Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 32 min 9 sec ago

Uitstelbrief op kamervragen over het bericht dat een verslaggever van Zembla werd aangehouden bij een lezing over een fout van het UMC Utrecht

Thu, 05/17/2018 - 16:18
Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport stelt de beantwoording van vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) uit over het bericht dat een verslaggever van Zembla werd aangehouden bij een lezing over een medische fout van het UMC Utrecht.

Kamerbrief rapportages uitvoering RCN-unit SZW

Thu, 05/17/2018 - 16:17
Staatssecretaris Van Ark (SZW) zendt de Tweede Kamer de 'Stand van zaken verbetertraject RCN-unit SZW per 31 december 2017' en het 'Uitvoeringsverslag eerste twee jaar Wet kinderbijslagvoorziening BES'.

Kamerbrief over EU-besluitvorming over de werkzame stoffen thiram en diquat

Thu, 05/17/2018 - 15:08
Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de verwachte Europese besluitvorming over de verlenging van de goedkeuring van de werkzame stoffen thiram en diquat.

Kamerbrief met verduidelijking over verzoek om reactie mandaat CAO-onderhandelingen

Thu, 05/17/2018 - 14:25
Brief van staatssecretaris Visser (Def) aan de Tweede Kamer met verduidelijking over het verzoek om reactie mandaat CAO-onderhandelingen. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Kamerbrief met reactie op open brief van de Stichting NL Sportclub over de positie van sportclubs

Thu, 05/17/2018 - 13:59
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de positie van sportclubs.

Kamerbrief over Rapportage burgerbrieven 2017 VWS

Thu, 05/17/2018 - 13:54
Minister De Jonge (VWS) stuurt de departementale rapportage burgerbrieven over het jaar 2017 naar de Tweede Kamer.

Uitstelbrief over planning programma VN Verdrag handicap

Thu, 05/17/2018 - 13:45
Minister De Jongen (VWS) informeert de Kamer dat ze het programma over de implementatie van het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VN Verdrag handicap) niet in mei, maar half juni aan kan bieden.

Aanbiedingsbrief jaarverslag 2017 Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

Thu, 05/17/2018 - 13:37
Minister De Jonge (VWS) biedt de Kamer het jaarverslag over 2017 aan van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Beantwoording Kamervragen over het gebruik van levensgevaarlijke doping door amateursporters

Thu, 05/17/2018 - 13:37
Antwoorden van minister Bruins (Medische Zorg en Sport) op de vragen van de Kamerleden Diertens (D66) en Bruins Slot (CDA) over het gebruik van levensgevaarlijke doping door amateursporters.

Kamerbrief over een herziening van het btw-convenant Film

Thu, 05/17/2018 - 12:48
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over en herziening van het btw-convenant Film. Zij is verheugd dat het (herziene) ‘btw-convenant Film 2018’ door de partners en haar is ondertekend.

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Rotterdamse droogdok is al drie jaar besmet'

Thu, 05/17/2018 - 12:32
Antwoorden van minister Koolmees (SZW), mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat, aan de Tweede Kamer op de Kamervragen van de leden Dijkstra en Wiersma (beiden VVD) over het bericht “Rotterdamse droogdok is al drie jaar besmet” (Ingezonden 28 februari 2018).

Aanbiedingsbrief bij de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken

Thu, 05/17/2018 - 11:21
Minister Blok (BZ) stuurt de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 28 mei 2018 naar de Tweede Kamer. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

Antwoorden Kamervragen over het bericht dat het ABP 174 miljoen euro in de palmolie-industrie investeert

Thu, 05/17/2018 - 10:40
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen over het bericht dat het ABP 174 miljoen euro in de palmolie-industrie investeert.

Pagina's