Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 9 min 43 sec ago

Beantwoording Kamervragen over de berichten over misstanden in slachthuizen

Wed, 08/01/2018 - 14:03
Minister Schouten (LNV) beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De vragen gaan over de berichten over misstanden in de slachthuizen.

Beantwoording Kamervragen over geluidsoverlast van drones

Mon, 07/30/2018 - 14:00
Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Remco Dijkstra (VVD) over het bericht 'Gemeenten zijn irritant zoemende drones zat'.

Kamerbrief bij afschrift brief over initiatieven chemicaliënbeleid

Mon, 07/30/2018 - 14:00
Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt een afschrift van haar brief aan de Europese Commissie (EC) over chemicaliënbeleid en circulaire economie naar de Tweede Kamer.

Uitstelbrief op kamervragen over ernstige problemen na gezinshereniging van Eritrese vluchtelingen

Mon, 07/30/2018 - 12:57
Minister De Jonge stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief over de beantwoording van vragen van het lid Van Dijk (SP) over ernstige problemen na gezinshereniging van Eritrese vluchtelingen.

Uitstelbrief op kamervragen over de juiste behandeling bij niet aangeboren hersenletsel

Mon, 07/30/2018 - 12:45
Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief over de beantwoording van vragen van de leden Bergkamp en Raemakers (beiden D66) over de juiste behandeling bij niet aangeboren hersenletsel.

Uitstelbrief op kamervragen over het bericht dat kwetsbare ouderen te laat hulp krijgen met eten.

Mon, 07/30/2018 - 12:38
Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief over de beantwoording van vragen van het lid Bergkamp (D66) over ouderen die te laat hulp krijgen met eten en drinken (maaltijdondersteuning).

Uitstelbrief op kamervragen over de doorstart van thuiszorgorganisatie Vérian

Mon, 07/30/2018 - 12:25
Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief over de beantwoording van vragen over de doorstart van thuiszorgorganisatie Vérian

Kamerbrief over uitstel beantwoording Kamervragen bericht 'ZGT hangt aan het infuus bij de bank'

Mon, 07/30/2018 - 12:20
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) laat de Tweede Kamer weten dat hij de schriftelijke vragen van de Kamerleden Hijink en Van Gerven (beiden SP) niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden. De vragen gaan over het bericht 'ZGT hangt aan het infuus bij de bank'.

Kamerbrief over uitstel beantwoording Kamervragen bericht ‘Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid komt opnieuw miljoenen tekort’

Mon, 07/30/2018 - 12:13
Minister De Jonge (VWS) laat de Tweede Kamer weten dat hij de schriftelijke vragen van het Kamerlid Hijink (SP) niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden. De vragen gaan over het bericht ‘Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid komt opnieuw miljoenen tekort’.

Kamerbrief over beëindigen operaties Kidal

Mon, 07/30/2018 - 10:00
Brief van minister Bijleveld-Schouten (Def), mede namens ministe Blok (BZ), aan de Tweede Kamer over het beëindigen van de operaties in en rond Kidal. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Uitstel beantwoording Kamervragen over ongelukken met SM-2 raket op Duitse en Amerikaanse oorlogsbodems

Mon, 07/30/2018 - 09:27
Uitstelbrief van staatssecretaris Visser (Def) aan de Tweede Kamer over beantwoording van schriftelijke vragen van het Kamerlid Karabulut (SP) over ongelukken met de SM-2 raket op Duitse en Amerikaanse oorlogsbodems. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Kamerbrief Kabinetsreactie Taskforce advies samenwerking kinderopvang en onderwijs

Sun, 07/29/2018 - 15:25
Staatssecretaris Van Ark (SZW) zendt de Tweede Kamer de Kabinetsreactie Taskforce advies samenwerking kinderopvang en onderwijs.

Uitstelbrief Kamervragen over het beleid van Jeugdbescherming Rijnmond bij reisadviezen naar Israël

Fri, 07/27/2018 - 12:57
Minister Dekker (Rechtsbescherming) stelt de beantwoording van de vragen van de Kamerleden Markuszower, De Roon en Agema (allen PVV) uit. De vragen gingen over het beleid van Jeugdbescherming Rijnmond voor reisadviezen naar Israël.

Uitstelbrief Kamervragen over het onderzoek naar de onveilige situatie van sekswerkers

Fri, 07/27/2018 - 12:56
Staatssecretaris Harbers (JenV) stelt de beantwoording van de vragen van het Kamerlid Van Nispen (SP) uit. Het Kamerlid had vragen gesteld over het onderzoek naar de onveilige situatie van sekswerkers.

Kamerbrief met verslag Raad Algemene Zaken in Artikel 50-samenstelling 20 juli 2018

Fri, 07/27/2018 - 00:00
Minister Blok (BZ) biedt de Tweede Kamer het verslag aan van de Raad Algemene Zaken (RAZ) in Artikel 50-samenstelling. De RAZ vond plaats op 20 juli 2018. De Artikel 50-samenstelling houdt in dat wordt gesproken over zaken met betrekking tot het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie (EU). De brief en het verslag zijn ook naar de Eerste Kamer gestuurd.

Verslag Raad Algemene Zaken in Artikel 50-samenstelling 20 juli 2018

Fri, 07/27/2018 - 00:00
Verslag van de Raad Algemene Zaken (RAZ) in Artikel 50-samenstelling. De RAZ vond plaats op 20 juli 2018. De Artikel 50-samenstelling houdt in dat wordt gesproken over zaken met betrekking tot het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie (EU).

Pagina's