Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 47 min 1 sec ago

TK Nader rapport

Mon, 01/14/2019 - 15:50

Kamerbrief met reactie op brief van de MBO Raad, JOB, BVMBO en NRTO

Mon, 01/14/2019 - 15:36
Minister Van Engelshoven (OCW) biedt haar reactie op de brief van de MBO Raad, JOB, BVMBO en NRTO betreft het gezamenlijk signaal over ingangsmoment slaag-zakregeling rekenen.

Kamerbrief over planningsoverzicht 2019

Mon, 01/14/2019 - 15:31
Minister Ollongren ( BZK) stuurt aan de Tweede Kamer het planningsoverzicht van 2019.

Uitstel beantwooridng kamervragen over bericht dat Nederland investeringen in gentherapie misloopt

Mon, 01/14/2019 - 15:27
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) schrijft de Tweede Kamer dat hij de vragen van de Kamerleden Dijkstra (D66) en Van Eijs (D66) niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden. De Kamerleden hebben vragen gesteld over het bericht dat Nederland investeringen in gentherapie misloopt.

Uitstelbrief Kamervragen over deals met kroongetuigen waarbij zij crimineel geld mogen houden

Mon, 01/14/2019 - 15:27
Minister Grapperhaus (JenV) stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen van het Kamerlid Van Nispen (SP) uit. Het Kamerlid had vragen gesteld over deals met kroongetuigen waarbij zij crimineel geld mogen houden.

Uitstelbrief Kamervragen over de praktijk van het opleggen van een strafbeschikking door het OM

Mon, 01/14/2019 - 15:19
Minister Grapperhaus (JenV) stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen van het Kamerlid Groothuizen (D66) uit. Het Kamerlid had vragen gesteld over de praktijk van het opleggen van een strafbeschikking door het Openbaar Ministerie (OM).

Uitstelbrief Kamervragen over de staat van het notariaat

Mon, 01/14/2019 - 15:10
Minister Dekker (Rechtsbescherming) stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen van het Kamerlid Groothuizen (D66) uit. Het Kamerlid had vragen gesteld over de staat van het notariaat.

Beantwoording vragen over websites die sjoemelen met kaartverkoop

Mon, 01/14/2019 - 15:07
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de schriftelijke vragen van het Kamerlid Kwint (SP) over ‘websites die sjoemelen met kaartverkoop’.

Kamerbrief over fusie laboratoria

Mon, 01/14/2019 - 15:04
Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer een brief over voorgenomen samenvoeging van het laboratorium voor voeder- en voedselveiligheid van de NVWA met RIKILT, onderdeel van Wageningen University & Research (WUR).

Kamerbrief over stalbranden

Mon, 01/14/2019 - 15:04
Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer een brief over de verdere aanpak van stalbranden, zoals toegezegd in haar beleidsbrief dierenwelzijn van 4 oktober 2018.

Kamerbrief over kwaliteitskader spoedzorgketen

Mon, 01/14/2019 - 15:03
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over het kwaliteitskader spoedzorgketen.

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Zorginstelling omzeilt winstverbod'

Mon, 01/14/2019 - 15:01
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Slootweg (CDA) over het bericht 'Zorginstelling omzeilt winstverbod'.

Antwoorden op Kamervragen over toezicht op witwaswet

Mon, 01/14/2019 - 15:00
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer antwoorden op Kamervragen over het bericht ‘De Nederlandsche Bank laat bewust leemte in toezicht op witwaswet’(ingezonden 17 december 2018).

Beantwoording vragen over een subsidieaanvraag door Stichting De Fryske Mole

Mon, 01/14/2019 - 14:59
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de schriftelijke vragen van Kamerleden Geluk-Poortvliet en Van der Molen (CDA) over de subsidieaanvraag door Stichting De Fryske Mole.

TK Nader rapport

Mon, 01/14/2019 - 14:23

Pagina's