Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 5 min 57 sec ago

Uitstelbrief over krantenartikel ‘Met nieuwe PBL-cijfers daalt CO2-boete naar nul’

Thu, 03/21/2019 - 14:48
Minister Wiebes (EZK) laat de Tweede Kamer weten meer tijd nodig te hebben om de vragen over het krantenartikel ‘Met nieuwe PBL-cijfers daalt CO2-boete naar nul’ te beantwoorden.

Uitstelbrief op Kamervragen over het kweken van wiet als medicijn

Thu, 03/21/2019 - 13:45
Uitstelbrief van minister Bruins op de Kamervragen over het kweken van wiet als medicijn.

Kamerbrief keurmerk Stichting Normering Arbeid (SNA-keurmerk)

Thu, 03/21/2019 - 13:07
Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het SNA-keurmerk.

Beantwoording Kamervragen over de uitvoering van de motie-Stoffer

Thu, 03/21/2019 - 13:03
Staatssecretaris Van Ark (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Stoffer (SGP) over "de uitvoering van de motie-Stoffer.

Bijlage beantwoording kamervragen CAF zaken bij Toeslagen

Thu, 03/21/2019 - 13:00
Antwoorden op kamervragen over CAF-zaken bij Toeslagen.

Kamerbrief CAF-zaken bij Toeslagen

Thu, 03/21/2019 - 13:00
Antwoorden op kamervragen over CAF-zaken bij Toeslagen.

Beantwoording Kamervragen over schrijnende werkwijze van een sociale dienst

Thu, 03/21/2019 - 12:58
Staatssecretaris Van Ark (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van de leden Gijs van Dijk en Kerstens (beiden PvdA) over de “schrijnende” werkwijze van de sociale dienst Laborijn.

Kamerbrief over deelname EBN in geothermie

Thu, 03/21/2019 - 12:49
Minister Wiebes (EZK), informeert de Tweede Kamer over deelname EBN in geothermie.

Beantwoording Kamervragen over het Pallas en het Lighthouse project

Thu, 03/21/2019 - 12:48
Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister voor Medische zorg en Sport, de antwoorden op de vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) over Pallas en het Lighthouse project.

Kamerbrief met reactie op bericht over stopzettenvan Nederlands onderzoek naar glyfosaat

Thu, 03/21/2019 - 12:47
Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de voorgenomen Nederlandse standpunten over SCoPAFF (21 en 22 maart 2019) en reactie op bericht over stopzetten van Nederlands onderzoek naar glyfosaat.

Beantwoording Kamervragen over de zorg in het aardbevingsgebied

Thu, 03/21/2019 - 12:22
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de antwoorden op de vragen van de leden Beckerman en Hijink (beiden SP) over de zorg in het aardbevingsgebied.

Uitstelbrief Kamervragen over het bericht dat 28 Gelderse gemeenten kampen met grote tekorten op de jeugdzorg

Thu, 03/21/2019 - 12:04
Minister De Jonge laat de Tweede Kamer weten, meer tijd nodig te hebben om de vragen over het bericht dat 28 Gelderse gemeenten kampen met grote tekorten op de jeugdzorg, te beantwoorden.

Beantwoording Kamervragen fraude met bankrekeningnummers

Thu, 03/21/2019 - 11:55
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer antwoorden op Kamervragen over fraude met bankrekeningnummers.

Kamerbrief met reactie op het rapport 'Evaluatie Nederlandse Zorgautoriteit 2014-2017'

Thu, 03/21/2019 - 10:34
Minister De Jonge stuurt het rapport 'Evaluatie Nederlandse Zorgautoriteit 2014-2017' met een reactie naar de Tweede Kamer.

Niet verzonden brieven CBR

Thu, 03/21/2019 - 10:30

Kamervragen over het bericht Burgemeesters onbekend met regels demonstraties

Thu, 03/21/2019 - 09:57
Minister Ollongren beantwoordt vragen over het bericht Burgemeesters onbekend met regels demonstraties.

Kamerbrief stand van zaken inventarisatie impact KNMI-metingen

Thu, 03/21/2019 - 09:53
Minister Wiebes en Staatssecretaris Van Veldhoven-van der Meer sturen de Tweede Kamer een brief over de stand van zaken van de impact van de afwijkingen KNMI-metingen.

Kamerbrief demonstratierecht en burgemeesters

Thu, 03/21/2019 - 09:47
Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de ontwikkelingen rondom het demonstratierecht.

Pagina's