Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 31 min 52 sec ago

Minister Hoekstra van Financiën geeft in een brief aan de Eerste Kamer een nadere toelichting op de lopende rekening.

Tue, 05/22/2018 - 16:44
Minister Hoekstra van Financiën geeft in een brief aan de Eerste Kamer een nadere toelichting op de lopende rekening.

Kamerbrief met nadere toelichting lopende rekening

Tue, 05/22/2018 - 16:44
Minister Hoekstra van Financiën geeft in een brief aan de Eerste Kamer een nadere toelichting op de lopende rekening.

Beantwoording Kamervragen over bericht waarom KhAD/WAD ambtsbericht van 29 februari 2000 onjuist en onbetrouwbaar is

Tue, 05/22/2018 - 15:56
Minister Blok (BZ) en staatssecretaris Harbers (JenV) beantwoorden vragen van het Kamerlid Ojik (Groen Links) over het bericht 'Waarom het KhAD-WAD ambtsbericht van 29 februari 2000 onjuist en onbetrouwbaar is'

Kamerbrief over het bericht Woonplek van kwetsbare kinderen komt in de knel

Tue, 05/22/2018 - 15:40
Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op het bericht Woonplek van kwetsbare kinderen komt in de knel.

Kamerbrief over 5e periodieke rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts

Tue, 05/22/2018 - 15:35
Staatssecretaris Keijzer (EZK) biedt de Tweede Kamer de 5e periodieke rapportage aan, over de periode 1 maart 2017 tot 1 maart 2018.

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over sluiting zoutwinningslocatie Nedmag

Tue, 05/22/2018 - 15:27
Minister Wiebes (EZK) meldt de Tweede Kamer dat de vragen van Kamerlid Beckerman (SP) niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De vragen gaan over de sluiting van de zoutwinningslocatie van Nedmag.

Antwoorden op Kamervragen over mogelijke strafbaarheid van het vechten voor Turkije in Syrië

Tue, 05/22/2018 - 15:23
Ministers Blok (BZ) en Grapperhaus (JenV) beantwoorden kamervragen van de leden Van Helvert en Omtzigt (beiden CDA) over de mogelijke strafbaarheid van het vechten voor Turkije in Syrië.

Beantwoording Kamervragen over wooninitiatieven voor kinderen met een beperking

Tue, 05/22/2018 - 15:23
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Dik-Faber (CU) over wooninitiatieven voor kinderen met een beperking

Kamerbrief over signalement knelpunten Jeugdwet

Tue, 05/22/2018 - 15:21
Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brochure over knelpunten in de Jeugdwet.

Uitstel beantwoording Kamervragen over zorgplicht voor bouwbedrijf Midreth

Tue, 05/22/2018 - 14:27
Minister Hoekstra van Financiën laat de Tweede Kamer weten dat de beantwoording van de vragen over het bericht dat de Rabobank haar zorgplicht voor bouwbedrijf Midreth schond, meer tijd vergt.

Kamervragen over besluit van de Europese Commissie over een inbreukprocedure tegen Nederland

Tue, 05/22/2018 - 14:22
Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van Kamerleden van de fracties van de VVD en CDA over het besluit van de Europese Commissie om een inbreukprocedure tegen Nederland te starten over de huidige aanbestedingspraktijk bij woningcorporaties.

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat flexwerk verder oprukt, vooral onder jongeren

Tue, 05/22/2018 - 14:18
Antwoorden van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer op de Kamervragen van de leden Van Kent (SP), Özdil (GroenLinks) en Gijs van Dijk (PvdA) over het bericht dat flexwerk verder oprukt, vooral onder jongeren.

Kamerbrief over tweede Overall rapportage sociaal domein

Tue, 05/22/2018 - 14:12
Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de tweede Overall rapportage sociaal domein van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over bezoek Cretu

Tue, 05/22/2018 - 14:11
Minister Ollongren (BZK) laat de Tweede Kamer weten dat zij meer tijd nodig heeft om de vragen van het Kamerlid Van Leijten (SP) te beantwoorden. De vragen gaan over het bezoek van de Eurocommissaris Crețu in het kader van het cohesiebeleid en de volgende meerjarenbegroting.

Kamerbrief over evaluatie Skal Biocontrole

Tue, 05/22/2018 - 13:29
Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer een brief over de evaluatie van Skal Biocontrole.

Kamerbrief over evaluatie van het Ruimtevaartbeleid 2012-2016

Tue, 05/22/2018 - 13:23
Staatssecretaris Keijzer (EZK) biedt de Tweede Kamer de evaluatie van het Nederlandse Ruimtevaartbeleid 2012-2016 aan.

Antwoorden op Kamervragen over kuikenbroedmachines als lespakket voor scholen en ter vermaak van particulieren

Tue, 05/22/2018 - 13:03
Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer antwoorden op de vragen van het Kamerlid Arissen (PvdD) over kuikenbroedmachines als lespakket voor scholen en ter vermaak van particulieren.

Kamerbrief over Technische briefing NVWA

Tue, 05/22/2018 - 13:02
Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer een brief over de Technische Briefing kritische prestatie-indicatoren, door NVWA.

Kamerbrief over ontwikkelingen Sanquin

Tue, 05/22/2018 - 12:54
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over ontwikkelingen bij Sanquin. De continuïteit van de bloedvoorziening en de beschikbaarheid van plasmageneesmiddelen in Nederland staan voorop.

Beantwoording Kamervragen over pensioenfondsen die beleggen in Aurobindo

Tue, 05/22/2018 - 12:51
Antwoorden van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer op de Kamervragen van de leden Van Dijk, Van den Hul en Dijksma (allen PvdA) over pensioenfondsen die beleggen in Aurobindo.

Pagina's