Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 17 min 5 sec ago

Beantwoording Kamervragen over de ‘Rapportage aan het Comité voor de rechten van personen met een handicap, inzake de eerste rapportage van Nederland’

Tue, 01/15/2019 - 12:24
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Segers en Dik-Faber (beiden CU) over de ‘Rapportage aan het Comité voor de rechten van personen met een handicap, inzake de eerste rapportage van Nederland’.

Houtrook van particuliere kachels

Tue, 01/15/2019 - 12:24

Kamerbrief over financieel advies consumenten

Tue, 01/15/2019 - 11:32
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief waarin hij ingaat op de ontwikkelingen op het terrein van financieel advies voor consumenten.

Kamerbrief over toetsing en examinering voortgezet onderwijs 2018

Tue, 01/15/2019 - 10:18
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de eindexamens in 2018 en de lopende acties voor de versterking van het centraal examen.

Kamerbrief op kabinetsappreciatie aankondiging om de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Syrië in de strijd tegen ISIS te beëindigen

Tue, 01/15/2019 - 10:11
Ministers Blok (BZ), Bijleveld (Def) en Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeren de Tweede Kamer over de aankondiging van President Trump om de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Syrië in de strijd tegen ISIS te beëindigen.

Beantwoording Kamervragen over communicatie over experiment gesloten coffeeshopketen

Tue, 01/15/2019 - 09:34
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt vragen over onduidelijkheid bij gemeenten over het experiment gesloten coffeeshopketen.

Kamerbrief over gesprekken over mogelijke sluiting Haagse ziekenhuizen

Tue, 01/15/2019 - 09:29
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de gesprekken die hij heeft gehad over de mogelijke sluiting van locaties van het Haaglanden Medisch Centrum.

Kabinetsreactie op Rekenkamer Europees toezicht

Tue, 01/15/2019 - 09:27
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op de verklaring van de presidenten van de nationale rekenkamers van de EU en de Europese Rekenkamer over tekortkomingen in het Europees bankentoezicht.

Kamerbrief over evaluatie TopZorg

Tue, 01/15/2019 - 09:13
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) meldt de Tweede Kamer de uitkomsten van de evaluatie van het programma TopZorg. Doel van het TopZorg programma was het inzichtelijk maken van de maatschappelijke meerwaarde van het bekostigen van de combinatie van zeer specialistische zorg en wetenschappelijk onderzoek in niet-academische ziekenhuizen. De minister gaat ook in op het vervolg op het programma.

Beantwoording Kamervragen over import houtkachels

Tue, 01/15/2019 - 07:52
Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt vragen over de import van houtkachels uit België en Duitsland.

Pagina's