Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 49 min 53 sec ago

Antwoorden op Kamervragen over beloningen bij ABN AMRO

Mon, 01/14/2019 - 13:25
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer antwoorden op Kamervragen over ABN AMRO-medewerkers die de bonuswet zouden omzeilen.

Bijlage 1 NRA BES-eilanden

Mon, 01/14/2019 - 13:08
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief over anti-witwasbeleid naar aanleiding van berichtgeving over vermeende Russische witwasconstructies, waarbij Nederlandse banken een rol zouden spelen.

Bijlage 2 Aard en omvang van criminele bestedingen

Mon, 01/14/2019 - 13:08
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief over anti-witwasbeleid naar aanleiding van berichtgeving over vermeende Russische witwasconstructies, waarbij Nederlandse banken een rol zouden spelen.

Bijlage 3 Monitor anti-witwasbeleid

Mon, 01/14/2019 - 13:08
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief over anti-witwasbeleid naar aanleiding van berichtgeving over vermeende Russische witwasconstructies, waarbij Nederlandse banken een rol zouden spelen.

Kamerbrief anti-witwasbeleid

Mon, 01/14/2019 - 13:08
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief over anti-witwasbeleid naar aanleiding van berichtgeving over vermeende Russische witwasconstructies, waarbij Nederlandse banken een rol zouden spelen.

Reactie op het verslag van de Europese Commissie over recente ontwikkelingen met betrekking tot euromunten.

Mon, 01/14/2019 - 12:23
Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de Tweede Kamer een reactie op het verslag van de Europese Commissie over recente ontwikkelingen met betrekking tot euromunten.

Kamerbrief met toelichting op voorstel voor directe betalingen en plattelandsontwikkeling

Mon, 01/14/2019 - 12:16
Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer een brief met toelichting op het voorstel voor directe betalingen en plattelandsontwikkeling van 7 december 2018.

Kamerbrief over Verslag schriftelijk overleg (VSO) over onafhankelijke clientondersteuning

Mon, 01/14/2019 - 11:33
Minister De Jonge (VWS) stuurt de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer de antwoorden op vragen naar aanleiding van het schriftelijk overleg over de onafhankelijke cliëntondersteuning in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Het overleg ging over de inzet van extra middelen voor de cliëntondersteuning zoals is afgesproken in het regeerakkoord.

Kamerbrief over rijksincasso

Mon, 01/14/2019 - 11:26
Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Tweede Kamer over een aantal stappen die gemaakt zijn ten behoeve van de maatregelen uit het Actieplan Brede Schuldenaanpak.

Beantwoording Kamervragen over plan van aanpak Versterking lokale democratie en bestuur

Mon, 01/14/2019 - 10:46
Minister Ollongren (BZK) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden op de vragen van de Kamerleden van de fracties van PVV, PvdA en GroenLinks over het Plan van Aanpak Versterking lokale democratie en bestuur.

Beantwoording Kamervragen algemeen overleg grensarbeid

Mon, 01/14/2019 - 10:40
Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid P. Omtzigt (CDA) zoals gesteld tijdens het algemeen overleg over grensarbeid.

Aanbiedingsbrief Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 21 januari 2019

Fri, 01/11/2019 - 18:29
Minister Blok (BZ) biedt de Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 21 januari 2019 aan de Tweede Kamer aan.

TK Wettelijk leeftijdsontslag rechters

Fri, 01/11/2019 - 18:15

Pagina's