Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 1 hour 54 min ago

Aanbiedingsbrief bij wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2018

Tue, 10/16/2018 - 15:15
Aanbiedingsbrief van minister Ollongren (BZK) aan de Eerste Kamer bij het memorie van antwoord inzake wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).

Kamerbrief over de brand in de Sint Urbanuskerk in Amstelveen

Tue, 10/16/2018 - 15:12
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over het gesprek met het bestuur, de parochie en de gemeente Amstelveende over de brand op 15 september jl. Dit gesprek vond plaats om te kijken wat het ministerie kan doen met betrekking tot de grote beschadiging van dit rijksmonument.

Uitstelbericht Kamervraag over het bericht Tientallen gemeenten hebben geen goed beeld van WOZ-waarde huizen

Tue, 10/16/2018 - 15:08
Uitstelbrief van minister Ollongren (BZK) op Kamervragen van leden Van den Bosch en Lodders (beiden VVD) over het bericht ‘Tientallen gemeenten hebben geen goed beeld van WOZ-waarde huizen’.

Beantwoording Kamervragen over de berichtgeving dat de studie Nederlands dreigt te verdwijnen en alleen in het buitenland populair is

Tue, 10/16/2018 - 15:04
Antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) op de vragen van het lid van der Molen (CDA) over de berichtgeving dat de studie Nederlands dreigt te verdwijnen en alleen in het buitenland populair is.

Antwoorden op Kamervragen instorten parkeergarage Wormerveer

Tue, 10/16/2018 - 15:02
Minister Ollongren (BZK) beantwoordt Kamervragen van het lid Koerhuis (VVD) over het instorten van een parkeergarage in Wormerveer.

Beantwoording Kamervragen over het bericht over studenten die naar de rechter moeten voor onterecht betaalde bemiddelingskosten

Tue, 10/16/2018 - 15:01
Antwoorden van minister Ollongren (BZK) op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over het bericht over studenten die naar de rechter moeten voor onterecht betaalde bemiddelingskosten.

Kamerbrief over nadere toelichting publicatie CTIVD rapport nr. 56

Tue, 10/16/2018 - 15:00
Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over een nadere toelichting van de publicatie van het CTIVD rapport nr. 56.

Beantwoording Kamervragen over een interview met de president van De Nederlandsche Bank (DNB)

Tue, 10/16/2018 - 15:00
Minister Hoekstra van Financiën beantwoordt Kamervragen over een interview met de president van De Nederlandsche Bank (DNB).

Beantwoording Kamervragen over de jaarrekening van ING

Tue, 10/16/2018 - 15:00
Minister Hoekstra van Financiën beantwoordt Kamervragen over de jaarrekening van ING.

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over het verhuren van dakruimte voor zonnepanelen

Tue, 10/16/2018 - 14:54
Minister Hoekstra van Financiën informeert de Tweede Kamer dat vragen over het verhuren van dakruimte voor zonnepanelen in verband met benodigde afstemming niet binnen de gestelde termijn beantwoord kunnen worden.

Kamerbrief over uitstel beantwoording vragen verhuurder Camelot

Tue, 10/16/2018 - 14:40
Minister Ollongren (BZK) laat de Tweede Kamer weten dat de vragen van de Kamerleden Beckerman en Futselaar (beiden SP) over verhuurder Camelot niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord.

Kamerbrief intrekken wetsvoorstellen 30 061 en 33 714

Tue, 10/16/2018 - 14:36
Het kabinet heeft bij zijn aantreden besloten om een aantal wetsvoorstellen in te trekken. Het gaat om het wetsvoorstel BTW-constructies met (on)roerende zaken en het wetsvoorstel vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst.

Global Commission on Adaptation

Tue, 10/16/2018 - 14:30

Kamerbrief over verhogen informatieveiligheid bij de overheid

Tue, 10/16/2018 - 14:29
Staatssecretaris Knops (BZK) stuurt de Tweede Kamer de uitwerking van maatregelen die de informatieveiligheid bij de overheid moet verhogen.

Uitstelbrief beantwoording kamervragen over Oxfam onderzoek naar belastingontwijking door farmaceuten

Tue, 10/16/2018 - 14:24
Staatssecretaris Snel van Financiën beantwoordt Kamervragen over een onderzoek van Oxfam naar belastingontwijking door farmaceuten.

Kamerbrief over opheffen van de website EUvsDisinfo

Tue, 10/16/2018 - 13:51
Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang bij de uitvoering van de motie van de Kamerleden Kwint (SP) en Yesilgöz-Zegerius (VVD) over het opheffen van de website EU vs. Disinfo.

Kamerbrief Heroverweging pakket vestigingsklimaat

Tue, 10/16/2018 - 13:49
Kamerbrief Eerste Kamer Heroverweging van de maatregelen om het vestigingsklimaat in Nederland te versterken als onderdeel van het pakket Belastingplan 2019.

Kamerbrief met antwoorden op vragen over de vliegbelasting

Tue, 10/16/2018 - 13:36
Staatssecretaris Snel van Financiën beantwoordt Kamervragen over de vliegbelasting.

Kamervragen over invloed Nederlanders in het buitenland op verkiezing van de Eerste Kamer

Tue, 10/16/2018 - 12:47
Minister Ollongren (BZK) beantwoordt Kamervragen van de leden Sjoerdsma en Den Boer (beiden D66) over het ontbreken van invloed van Nederlanders die in het buitenland wonen op de samenstelling van de Eerste Kamer.

Kamerbrief toezegging toesturen onderbouwing besluit niet-ondersteunen kernwapenverbod

Tue, 10/16/2018 - 12:34
Minister Blok (BZ) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de toezegging voor het toesturen onderbouwing besluit niet-ondersteunen kernwapenverbod.

Pagina's