Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 55 min 46 sec ago

Kamerbrief over overname van zorg door de Antonius Zorggroep en toekomstverkenner Flevoland

Thu, 01/10/2019 - 17:22
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de overname van zorg door de Antonius Zorggroep en toekomstverkenner Flevoland.

Beantwoording Kamervragen over de monitor vrouwelijke hoogleraren

Thu, 01/10/2019 - 17:12
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van den Hul (PvdA) over de monitor vrouwelijke hoogleraren.

Uitstelbrief Kamervragen over het bericht ‘Bowi van #SorryJohan doet stap terug’

Thu, 01/10/2019 - 17:07
Minister Van Engelshoven (OCW) laat de Tweede Kamer weten dat zij meer tijd nodig heeft de vragen over het bericht ‘Bowi van #SorryJohan doet stap terug’ te beantwoorden.

Kamerbrief met reactie op de verplichte eindtoets in het sbo en so

Thu, 01/10/2019 - 17:04
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt een reactie naar de Tweede Kamer over de verplichte eindtoets in het sbo en so.

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de kaarten voor Rammstein binnen enkele minuten waren uitverkocht

Thu, 01/10/2019 - 16:34
Antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) op de vragen van het lid dhr. Kwint (SP) van uw Kamer inzake 'het bericht dat de kaarten voor Rammstein binnen enkele minuten waren uitverkocht'.

Beantwoording Kamervragen over externe inhuur door Belastingdienst voor bezwaarbehandeling bij de inkomensheffing

Thu, 01/10/2019 - 16:32
Beantwoording Kamervragen over externe inhuur door Belastingdienst voor bezwaarbehandeling bij de inkomensheffing

Uitstelbrief Kamervragen over 'Demonstranten in Harlingen willen sluiting afvaloven'

Thu, 01/10/2019 - 16:30
Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stelt de beantwoording van de vragen van de Kamerleden SKröger (GroenLinks) en Laçin (SP) uit. De Kamerleden hadden vragen gesteld over  het bericht 'Demonstranten in Harlingen willen sluiting afvaloven'.

Uitstelbrief Kamervragen over promotieonderwijs

Thu, 01/10/2019 - 16:19
Uitstelbrief minister Van Engelshoven op de vragen van Westerveld (GroenLinks), van Tielen (VVD) en Van der Molen (CDA) over promotieonderwijs.

Uitstelbrief Kamervragen over grondtransacties tussen NS, Railside en ProRail

Thu, 01/10/2019 - 16:19
Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stelt de beantwoording van de vragen van de Kamerleden Schonis (D66), Laçin (SP) en Van Aalst (PVV) uit. De Kamerleden hadden vragen gesteld over grondtransacties tussen NS, Railside en ProRail.

Uitstelbrief Kamervragen over de recente cijfers over de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen wereldwijd

Thu, 01/10/2019 - 15:58
Uitstelbrief van minister Van Engelshoven (OCW) op de vragen van lid Özütok (GroenLinks) van uw Kamer over de recente cijfers over de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen wereldwijd.

Kamerbrief Monitor acute zorg 2018

Thu, 01/10/2019 - 15:40
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de de Monitor acute zorg 2018 van de NZa aan de Tweede Kamer

Kamervragen over de zienswijze ‘Dierproeven ten behoeve van de Veehouderij’ van de RDA

Thu, 01/10/2019 - 15:32
Minister Schouten (LNV) beantwoordt Kamervragen van lid Wassenberg (PvdD) over de zienswijze ‘Dierproeven ten behoeve van de Veehouderij’ van de Raad voor Dieraangelegenheden.

Kamerbrief over de procedure van de besluiten van de Raad tot ondertekening en sluiting van het terugtrekkingsakkoord

Thu, 01/10/2019 - 15:26
Minister Blok (BZ) informeert de Tweede Kamer over de schriftelijke procedure voor de vaststelling van de besluiten van de Raad tot ondertekening en sluiting van het terugtrekkingsakkoord van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Antwoorden op Kamervragen btw aangifte

Thu, 01/10/2019 - 14:29
Antwoorden op vragen door staatssecretaris Snel van Financiën over de aangifte omzetbelasting btw.

Aanbiedingsbrief Antwoorden op Kamervragen over de aangifte omzetbelasting btw

Thu, 01/10/2019 - 14:29
Antwoorden op vragen door staatssecretaris Snel van Financiën over de aangifte omzetbelasting btw.

Aanbiedingsbrief uitstel versnelde beantwoording Kamervragen stimulering elektrische auto’s en batterijtechnologie

Thu, 01/10/2019 - 14:21
Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief met het bericht dat de beantwoording van Kamervragen over de stimulering van elektrische auto’s en batterijtechnologie binnen de reguliere termijn van drie weken plaats zal vinden.

Aanbiedingsbrief opening formele onderzoeksprocedure door de Europese Commissie in het dossier fiscale rulings

Thu, 01/10/2019 - 13:26
Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief met het bericht dat de Europese Commissie het besluit heeft genomen een formele onderzoeksprocedure te openen in het dossier fiscale rulings

Commissiebrief over toezegging inzake gezamenlijke visie op vertrouwen in de zorg

Thu, 01/10/2019 - 11:50
Commissiebrief van minister Bruins (Medische Zorg en Sport) over toezegging inzake gezamenlijke visie op vertrouwen in de zorg.

Kamervragen over het bericht ‘Dit zijn de beste ziekenhuizen van Nederland, ziekenhuis top 100’

Thu, 01/10/2019 - 11:08
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt Kamervragen van lid Hijink (SP) over het bericht ‘Dit zijn de beste ziekenhuizen van Nederland, ziekenhuis top 100.

Pagina's