Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 32 min 28 sec ago

Kamerbrief over Jaarverslag NVWA 2017

Tue, 05/22/2018 - 12:15
Minister Schouten (LNV) biedt de Tweede Kamer het jaarverslag 2017 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aan.

Kamerbrief over terugdringen oneigenlijk gebruik psychofarmaca

Tue, 05/22/2018 - 09:54
Minister De Jonge (VWS) biedt de Tweede Kamer de rapporten 'Het kan beter minder; Voortgangsrapportage 2017-mei 2018' en de rapportage 'Toezicht op onderbouwd voorschrijven psychofarmaca in de gehandicaptenzorg' van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting.

Kamerbrief over Subsidieregeling Veelbelovende Zorg Sneller bij de Patiënt

Tue, 05/22/2018 - 08:32
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de Subsidieregeling Veelbelovende Zorg Sneller bij de Patiënt. Het doel van deze regeling is dat innovaties die de zorg voor de patiënt verbeteren, sneller in het basispakket van de zorgverzekering kunnen worden opgenomen.

Kamerbrief over rapport Commissie BRP en uitkomsten health check

Fri, 05/18/2018 - 19:28
Staatssecretaris Knops (BZK) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport “Niet te stoppen” van de Commissie BRP samen met zijn reactie daarop. In deze brief informeert hij de Kamer ook over de uitkomsten van het onderzoek naar de toekomstvastheid van de centrale voorzieningen van het BRP-stelsel.

Beantwoording Kamervragen over de opvang van Venezolanen op Aruba en Curaçao en de Nederlandse bijstand daarbij

Fri, 05/18/2018 - 19:01
De staatssecretaris Knops (BZK) ) stuurt zijn antwoorden aan de Tweede Kamer op de vragen van het Kamerlid Bosman (VVD) over de opvang van Venezolanen op Aruba en Curaçao en de Nederlandse bijstand daarbij.

Kamerbrief over duurzaamheidsaspecten renovatie Binnenhof

Fri, 05/18/2018 - 18:11
Staatssecretaris Knops (BZK) informeert de Tweede Kamer over de rol van duurzaamheid bij de geplande renovatie van het Binnenhof.

Kamerbrief met beantwoording vragen over aandelenbezit Koning

Fri, 05/18/2018 - 17:32
Minister-president Rutte beantwoordt de schriftelijke vragen van het Kamerlid Van Raak (SP) over het bezit van aandelen door de Koning.

Beantwoording Kamervragen over de steun van Nederland ten behoeve van detentie en uitzetting van ongedocumenteerden op Curaçao

Fri, 05/18/2018 - 16:58
Staatssecretaris Knops (BZK) stuurt zijn antwoorden aan de Tweede Kamer op de vragen van het Kamerlid Bosman (VVD) over de steun van Nederland aan de detentie en uitzetting van ongedocumenteerden op Curaçao.

Kamerbrief over voortgang e-health en zorgvernieuwing

Fri, 05/18/2018 - 16:56
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van e-health en de vernieuwing van de zorg.

Kamerbrief met verslag Raad Algemene Zaken in Artikel 50-samenstelling 14 mei 2018

Fri, 05/18/2018 - 16:45
Minister Blok (BZ) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de Raad Algemene Zaken in Artikel 50-samenstelling van 14 mei 2018.

Kamerbrief over uitfaseren van het gebruik van kolen voor elektriciteitsproductie

Fri, 05/18/2018 - 16:42
Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de afspraak uit het regeerakkoord met betrekking tot de kolencentrales.

Kamerbrief over petitie Netwerk Grondig en Comité Gras

Fri, 05/18/2018 - 16:39
Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de aangeboden petitie van Netwerk Grondig en Comité Gras over grondgebonden melkveehouderij.

Kamerbrief over Schriftelijk Overleg (SO) inzake Kabinetsreactie Commissie Transparantie en Tijdigheid

Fri, 05/18/2018 - 16:34
Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport stuurt de Kamer zijn antwoorden op vragen van de fracties van de VVD, het CDA, D66 en de SP naar aanleiding van het Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) over zijn brief van 19 februari 2018 inzake de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Transparantie en Tijdigheid.

Kamerbrief over Ontwerpbesluit houdende wijziging van de Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan

Fri, 05/18/2018 - 16:30
Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer de conceptregeling, houdende wijziging van de Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan.

Aanbiedingsbrief tweede Nederlandse SDG-rapportage

Fri, 05/18/2018 - 16:28
Minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking biedt de Kamer de tweede rapportage aan over de Nederlandse uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) die op 25 september 2015 door 193 regeringsleiders en staatshoofden in New York zijn overeengekomen.

Pagina's