Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 9 min 33 sec ago

Kamerbrief over halfjaarlijks rappel toezeggingen

Thu, 07/26/2018 - 15:05
Minister Schouten (LNV) stuurt de Eerste Kamer een reactie op het halfjaarlijks rappel toezeggingen.

Antwoorden op Kamervragen over restricties aan gebruik van neonicotinoïden

Thu, 07/26/2018 - 14:40
Minister Schouten (LNV) beantwoordt vragen van de Tweede Kamer naar aanleiding van het Schriftelijk Overleg over de brief inzake de Commissievoorstellen om restricties op te leggen aan het gebruik van neonicotinoïden.

Voortgangsbrief VMBO Maastricht

Wed, 07/25/2018 - 17:10
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de laatste ontwikkelingen bij de uitvoering hersteltoetsing VMBO Maastricht.

Functieprofiel directeur Invest-NL

Wed, 07/25/2018 - 14:21
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Eerste en Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen over de aanstelling van Wouter Bos als bestuursvoorzitter van Invest-NL.

Antwoorden Kamervragen over aanstelling Wouter Bos als bestuursvoorzitter Invest-NL

Wed, 07/25/2018 - 14:21
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Eerste en Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen over de aanstelling van Wouter Bos als bestuursvoorzitter van Invest-NL.

Kamerbrief over de uitspraak rechtszaak van de staat tegen Deutsche Bank

Wed, 07/25/2018 - 14:05
Minister Hoekstra van Financiën informeert de Tweede Kamer over de uitspraak van de rechtszaak die de Nederlandse staat is gestart tegen Deutsche Bank AG (DB) om duidelijkheid te verkrijgen over de uitleg van het International Swaps ans Derivatives Association (ISDA) contract.

Bijlage Euro Area Article IV

Wed, 07/25/2018 - 10:24

Publicatie IMF Artikel IV-rapport Eurozone 2018

Wed, 07/25/2018 - 10:24
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer het IMF Artikel IV-rapport Eurozone 2018.

Pagina's