Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 17 min 2 sec ago

Kamerbrief met reactie op gezamenlijke verklaring van vijf toezichthouders

Tue, 03/19/2019 - 14:01
Minister Ollongren (BZK) stuurt, mede namens de minister van Defensie, de Tweede Kamer een reactie op een verklaring die is opgesteld in samenwerking tussen de Nederlandse, Belgische, Deense, Noorse en Zwitserse toezichthouders op inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Kamerbrief bij concept evaluatieopdracht Wet veiligheidsregio s

Tue, 03/19/2019 - 13:58
Minister Grapperhaus stuurt de conceptopdracht voor de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s met een toelichting naar de Tweede Kamer.

Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over restschulden na overlijden

Tue, 03/19/2019 - 13:37
Minister Hoekstra stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het blijven zitten met restschulden na overlijden

Kamerbrief Onderhandelaarsakkoord beleggingsondernemingen

Tue, 03/19/2019 - 13:05
Minister Hoekstra van Financiën informeert de Tweede Kamer en de Eerste Kamer over het feit dat er een akkoord is bereikt in de onderhandelingen over een herzien prudentieel kader voor beleggingsondernemingen, bestaande uit de nieuwe verordening prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen (de Investment Firm Regulation, ‘IFR’) en de richtlijn prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen (de Investment Firm Directive, ‘IFD’).

Uitstelbrief over beantwoording Kamervragen m.b.t. diverse berichten over de F-35

Tue, 03/19/2019 - 13:04
Uitstelbrief van staatssecretaris Visser (Def) aan de Tweede Kamer over schriftelijke vragen m.b.t. berichten ‘Nederland koopt JSF met gebreken, Defensie houdt kritiek achter’ en ‘De JSF: een ongeluk in slow motion’. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Kamerbrief reactie met betrekking tot oWajong en arbeidsvermogen

Tue, 03/19/2019 - 12:51
Reactie van staatssecretaris Van Ark (SZW) aan de Tweede Kamer op de brief over het verhaal dat werken in de oWajong niet in alle gevallen zou lonen.

Kamerbrief met reactie op rapport over publiek-private partnerships

Tue, 03/19/2019 - 12:41
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt haar reactie op het rapport ‘Bedrijf zoekt universiteit: de opkomst van strategische publiek-private partnerships in onderzoek’ van het Rathenau Instituut.

Kamerbrief met D-brief project 'Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit'

Tue, 03/19/2019 - 12:29
Brief van staatssecretaris Visser (Def) aan de Tweede Kamer met D-brief project 'Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit'. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Kamerbrief over rapport 'Uit het oog uit het hart' van de Veteranenombudsman

Tue, 03/19/2019 - 12:26
Brief van minister Bijleveld-Schouten (Def) aan de Tweede Kamer over het rapport 'Uit het oog uit het hart' van de Veteranenombudsman. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Uitstelbrief beantwoording vragen over kabinetsbeleid ten aanzien van defensie-industrie

Tue, 03/19/2019 - 12:22
Uitstelbrief van minister Bijleveld-Schouten (Def) aan de Tweede Kamer over beantwoording vragen over kabinetsbeleid ten aanzien van de defensie-industrie.

Beantwoording Kamervragen over verdwijnen spoedeisende zorg in Hoogeveen en Stadskanaal

Tue, 03/19/2019 - 11:18
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt vragen over het verdwijnen van de spoedeisende zorg in Hoogeveen en Stadskanaal.

Kamerbrief analyse PBL voor de energierekening in 2020

Tue, 03/19/2019 - 10:49
Minister Wiebes (EZK) biedt de Tweede Kamer de rapportage “Analyse ontwikkeling energierekening” aan, die 18 maart 2019 is gepubliceerd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Uitstelbrief Kamervragen over het bericht Ritalin is populair op het schoolplein. Kan dat kwaad?

Mon, 03/18/2019 - 17:25
Staatssecretaris Blokhuis laat de Tweede Kamer weten dat hij de antwoorden op vragen over het bericht Ritalin is populair op het schoolplein. Kan dat kwaad? niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden.

kamerbrief over aanbieding rapport externe validatie crisisvoorbereidingen EZK voor een no deal Brexit

Mon, 03/18/2019 - 17:15
Staatssecretaris Keijzer biedt de Tweede Kamer het rapport aan over de bevindingen die volgen uit de externe validatie crisisvoorbereidingen EZK voor een no deal Brexit.

Nota naar aanleiding van het nader verslag

Mon, 03/18/2019 - 16:52
Regels over de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen (Wet medische hulpmiddelen).

Kamerbrief Regels over de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen

Mon, 03/18/2019 - 16:52
Minister Bruins biedt de Tweede Kamer de nota aan over de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen (Wet medische hulpmiddelen).

Pagina's