Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 1 hour 57 min ago

Aanbieding tekst Thorbeckelezing

Mon, 10/15/2018 - 16:30
Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de tekst van de Thorbeckelezing die op 10 oktober 2018 is uitgesproken in Zwolle.

Aanbieding eindrapportage groot project Ecologische Hoofdstructuur

Mon, 10/15/2018 - 16:26
Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer de eindrapportage van het groot project Ecologische Hoofdstructuur.

Antwoorden op Kamervragen over uitbreiding vissersvloten in overzeese territoria

Mon, 10/15/2018 - 14:41
Minister Schouten (LNV) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Kooten-Arissen (PvdD) over het voorstel van de Europese Commissie om de uitbreiding van de vissersvloten in overzeese territoria te subsidiëren.

Beantwoording Kamervragen over huurtoeslag bij beschermd wonen

Mon, 10/15/2018 - 14:26
Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over huurtoeslag voor mensen die beschermd wonen of huren via een instelling.

Beantwoording Kamervragen over techniekapparatuur in het middelbaar beroepsonderwijs

Mon, 10/15/2018 - 14:04
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van den Hul (PvdA) over verouderde techniekapparatuur in het middelbaar beroepsonderwijs.

Kamerbrief omissie koopkrachtcijfers 2018 begroting SZW

Mon, 10/15/2018 - 13:48
Minister Koolmees (SZW) infomeert de Tweede Kamer door middel van deze brief over een omissie in de koopkrachtcijfers in de begroting SZW 2019 die op Prinsjesdag aan de Kamer is aangeboden.

Kamerbrief over de pilots met gespecialiseerde cliёntondersteuning

Mon, 10/15/2018 - 13:05
Minister De Jonge (VWS0 informeert de Tweede Kamer over de pilots met meer gespecialiseerde vormen van (cliёnt)ondersteuning.

Kamerbrief bij Jaarverslag 2017 van PGD Nederland

Mon, 10/15/2018 - 12:55
Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer het jaarverslag 2017 van PGD Nederland, de organisatie die de pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD) uitvoert.

Kamerbrief over aanpak Weidevogels

Mon, 10/15/2018 - 12:41
Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de aanpak ter behoud van weidevogels.

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘8% van de Nederlandse vrouwen koopt geen anticonceptie uit geldgebrek’

Mon, 10/15/2018 - 12:34
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid De Jonge van Ellemeet (GroenLinks) over het bericht ‘8% van de Nederlandse vrouwen koopt geen anticonceptie uit geldgebrek’ .

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Zeeuwse zorginstelling is in nood maar toezichthouders verhogen eigen beloning’

Mon, 10/15/2018 - 12:18
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Agema (PVV) over het bericht ‘Zeeuwse zorginstelling is in nood maar toezichthouders verhogen eigen beloning’.

Beantwoording Kamervragen over Turkse internationaal opererende ontvoeringsteams

Mon, 10/15/2018 - 12:16
Minister Blok (BZ) beantwoordt de vragen van het Kamerlid De Roon (PVV) over Turkse internationaal opererende ontvoeringsteams.

Kamerbrief over samenwerking in de Nederlandse tuinbouw

Mon, 10/15/2018 - 12:13
Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de samenwerking in de Nederlandse tuinbouw.

Kamerbrief over toename regeldruk in de zorg voor dementerenden thuis

Mon, 10/15/2018 - 12:13
Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de brief van ActiZ en BTN waarin zorgen worden geuit over de extra regeldruk inzake de regeling 'Transparantie zorgaanbieders casemanagement dementie' .

Kamerbrief over 'Gezond vertrouwen' over ontwikkeling van het Wmo-toezicht

Mon, 10/15/2018 - 12:00
Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer de beleidsreactie op de jaarrapportage ‘Gezond vertrouwen’ van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Deze brief gaat in het bijzonder in op hoe gemeenten in samenwerking met de IGJ en Toezicht Sociaal Domein het toezicht binnen het sociaal domein gaan doorontwikkelen.

Pagina's