Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 21 min 49 sec ago

Beantwoording Kamervragen over zorgen over varkenspest België

Mon, 10/15/2018 - 09:38
Minister Schouten (LNV) beantwoordt vragen van het Kamerlid Bromet (GL) over het bericht 'Zorgen bij Brabantse varkensboeren over uitbraak Afrikaanse varkenspest in België'.

Kamerbrief over verdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden

Mon, 10/15/2018 - 09:38
Brief van minister Bijleveld-Schouten (Def) aan de Tweede Kamer over het verdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden.

Beantwoording Kamervragen over advies 'Inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden'

Mon, 10/15/2018 - 08:16
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Tielen (VVD) over het advies 'Inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden' van de Onderwijsraad.

Kamerbrief over versterking verantwoording onderwijsgelden

Mon, 10/15/2018 - 08:10
Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeren de Tweede Kamer over maatregelen om de verantwoording van en inzicht in onderwijsgelden te verbeteren. Dit in reactie op het advies 'Inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden' van de Onderwijsraad.

Kamerbrief Rapport maatschappelijke kosten en baten van het Schengen-visumbeleid voor Nederland

Sat, 10/13/2018 - 06:00
Minister Blok (BZ) stuurt de Tweede Kamer het rapport over maatschappelijke kosten en baten van het Schengen-visumbeleid voor Nederland.

Kamerbrief Afrikaanse varkenspest

Fri, 10/12/2018 - 20:00

Beantwoording Kamervragen over contractverlenging voorzitter LVO

Fri, 10/12/2018 - 18:34
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen van het Kamerlid Rog (CDA) over de contractverlenging van de voorzitter van Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO).

Beantwoording Kamervragen over aanpak nepnieuws door internetbedrijven

Fri, 10/12/2018 - 18:29
Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Middendorp (VVD) over het artikel 'Twitter, Facebook en Google gaan nepnieuws aanpakken'.

Uitstel beantwoording Kamervragen over tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd mondhygiënist

Fri, 10/12/2018 - 18:25
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) meldt de Eerste Kamer dat de antwoorden op vragen over het tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd mondhygiënist later komen.

Antwoorden op Kamervragen over Regeling fosfaatbank

Fri, 10/12/2018 - 18:22
Minister Schouten (LNV) beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over de nadere regels voor de fosfaatbank.

Uitstel beantwoording Kamervragen over dreigende sluiting huisartsenpost Delfzijl

Fri, 10/12/2018 - 18:19
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) meldt de Tweede Kamer dat hij vragen van het Kamerlid Van den Berg (CDA) niet binnen de gebruikelijke tijd kan beantwoorden. De vragen gaan over de dreigende sluiting van de huisartsenpost in Delfzijl.

Kamerbrief over zorginformatiedeling in internationale context

Fri, 10/12/2018 - 18:16
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over zijn ambities op het gebied van het internationaal delen van zorginformatie. Daarbij is het belang van de patiënt uitgangspunt.

Beantwoording Kamervragen over Klimaat enveloppe regeerakkoord

Fri, 10/12/2018 - 18:09
Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van de Eerste Kamer over de wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord).

Aanbieding afschrift reactie op brief over erfpachtpercelen Waddeneilanden

Fri, 10/12/2018 - 18:02
Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van het antwoord op een brief over de verkoop van erfpachtpercelen door Staatsbosbeheer op de Waddeneilanden.

Kamerbrief uitwerking en planning acties en maatregelen ter versterking integriteit lokaal bestuur en aanpak bestuurlijke problemen

Fri, 10/12/2018 - 17:39
Minister Ollongren ( BZK) informeert de Tweede Kamer over de versterking van de integriteit van het lokaal bestuur en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen bij gemeenten.

Aanbiedingsbrief bij rapport nulmeting woonwagenstandplaatsen

Fri, 10/12/2018 - 17:33
Minister Ollongren (BZK) biedt de Tweede Kamer het rapport Nulmeting woonwagenstandplaatsen aan.

Kamerbrief over voortgang implementatie Basisregistratie Ondergrond

Fri, 10/12/2018 - 17:31
Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de implementatie van de Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Pagina's