Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 9 min 29 sec ago

Beantwoording Kamervragen toekomstscenario's ABN AMRO

Thu, 03/21/2019 - 08:50
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer antwoorden op Kamervragen over de toekomst van ABN.

Aanbiedingsbrief bij verslag Raad Buitenlandse Zaken d.d. 18 maart 2019

Thu, 03/21/2019 - 08:14
Aanbiedingsbrief van minister Blok bij het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 18 maart 2019.

Kamerbrief over Europese Raad van 20 en 21 maart 2019

Thu, 03/21/2019 - 00:09
Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) biedt namens het kabinet antwoorden aan op vragen die gesteld zijn over de Europese Raad die op 20 en 21 maart 2019 plaatsvindt.

Kamerbrief afhankelijkheid arbeidsmigranten van hun werkgever

Wed, 03/20/2019 - 17:32
Minister Koolmees (SZW) zendt de Eerste Kamer op verzoek van het lid Overbeek (SP) een brief over de afhankelijkheid van arbeidsmigranten van hun werkgever via het systeem van tewerkstellingsvergunningen en de maatregelen die het kabinet heeft genomen om misbruik van arbeidsmigranten tegen te gaan.

Commissiebrief over verzoek om appreciatie op het Franse onderzoek en de ervaringen in Frankrijk inzake hersteloperaties bij vrouwenbesnijdenis

Wed, 03/20/2019 - 17:19
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt op verzoek van de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport een appreciatie over Frans onderzoek betreft hersteloperaties bij vrouwenbesnijdenis.

Kamerbrief over sociale veiligheid onderwijspersoneel po, vo en mbo

Wed, 03/20/2019 - 16:58
Minister Van Engelshoven biedt de Tweede Kamer een rapportage aan over de veiligheid van het onderwijspersoneel in het primair -, voortgezet -, en het middelbaar beroeps onderwijs.

Beantwoording Kamervragen over het recht krijgen na een medische misser

Wed, 03/20/2019 - 16:23
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het recht krijgen na een medische misser.

Kamerbrief over reactie op verzoek Regeling van Werkzaamheden

Wed, 03/20/2019 - 15:12
Minister Wiebes biedt zijn reactie op verzoek van Kamerlid Agnes Mulder (CDA) bij de Regeling van Werkzaamheden.

Kamerbrief over toezeggingen Algemeen Overleg mijnbouw

Wed, 03/20/2019 - 14:45
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer nadere informatie over: een overzicht van de bedrijven die een concessie hebben om in het Waddengebied gas te winnen; het aardgascondensaatoverslagstation in Roodeschool; gestapelde mijnbouw rond Veendam.

Antwoord op Kamervragen over de positie van de civiele rechter bij de mijnbouwschade in Groningen

Wed, 03/20/2019 - 14:34
Minister Wiebes beantwoordt, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, de schriftelijke vragen van de Kamerleden Van Nispen en Beckerman (beiden SP) over de positie van de civiele rechter bij de mijnbouwschade in Groningen en de toegang tot het recht.

Kamerbrief over Voortgangsrapportage bekostiging wijkverpleging

Wed, 03/20/2019 - 14:10
Minister De Jonge stuurt de Voortgangsrapportage bekostiging wijkverpleging naar de Tweede Kamer.

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Ook stichting kijkonderzoek verzamelde data met omstreden methode'

Wed, 03/20/2019 - 14:08
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de vragen van Kamerleden Özütok en Westerveld (beiden GroenLinks) over het bericht 'Ook stichting kijkonderzoek verzamelde data met omstreden methode'.

Uitstel beantwoording kamervragen over Treant en de toekomst van de ziekenhuiszorg in Drenthe en Zuidoost Groningen

Wed, 03/20/2019 - 14:02
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) schrijft de Tweede Kamer dat hij de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden. Het Kamerlid stelde vragen over Treant en de toekomst van de ziekenhuiszorg in Drenthe en Zuidoost Groningen.

Pagina's