 03/21/2019 - 16:10
Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over het overstapseizoen 2018-2019 zorgverzekering.

Uitstelbrief op Kamervragen over onvoldoende toegang tot seksuele en reproductieve zorg voor ongedocumenteerde vrouwen

Thu, 03/21/2019 - 15:43
Uitstelbrief van minister De Jonge op Kamervragen over onvoldoende toegang tot seksuele en reproductieve zorg voor ongedocumenteerde vrouwen.

Verslag plenaire vergadering FATF

Thu, 03/21/2019 - 15:27
Minister Hoekstra van Financiën biedt de Tweede Kamer mede namens de minister van Justitie en Veiligheid het verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF), die op 20 en 21 februari 2019 in Parijs plaatsvond.

Aanbiedingsbrief verslag plenaire vergadering FATF

Thu, 03/21/2019 - 15:27
Minister Hoekstra van Financiën biedt de Tweede Kamer mede namens de minister van Justitie en Veiligheid het verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF), die op 20 en 21 februari 2019 in Parijs plaatsvond.

Kamerbrief opvolging aanbevelingen commissie De Wit

Thu, 03/21/2019 - 15:14
Minister Hoekstra stuurt de Tweede Kamer een brief over de aanbevelingen van commissie De Wit

Kamerbrief met een reflectie op de betekenis van artikel 13, tweede lid, sub c van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR)

Thu, 03/21/2019 - 15:08
Minister Van Engelshoven stuurt de Tweede Kamer een reflectie op de betekenis van artikel 13, tweede lid, sub c van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR).

Kamerbrief over capaciteit beoordelingen woningen in de hoogste risicocategorie

Thu, 03/21/2019 - 15:03
Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over de capaciteit beoordelingen van woningen in de hoogste risicocategorie.

Beantwoording Kamervragen over het artikel ‘Nederland onderaan EU-lijst duurzame energie’

Thu, 03/21/2019 - 14:52
Minister Wiebes (EZK) beantwoordt de vragen over het artikel ‘Nederland onderaan EU-lijst duurzame energie’.

Pagina's