Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 51 min 56 sec ago

Kamerbrief over grensoverschrijdende samenwerking

Fri, 01/11/2019 - 17:20
Staatssecretaris Knops (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de grensoverschrijdende samenwerking.

Kamerbrief beantwoording vragen over een gedetineerde mensenrechtenverdediger in Iran

Fri, 01/11/2019 - 17:18
Minister Blok (BZ) beantwoordt de schriftelijke vragen van het Kamerlid Karabulut (SP) over een gedetineerde mensenrechtenverdediger in Iran.

Kamerbrief over bijdrage van Shell voor fonds Ogoniland

Fri, 01/11/2019 - 17:17
Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) beantwoordt de vraag van het Kamerlid Karabulut (SP) over de bijdrage van Shell aan het fonds dat is opgericht voor de schoonmaak van Ogoniland in Nigeria.

Kamerbrief over de rol en impact van duurzaamheidskeurmerken en certificering

Fri, 01/11/2019 - 17:16
Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de rol en impact van duurzaamheidskeurmerken en certificering.

Beantwoording Kamervragen over gedwongen huwelijken van vrouwen uit Myanmar in China

Fri, 01/11/2019 - 17:15
Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Kuik (CDA) en Bouali (D66) over gedwongen huwelijken van vrouwen uit Myanmar in China.

Beantwoording vragen over lesmateriaal Nederlands

Fri, 01/11/2019 - 17:13
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt de schriftelijke vragen van het Kamerlid Beertema (PVV) over lesmateriaal Nederlands.

Kamerbrief over stand van zaken stilgelegde onderhandelingen TTIP

Fri, 01/11/2019 - 17:13
Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken inzake de stilgelegde onderhandelingen over TTIP

Beantwoording Kamervragen over kinderarbeid en niet betalen van minimumlonen bij Nederlandse zaadbedrijven in India

Fri, 01/11/2019 - 17:10
Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Voordewind (ChristenUnie) over kinderarbeid en het niet betalen van minimumlonen bij Nederlandse en in Nederland actieve zaadbedrijven die in India actief zijn.

Kamerbrief met reactie op de positie van onderwijsondersteuners in het primair onderwijs

Fri, 01/11/2019 - 17:09
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) biedt zijn reactie op de positie van onderwijsondersteuners in het primair onderwijs.

Beantwoording Kamervragen over de detentie van anti-slavernij activisten in Mauritanië

Fri, 01/11/2019 - 17:06
Minister Blok (BZ) beantwoordt vragen van de Kamerleden Karabulut (SP), Van Ojik (GroenLinks) en Ploumen (PvdA) over de detentie van anti-slavernij activisten in Mauritanië.

Uitstel beantwoording Kamervragen over het bericht ''€369.334 euro voor een rapport van honderd pagina's dat in een la ligt'

Fri, 01/11/2019 - 17:00
Minister De Jonge (VWS) schrijft de Tweede Kamer dat hij de vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden. Het Kamerlid heeft vragen gesteld over het bericht '€369.334 euro voor een rapport van honderd pagina's dat in een la ligt'.

Beantwoording Kamervragen over onderzoek naar fraude bij Vestia

Fri, 01/11/2019 - 16:59
Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Koerhuis (VVD) over onderzoek naar fraude bij woningcorporatie Vestia.

Kamerbrief over proces van behandeling van de wetgevingsproducten van de Omgevingswet

Fri, 01/11/2019 - 16:58
Minister Ollongren (BZK) informeert de Eerste Kamer over de voortgang van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Een afschrift van deze brief is ook aan de Tweede Kamer gezonden.

Kamerbrief bij Ontwerpbesluit tot wijziging Luchthavenbesluit Lelystad

Fri, 01/11/2019 - 16:58
Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) stuurt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad naar de Tweede Kamer. Het ontwerpbesluit gaat onder meer over wijziging van de wettelijke contouren en grenswaarden en vaststelling van aanvullende handhavingspunten. De minister gaat daarbij in op de inhoud van het besluit en op de procedure van de voorlegging.

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de provincie Noord-Holland woningbouw in Alkmaar tegenhoudt

Fri, 01/11/2019 - 10:53
Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van de Kamerleden Koerhuis en Heerema over het bericht dat de provincie Noord-Holland woningbouw in Alkmaar tegenhoudt.

Beantwoording Kamervragen verkoop Rubenstekening door Koninklijke familie

Fri, 01/11/2019 - 10:35
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Belhaj (D66) over de verkoop van de Rubenstekening met de titel 'Nude Study of A Young Man with Raised Arms' door de Koninklijke familie.

Uitstelbrief Kamervragen over LHBT-leerlingen die het zwaar hebben op Nederlandse middelbare scholen

Thu, 01/10/2019 - 17:26
Minister Van Engelshoven (OCW) laat de Tweede Kamer weten meer tijd nodig te hebben om de vragen over LHBT-leerlingen die het volgens de Amerikaanse Columbia University nog altijd zwaar hebben op Nederlandse middelbare scholen te beantwoorden.

Pagina's