Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 1 hour 57 min ago

Kamerbrief over onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk

Mon, 10/15/2018 - 17:49
Minister Blok (BZ) stuurt de Tweede Kamer documenten over de onderhandelingen over de Brexit. Omdat het om vertrouwelijke documenten gaat verschijnen deze niet op rijksoverheid.nl. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

Uitstelbrief Kamervragen over het artikel dat 60 moordzaken zouden zijn besmet door NFI ruzie

Mon, 10/15/2018 - 17:47
Minister Grapperhaus (JenV) stelt de beantwoording van de vragen van het Kamerlid Van Oosten (VVD)  uit. Het Kamerlid had vragen gesteld over het artikel dat 60 moordzaken zouden zijn besmet door NFI-ruzie.

Kamerbrief kosten-batenanalyse bereikbaarheid 112 bij stroomstoringen

Mon, 10/15/2018 - 17:34
Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de uitkomsten van de Maatschappelijk kosten-batenanalyse over de aankiesbaarheid van 112 bij stroomstoringen.

Uitstelbrief Kamervragen over de politieverhoren en een mogelijke gerechtelijke dwaling in de Arnhemse Villamoord

Mon, 10/15/2018 - 17:22
Minister Grapperhaus (JenV) stelt de beantwoording van de vragen van het Kamerlid Van Nispen (SP) uit. Het Kamerlid had vragen gesteld over de politieverhoren en een mogelijke gerechtelijke dwaling in de Arnhemse Villamoord.

Nader rapport wettelijke basis staande- en ophouding Dublinclaimanten

Mon, 10/15/2018 - 17:16
Staatssecretaris Harbers (JenV) stuurt het nader rapport (advies van de Raad van State) bij het wetsvoorstel voor de wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel houdt verband met een wettelijke basis voor de inbewaringstelling van Dublinclaimanten en vreemdelingen die tijdens een verblijfsprocedure rechtmatig verblijf krijgen.

Nader rapport wettelijke basis staande- en ophouding Dublinclaimanten

Mon, 10/15/2018 - 17:10
Staatssecretaris Harbers (JenV) stuurt het nader rapport (advies van de Raad van State) bij het wetsvoorstel voor de wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 naar de Koning en de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel houdt verband met een wettelijke basis voor de inbewaringstelling van Dublinclaimanten en vreemdelingen die tijdens een verblijfsprocedure rechtmatig verblijf krijgen.

Kamervragen over grote stijging in burn-outs onder artsen in opleiding

Mon, 10/15/2018 - 17:07
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt Kamervragen van leden De Jonge en Van Ellemeet (GL) over de grote stijging in burn-outs onder artsen in opleiding.

Bijlage Memorie van antwoord Wtt 2018

Mon, 10/15/2018 - 17:03

Aanbiedingsbrief Eerste Kamer Memorie van antwoord wet toezicht trustkantoren Wtt 2018

Mon, 10/15/2018 - 17:03
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Eerste Kamer de Memorie van antwoord bij de wet toezicht trustkantoren Wtt 2018.

Kamerbrief over handreiking tenderkostenvergoeding

Mon, 10/15/2018 - 17:01
Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer de Handreiking Tenderkostenvergoeding.

Kamerbrief informatieverstrekking over individuele financiële instellingen in het kader van integriteitstoezicht

Mon, 10/15/2018 - 16:59
Minister Hoekstra van Financiën antwoordt de Tweede Kamer op de vraag of informatie van DNB over het beheersen van integriteitsrisico’s door andere financiële instellingen dan ING met de Kamer kan worden gedeeld.

Kamerbrief over jaarverslagen Dutch Venture Initiative

Mon, 10/15/2018 - 16:54
Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer de jaarverslagen van het Dutch Venture Initiative (DVI en DVI-II) over het boekjaar dat eindigde op 31 maart 2018. Het DVI is een samenwerkingsverband met als doel investeringskapitaal beschikbaar te krijgen voor private investeringsfondsen gericht op snelgroeiende innovatieve bedrijven.

Kamerbrief over resistente bacterie in het Zaans Medisch Centrum

Mon, 10/15/2018 - 16:54
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken in het Zaans Medisch Centrum (ZMC) van resistentie van de darmbacterie voor antibiotica.

Uitstelbrief Kamervragen over het bericht dat politiebureau Leidschenveen-Ypenburg voor onbepaalde tijd dicht gaat

Mon, 10/15/2018 - 16:51
Minister Grapperhaus (JenV) stelt de beantwoording van de vragen van het Kamerlid Van Dam (CDA)  uit. Het Kamerlid had vragen gesteld over het bericht 'Politiebureau Leidschenveen-Ypenburg sluit voor onbepaalde tijd'.

Beantwoording aanvullende Kamervragen over bericht 'In de zoveelste onderwijsfraudezaak blijft de inspectie opvallend stil'

Mon, 10/15/2018 - 16:44
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vervolgvragen van het Kamerlid Bruins (CU) over het bericht 'In de zoveelste onderwijsfraudezaak blijft de inspectie opvallend stil'. Het bericht gaat over de Hanzehogeschool Groningen.

Beantwoording schriftelijke vragen Besluit bekostiging financieel toezicht 2019

Mon, 10/15/2018 - 16:42
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer antwoorden op vragen van de vaste Kamercommissie voor Financiën bij het ontwerp voor het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019.

Antwoorden op Kamervragen over de uitzending De bijenredders

Mon, 10/15/2018 - 16:41
Minister Schouten (LNV) beantwoordt vragen van leden Lodders en Weverling (beiden VVD) over de uitzending De bijenredders.

Beantwoording Kamervragen over bericht dat topvrouw Shell Den Haag adviseert over duurzaamheid

Mon, 10/15/2018 - 16:38
Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van Raan (PvdD) over het bericht dat Shell-directeur Marjan van Loon de stad Den Haag gaat adviseren over duurzaamheid.

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Ernstige zorgen over Brussels gemorrel aan boekhoudregels'

Mon, 10/15/2018 - 16:35
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Ernstige zorgen over Brussels gemorrel aan boekhoudregels'.

Uitstelbrief Kamervragen over de capaciteit ten behoeve van het oplossen van cold cases

Mon, 10/15/2018 - 16:31
Minister Grapperhaus (JenV) stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen van het Kamerlid Kuiken (PvdA) uit. Het Kamerlid had vragen gesteld over de capaciteit ten behoeve van het oplossen van cold cases.

Pagina's