Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 14 min 15 sec ago

Uitstelbrief Kamervragen over zich ADO supporters noemende personen die onder ander het monument De Dokwerker in Amsterdam hebben beklad

Tue, 03/19/2019 - 17:08
Minister Grapperhaus stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over zich ADO-supporters noemende personen die onder ander het monument De Dokwerker in Amsterdam hebben beklad.

Uitstelbrief Kamervragen over het bericht 'ADO supporters bekladden Amsterdam'

Tue, 03/19/2019 - 17:06
Minister Grapperhaus stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over het bericht 'ADO supporters bekladden Amsterdam'.

Nota naar aanleiding van het verslag

Tue, 03/19/2019 - 16:09
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel BSN-gebruik naar de Tweede Kamer.

Aanbiedingsbrief bij nota wetsvoorstel BSN-gebruik

Tue, 03/19/2019 - 16:09
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel BSN-gebruik naar de Tweede Kamer.

Bijlage Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 11 en 12 maart 2019 in Brussel.

Tue, 03/19/2019 - 15:58
Minister Hoekstra stuurt de Eerste en Tweede Kamer het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 11 en 12 maart 2019 in Brussel.

Aanbiedingsbrief Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 11 en 12 maart 2019 in Brussel.

Tue, 03/19/2019 - 15:58
Minister Hoekstra stuurt de Eerste en Tweede Kamer het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 11 en 12 maart 2019 in Brussel.

Kamerbrief over Capaciteitsplan 2019 deel I

Tue, 03/19/2019 - 15:55
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) kondigt aan dat hij de kabinetsreactie zal sturen als het Capaciteitsorgaan alle ramingen en adviezen aangaande de medische vervolgopleidingen heeft uitgebracht.

Kamerbrief over onderzoek Zorginstituut Nederland naar Zorgclustermodel en verzekerde aanspraken ggz

Tue, 03/19/2019 - 15:45
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de Tweede Kamer over het onderzoek dat Zorginstituut Nederland heeft gedaan naar het Zorgclustermodel en verzekerde aanspraken voor geestelijke gezondheidszorg.

Nota naar aanleiding van het verslag bij de wetswijziging over het opnemen van de klinisch technoloog in de lijst van registerberoepen

Tue, 03/19/2019 - 15:39
De Nota naar aanleiding van het verslag bij de wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. De klinisch technoloog wordt opgenomen in de lijst van registerberoepen en bepaalde voorbehouden handelingen worden aan klinisch technologen toegekend.

Kamerbrief over het opnemen van de klinisch technoloog in de lijst van registerberoepen

Tue, 03/19/2019 - 15:39
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer de Nota naar aanleiding van het verslag bij de wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. De klinisch technoloog wordt opgenomen in de lijst van registerberoepen en bepaalde voorbehouden handelingen worden aan klinisch technologen toegekend.

Brief over het bericht dat besmet koeienvlees op de Europese markt is gekomen

Tue, 03/19/2019 - 15:26
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het bericht dat besmet koeienvlees op de Europese markt is gekomen.

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Geen plek voor nieuwe poli in Arnhem-Zuid’

Tue, 03/19/2019 - 15:24
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt vragen over het bericht ‘Geen plek voor nieuwe poli in Arnhem-Zuid’.

Beantwoording kamervragen over het bericht ‘Parkeren bij ziekenhuizen weer duurder’

Tue, 03/19/2019 - 15:24
Minister Bruins beantwoordt Kamervragen over het bericht dat de parkeertarieven bij ziekenhuizen opnieuw zijn gestegen.

Beantwoording Kamervragen over gescheiden plaatsnemen studenten tijdens lezing

Tue, 03/19/2019 - 14:32
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen over het gescheiden plaatsnemen van mannelijke en vrouwelijke studenten tijdens een lezing van studentenvereniging INSAN op de Universiteit Utrecht.

Commissiebrief over het bericht uit RvW 30 januari 2019 ‘Inspectie tikt Jeugdbescherming op de vingers om zwijgcontract’

Tue, 03/19/2019 - 14:27
Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over het bericht uit RvW 30 januari 2019 ‘Inspectie tikt Jeugdbescherming op de vingers om zwijgcontract’.

Kamerbrief met de geannoteerde agenda informele energieraad 2 april 2019

Tue, 03/19/2019 - 14:21
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda informele energieraad 2 april 2019. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Kamerbrief met reactie op rechtseenheidsbrieven van Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

Tue, 03/19/2019 - 14:02
Minister Ollongren (BZK) en minister Bijleveld-Schouten (Def) sturen de Tweede Kamer een reactie op de rechtseenheidsbrieven van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).

Pagina's