Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 1 hour 55 min ago

Kamerbrief nationaal programma berging vliegtuigwrakken met nog vermiste vliegers uit de Tweede Wereldoorlog

Tue, 10/16/2018 - 12:24
Minister Ollongren ( BZK) informeert de Tweede Kamer over de instelling van een nationaal programma berging vliegtuigwrakken met nog vermiste vliegers uit de Tweede Wereldoorlog.

Kamerbrief over informatielandschap care

Tue, 10/16/2018 - 12:22
Minister De Jonge (VWS) stuurt een brief aan de Tweede Kamer bij het rapport ‘Informatieland-schap, de informatie-uitwisseling en mate van standaardisatie in de caresector: een overzicht'.

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Hulpbehoevenden aansporen om hun omgeving in te zetten werkt niet’

Tue, 10/16/2018 - 12:11
Antwoorden van minister De Jonge (VWS) op de vragen van de Kamerleden Geluk-Poortvliet (CDA) en Slootweg (CDA) over het bericht ‘Hulpbehoevenden aansporen om hun omgeving in te zetten werkt niet’.

Kamerbrief over stand van zaken Toegankelijkheidsakte

Tue, 10/16/2018 - 11:45
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken Toegankelijkheidsakte.

Kamerbrief over toezegging visie vertrouwen in de zorg

Tue, 10/16/2018 - 11:38
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer wanneer de bewindspersonen van VWS met een gezamenlijke visie op vertrouwen in de zorg komen.

Kamerbrief over Programma ‘Thuis in het Verpleeghuis, Waardigheid en Trots op elke locatie

Tue, 10/16/2018 - 11:16
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de Voortgang van het Programma ‘Thuis in het Verpleeghuis, Waardigheid en Trots op elke locatie

Kamerbrief over het TNO-onderzoek naar het grondsatelietstation in Burum

Tue, 10/16/2018 - 10:30
Staatssecretaris Keijzer (EZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang, de planning en de reikwijdte van het TNO-onderzoek naar het grondsatelietstation in Burum.

Beantwoording vragen Evaluatie van het Infrastructure Development Fund

Tue, 10/16/2018 - 08:13
Beantwoording feitelijke vragen Evaluatie van het Infrastructure Development Fund.

Aanbiedingsbrief van antwoorden op vragen over evaluatie van het Infrastructure Development Fund

Tue, 10/16/2018 - 08:13
Antwoorden van minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) op de vragen over de evaluatie van het “Infrastructure Development Fund”.

Antwoorden op de vragen over besmetting van wilde zwijnen met Afrikaanse varkenspest in België en de mogelijke gevolgen voor Nederland

Tue, 10/16/2018 - 08:08
Antwoorden van minister Schouten (LNV) op de vragen over de besmetting van wilde zwijnen met Afrikaanse varkenspest in België en de mogelijke gevolgen voor Nederland.

Kamerbrief toestemming deelname rondetafelgesprek Chroom-6

Mon, 10/15/2018 - 18:54
Minister Koolmees (SZW) meldt de Tweede Kamer dat hij de programmamanager Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen van de Inspectie SZW toestemming heeft gegeven deel te nemen aan het rondetafelgesprek chroom-6

Kamerbrief onderzoek WIA-claimbeoordeling bij psychische problematiek

Mon, 10/15/2018 - 18:48
Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer een onderzoek van de Inspectie SZW waarin is onderzocht in hoeverre UWV maatregelen treft om de WIA-claimbeoordeling voor mensen met psychische problemen te verbeteren.

Kamerbrief over heroverweging pakket vestigingsklimaat

Mon, 10/15/2018 - 18:42
Heroverweging van de maatregelen om het vestigingsklimaat in Nederland te versterken als onderdeel van het pakket Belastingplan 2019.

Beantwoording Kamervragen over berichten over Frans tolvignet voor vrachtwagens en buitenlandse vrachtwagens

Mon, 10/15/2018 - 18:30
Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Remco Dijkstra (VVD). Het Kamerlid had vragen gesteld over de berichten 'Frankrijk wil tolvignet voor vrachtwagens' en 'Franse minister wil tolvignet voor buitenlandse vrachtwagens'.

Beantwoording Kamervragen over de vestiging van een fabriek voor biokerosine

Mon, 10/15/2018 - 18:30
Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Amhaouch (CDA) over de vestiging van een fabriek voor biokerosine. Het Kamerlid stelde de vragen naar aanleiding van het bericht 'Primeur: Nederland krijgt fabriek voor schone kerosine'.

Kamerbrief over relatie tussen marktwerking en arbeidsverhoudingen in het OV

Mon, 10/15/2018 - 18:30
Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) reageert op het verzoek van de Tweede Kamer om informatie over de relatie tussen marktwerking en arbeidsverhoudingen in het openbaar vervoer.

Antwoorden op Kamervragen over het Recht zich te vergissen

Mon, 10/15/2018 - 18:20
Staatssecretaris Knops (BZK) biedt de antwoorden aan op de vragen van Kamerlid Den Boer (D66) over het recht zich te vergissen.

Kamerbrief over uitkomsten Dialoogdagen vervolgaanpak laaggeletterdheid

Mon, 10/15/2018 - 18:13
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten Dialoogdagen vervolgaanpak laaggeletterdheid.

Uitstelbrief op Kamervragen over ondertekening van CIZ-aanvragen van wilsonbekwame cliënten

Mon, 10/15/2018 - 18:06
Uitstelbrief van Minister De Jonge (VWS) op Kamervragen van leden Bergkamp (D66) en De Jonge van Ellemeet (GL) over de ondertekening van CIZ-aanvragen (Centrum Indicatiestelling Zorg) van wilsonbekwame cliënten.

Uitstelbrief op Kamervragen over loverboypraktijken in jeugdinstellingen

Mon, 10/15/2018 - 17:57
Uitstelbrief van minister De Jonge (VWS) op Kamervragen van leden Kuiken en Van den Hul (beiden PvdA) over loverboypraktijken in jeugdinstellingen.

Pagina's