Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 8 min 41 sec ago

Antwoorden op Kamervragen over uitspraken van minister Blok over de multiculturele samenleving

Thu, 07/19/2018 - 17:15
Minister Blok (BZ) beantwoordt Kamervragen, mede namens de minister-president, van lid Wilders (PVV) over de uitspraken van minister Blok over de multiculturele samenleving

Kamerbrief onderzoek stage na opleiding

Thu, 07/19/2018 - 15:44
Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer over het onderzoek stage na opleiding

Aanbiedingsbrief bij Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) bevolkingsonderzoek darmkanker uitslagen

Thu, 07/19/2018 - 15:39
Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Blokhuis (VWS) bij VSO over niet-verstuurde uitslagen van tests van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker.

Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag bij de wijziging van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën

Thu, 07/19/2018 - 15:12
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer de Nota naar aanleiding van het verslag bij de wijziging van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 1258/2013, Verordening (EU) 1259/2013, Gedelegeerde verordening 2015/1011 en Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1013.

Beantwoording Kamervragen bericht “West-Brabantse aardbeientelers luiden noodklok over 'oneerlijke' Belgische concurrentie”

Thu, 07/19/2018 - 11:42
Antwoorden van minister Schouten (LNV) op de vragen van het Kamerlid Weverling (VVD) naar aanleiding van het bericht “West-Brabantse aardbeientelers luiden noodklok over 'oneerlijke' Belgische concurrentie".

Beantwoording Kamervragen over inning Eritrese diasporabelasting

Thu, 07/19/2018 - 11:41
Antwoorden van minister Blok (BZ) op vragen van de Kamerleden Sjoerdsma (D66), Van Helvert (CDA), Voordewind (ChristenUnie), Ten Broeke (VVD), Van Ojik (GroenLinks), Ploumen (PvdA) en Karabulut (SP) over de inning Eritrese diasporabelasting nadat de Tijdelijk Zaakgelastigde persona non grata is verklaard.

Kamerbrief bij verslag Raad Buitenlandse Zaken van 16 juli 2018

Thu, 07/19/2018 - 11:36
Minister Blok (BZ) stuurt de Tweede Kamer het verslag Raad Buitenlandse Zaken van 16 juli 2018. Een eensluidende brief is aan de Eerste Kamer verzonden.

Kamerbrief jaarlijkse rapportage gedetineerdenbegeleiding in het buitenland

Thu, 07/19/2018 - 11:13
Minister Blok (BZ) stuurt de Tweede Kamer de jaarlijkse rapportage over Nederlandse gedetineerden in het buitenland.

Beantwoording Kamervragen over de opvang van Venezolanen in Colombia

Thu, 07/19/2018 - 08:08
Antwoorden van minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) op de vragen gesteld door de leden Bouali (D66), Kuik (CDA) en Voordewind (ChristenUnie) over de opvang van Venezolanen in Colombia.

Kamerbrief over uitspraken minister Blok tijdens besloten bijeenkomst Touch Dutch Base 2018

Wed, 07/18/2018 - 18:04
Minister Blok (Buitenlandse Zaken) geeft de Tweede Kamer een toelichting op de uitspraken  die hij heeft gedaan tijdens de besloten bijeenkomst Touch Dutch Base 2018 op dinsdag 10 juli 2018. 

Aanbiedingsbrief bij verslag NAVO-Top en 6 verklaringen die zijn aangenomen

Wed, 07/18/2018 - 17:27
Minister Blok (BZ) en minister Bijleveld (Def) sturen mede namens de minister-president het verslag van de NAVO-Top die op 11 en 12 juli jl. in Brussel heeft plaatsgevonden.Tevens de teksten van de zes verklaringen die tijdens of en marge van de Top zijn aangenomen.

Pagina's