Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 43 min 16 sec ago

Kamerbrief over Rondetafelgesprek Trauma- en politiehelikopters vanaf de luchthavens op 29 januari 2019

Mon, 01/14/2019 - 17:57
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de deelnemers van het Rondetafelgesprek Trauma- en politiehelikopters vanaf de luchthavens op dinsdag 29 januari 2019.

Kamerbrief over adviesrapport OFL Verkenning Noordzeestrategie 2030

Mon, 01/14/2019 - 17:32
Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) biedt de Tweede Kamer het adviesrapport Verkenning Noordzeestrategie 2030 van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) aan.

Antwoorden op Kamervragen over het bericht Bodem zakt meer dan verwacht door droogte

Mon, 01/14/2019 - 17:23
Minister Van Nieuwenhuizen (IenW)  beantwoordt Kamervragen van de leden Nijboer en Van Dijk (PvdA) over het bericht ‘Bodem zakt meer dan verwacht door droogte’.

Kamerbrief over onderzoek Criminele samenwerkingsverbanden ontwikkeling en in aanpak

Mon, 01/14/2019 - 17:17
Minister Grapperhaus (JenV) informeert de Tweede Kamer over het onderzoek naar de ontwikkeling van het aantal strafopleggingen in onderzoeken naar criminele samenwerkingsverbanden (csv). Het rapport 'Criminele samenwerkingsverbanden – Ontwikkelingen in aanpak en duiding van effectiviteit' stuurt hij mee met de brief.

Kamerbrief over drukregistratievoorziening vanaf 1 januari 2019 bij neerwaarts spuiten

Mon, 01/14/2019 - 17:15
Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW)  informeert de Tweede Kamer over omgang met drukregistratievoorziening vanaf 1 januari 2019 bij neerwaarts spuiten.

Kamerbrief over toestemming deelname rondetafelgesprek over drones en killer robots

Mon, 01/14/2019 - 17:14
Minister Grapperhaus (JenV) geeft toestemming voor deelname aan het rondetafelgesprek van 21 januari 2019 over drones en killer robots.

Kamerbrief over ontwikkelingen rondom EU-vrijwaringsmaatregelen op staal

Mon, 01/14/2019 - 17:00
Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom EU-vrijwaringsmaatregelen op staal.

Uitstelbrief Kamervragen over eerdere signalen van misstanden bij interlandelijke adoptie

Mon, 01/14/2019 - 16:54
Minister Dekker (Rechtsbescherming) stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen van het Kamerlid Van Nispen (SP) uit. Het Kamerlid had vragen gesteld over eerdere signalen van misstanden bij interlandelijke adoptie.

Uitstelbrief over BNC-fiche mededeling tweede actieplan ter bestrijding van de illegale tabakshandel 2018-2022

Mon, 01/14/2019 - 16:51
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief over BNC-fiche mededeling tweede actieplan ter bestrijding van de illegale tabakshandel 2018-2022.

Antwoorden op schriftelijke vragen over anti-integratieve uitspraken rector islamitische universiteit Rotterdam.

Mon, 01/14/2019 - 16:42
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Becker en Tielen (beiden VVD) over anti-integratieve uitspraken rector islamitische universiteit Rotterdam.

Aanbiedingsbrief bij vragen over anti-integratieve uitspraken rector islamitische universiteit Rotterdam

Mon, 01/14/2019 - 16:42
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt een aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer over de vragen over anti-integratieve uitspraken rector islamitische universiteit Rotterdam.

Kamerbrief met Kabinetsreactie initiatiefnota Nabestaandenpensioen

Mon, 01/14/2019 - 16:40
Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de reactie op de initiatiefnota van 13 juli 2018 van de Kamerleden Omtzigt (CDA) en Bruins (CU) over het nabestaandenpensioen.

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Macron laat teugels Frankrijk vieren’.

Mon, 01/14/2019 - 16:36
Antwoorden van minister van Financiën Hoekstra op Kamervragen van Aukje de Vries (VVD) over het bericht ‘Macron laat teugels Frankrijk vieren’.

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over 'fraudeverdachte verdient aan villa' en 'beslag gelegd op huizen Erik Staal om miljoenenfraude'

Mon, 01/14/2019 - 16:34
Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief over 'fraudeverdachte verdient aan villa' en 'beslag gelegd op huizen Erik Staal om miljoenenfraude'.

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over de opening van een gemeenteraadsvergadering met een gebed

Mon, 01/14/2019 - 16:27
Minister Ollongren (BZK) laat de Tweede Kamer weten dat ze de vragen van het Kamerlid Kuiken (PvdA) over de opening van een gemeenteraadsvergadering met een gebed niet binnen het gestelde termijn kan beantwoorden.

Aanbiedingsbrief bij afschrift brief gemeente Huizen over beleidskader en Arhi-proces

Mon, 01/14/2019 - 16:22
Minister Ollongren ( BZK) stuurt een afschrift van de brief aan de gemeente Huizen over het beleidskader gemeentelijke herindeling en de toentertijd lopende Arhi-procedures in de regio Gooi en Vechtstreek.

Kamervragen over gestuntel bij bouw parkeergarage Wormerveer

Mon, 01/14/2019 - 16:20
Minister Ollongren (BZK) beantwoordt Kamervragen van lid Koerhuis (VVD) over gestuntel bij bouw parkeergarage Wormerveer.

Kamerbrief over online-identiteit voor iedere Nederlander

Mon, 01/14/2019 - 16:09
Staatssecretaris Knops (BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering over de motie-Koerhuis/Den Boer over een online-identiteit voor iedere Nederlander.

Uitstelbrief Kamervragen over praktijkproblemen en rechtsbescherming bij de uitvoering van een Europees onderzoeksbevel

Mon, 01/14/2019 - 16:08
Minister Grapperhaus (JenV) stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen van het Kamerlid Van Nispen (SP) uit. Het Kamerlid had vragen gesteld over praktijkproblemen en rechtsbescherming bij de uitvoering van een Europees onderzoeksbevel.

Uitstelberief Kamervragen over de bruikbaarheid van de cijfers van het World Justice Project bij het vergelijken van rechtsstelsels

Mon, 01/14/2019 - 15:57
Minister Grapperhaus (JenV) stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen van het Kamerlid Van Nispen (SP) uit. Het Kamerlid had vragen gesteld over de bruikbaarheid van de cijfers van het World Justice Project bij het vergelijken van rechtsstelsels.

Pagina's