Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 9 min 2 sec ago

Kamerbrief over de mogelijkheid tussenrapportages op te stellen van EU-wetgevingsdossiers

Wed, 07/18/2018 - 17:19
Minister Blok (BZ) informeert de Tweede Kamer f over de mogelijkheid tussenrapportages op te stellen van EU-wetgevingsdossiers.

Kamerbrief over verzoek toestemming ambtelijke ondersteuning werkbezoek Libië en Tunesië

Wed, 07/18/2018 - 17:00
Minister Blok (BZ) laat de Tweede Kamer weten dat hij zijn medewerking verleent aan de ambtelijke ondersteuning voor een voorgenomen werkbezoek aan Libië en Tunesië van 21 t/m 26 oktober 2018.

1e Rapportage Rijkswegennet 2018

Wed, 07/18/2018 - 16:06

Kamerbrief over maatregelen vleesveehouderij en starterscategorie knelgevallen

Wed, 07/18/2018 - 15:45
Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de maatregelen vleesveehouderij en starterscategorie knelgevallen in het fosfaatrechtenstelsel.

Aanbiedingsbrief bij verslag besloten schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken

Wed, 07/18/2018 - 12:12
Minister Blok (BZ) stuurt de Tweede Kamer het verslag besloten schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken.

Kamerbrief ambtelijke ondersteuning voor werkbezoek aan Rusland

Wed, 07/18/2018 - 11:32
Minister Blok (BZ) laat de Tweede Kamer weten dat hij zijn ambtelijke ondersteuning verleent voor het werkbezoek aan Rusland.

Kamerbrief over suïcidepreventie

Wed, 07/18/2018 - 10:21
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de Tweede Kamer hoe de in het regeerakkoord afgesproken intensivering van suïcidepreventie vorm krijgt. Ook gaat hij in op de landelijke suïcidecijfers over 2017 en op de voortgang van de Landelijke agenda suïcidepreventie.

Kamerbrief over ontwikkelingen uitvoering hersteltoetsing VMBO Maastricht

Tue, 07/17/2018 - 22:12
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de laatste ontwikkelingen bij de uitvoering hersteltoetsing VMBO Maastricht.

Kamerbrief over wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg

Tue, 07/17/2018 - 17:33
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) stelt de Tweede Kamer op de hoogte van de voortgang van de aanpak van de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Antwoorden Kamervragen over informatieafspraken in het kader van EU-voorstellen herzien prudentieel kader beleggingsondernemingen

Tue, 07/17/2018 - 16:34
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen over informatieafspraken in het kader van EU-voorstellen herzien prudentieel kader beleggingsondernemingen.

Kamerbrief over informatieafspraken in het kader van EU-voorstellen herzien prudentieel kader beleggingsondernemingen

Tue, 07/17/2018 - 16:34
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen over informatieafspraken in het kader van EU-voorstellen herzien prudentieel kader beleggingsondernemingen.

Pagina's