Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 2 min 10 sec ago

Aanbiedingsbrief bij eindrapportage commissie sociaal veilige werkomgeving Defensie (commissie Giebels)

Mon, 10/15/2018 - 11:21
Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Visser mede namens minister Bijleveld-Schouten bij de eindrapportage van de commissie Sociaal Veilige Werkomgeving Defensie (commissie-Giebels). Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Kamerbrief aanbieding handreiking Samenwerkingsschool

Mon, 10/15/2018 - 11:17
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) biedt de Tweede Kamer de handreiking Samenwerkingsschool aan. In deze handreiking staan de voorwaarden waaronder een samenwerkingsschool kan worden gevormd.

Kamerbrief over herijking programma Defensiebrede vervanging operationele wielvoertuigen

Mon, 10/15/2018 - 11:06
Brief van staatssecretaris Visser (Def) over herijking programma Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW). Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Kamerbrief over het beleidsplan diversiteit en inclusiviteit

Mon, 10/15/2018 - 11:01
Brief van minister Bijleveld-Schouten en staatssecretaris Visser (Def) aan de Tweede Kamer over het beleidsplan diversiteit en inclusiviteit. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Kamerbrief met DMP A-brief over de Midlife Update voor het wapensysteem infanterie gevechtsvoertuig

Mon, 10/15/2018 - 10:51
Brief van staatssecretaris Visser (Def) aan de Tweede Kamer met DMP A-brief over de Midlife Update (MLU) voor het wapensysteem infanterie gevechtsvoertuig (IGV). Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Kamerbrief met DMP A-brief over de Midlife Update voor de pantserhouwitser 2000NL

Mon, 10/15/2018 - 10:47
Brief van staatssecretaris Visser (Def) aan de Tweede Kamer met DMP A-brief over de Midlife Update (MLU) voor de pantserhouwitser 2000NL (PzH2000NL). Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Kamerbrief over het project Army Ground Bases Air Defence System (AGBADS)

Mon, 10/15/2018 - 10:42
Brief van staatssecretaris Visser (Def) aan de Tweede Kamer over het project Army Ground Based Air Defence System (AGBADS), een luchtverdedigingssysteem voor de korte en middellange afstand tegen vliegtuigen, helikopters, onbemande vliegtuigen en kruisvluchtwapens. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Brief over een aangekondigd interdepartementaal beleidsonderzoek over toeslagen

Mon, 10/15/2018 - 10:41
Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief over een aangekondigd interdepartementaal beleidsonderzoek over toeslagen.

Kamerbrief met D-brief project ‘Containersystemen en Subsystemen’

Mon, 10/15/2018 - 10:40
Brief van staatssecretaris Visser (Def) aan de Tweede Kamer met D-brief project ‘Containersystemen en Subsystemen’. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Beantwoording Kamervragen over de zaak van VDL-RUAG Shelters B.V. tegen de Staat der Nederlanden

Mon, 10/15/2018 - 10:33
Antwoorden van staatssecretaris Visser (Def) op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Bosman (VVD) over de zaak van VDL-RUAG Shelters B.V. (VRS) tegen de Staat der Nederlanden. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Beantwoording Kamervragen over bericht dat Nederlandse producenten misgrijpen bij grote defensie-orders

Mon, 10/15/2018 - 10:24
Antwoorden van staatssecretaris Visser (Def) op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Popken (PVV) over het bericht dat Nederlandse producenten misgrijpen bij grote defensie-orders. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Kamerbrief over bericht dat verhuizing marinierskazerne op losse schroeven staat

Mon, 10/15/2018 - 10:13
Antwoorden van staatssecretaris Visser (Def) op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Popken (PVV) over het bericht dat de verhuizing van de marinierskazerne op losse schroeven staat.

Kamerbrief over de subsidieregeling praktijkleren in 2019

Mon, 10/15/2018 - 10:09
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de voortzetting in 2019 van de subsidieregeling praktijkleren.

Kamerbrief over inzet humanitaire hulp bij orkaan Irma

Mon, 10/15/2018 - 09:59
Brief van minister Bijleveld-Schouten (Def) aan de Tweede Kamer over het verschil in waardering voor inzet bij humanitaire hulp bij orkaan Irma in het najaar van 2017. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Beantwoording Kamervragen over Afrikaanse varkenspest en jacht op wilde zwijnen

Mon, 10/15/2018 - 09:56
Minister Schouten (LNV) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van Kooten-Arissen (PvdD) over jacht op wilde zwijnen en het verband met de verspreiding van Afrikaanse varkenspest.

Kamerbrief over Kiesrechtzaken

Mon, 10/15/2018 - 09:52
Minister Ollongren ( BZK) informeert de Tweede Kamer over een drietal onderwerpen omtrent het Kiesrecht.

Kamerbrief over deelname technische briefing herindeling luchtruim

Mon, 10/15/2018 - 09:47
Brief van staatssecretaris Visser (Def) aan de Tweede Kamer met toestemming voor deelname van een vertegenwoordiging vanuit het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) aan een technische briefing over de herindeling van het luchtruim.

Kamerbrief met aankondiging brief over ammoniak

Mon, 10/15/2018 - 09:41
Minister Schouten (LNV) meldt de Tweede Kamer dat zij van plan is voor het einde van het jaar een brief te sturen over verschillende onderwerpen rondom ammoniak.

Pagina's