Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 19 min 23 sec ago

Kamerbrief met reactie op rapporten over hondenfokkerij

Mon, 03/18/2019 - 16:34
Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer de eindrapportage van het Fairfokprogramma en het rapport 'Fokken met kortsnuitige honden'. Zij geeft daarbij een reactie op beide rapporten.

Kamervragen over de bekendheid van burgers met het dierenleed dat schuilgaat achter dons

Mon, 03/18/2019 - 14:47
Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de bekendheid van burgers met het dierenleed dat schuilgaat achter dons.

Beantwoording Kamervragen over boete voor Rabobank vanwege gebrekkig witwastoezicht

Mon, 03/18/2019 - 14:33
Minister Hoekstra van Financiën stuurt naar Tweede Kamer antwoorden op Kamervragen over de één miljoen euro boete voor Rabobank vanwege gebrekkig witwastoezicht

Kamerbrief Hondenfokkerij

Mon, 03/18/2019 - 14:20
Brief aan de Tweede Kamer van minister Schouten (LNV) over hondenfokkerij.

Kamervragen over protonentherapie bij kinderen

Mon, 03/18/2019 - 13:22
Minister Bruins beantwoordt Kamervragen over protonentherapie bij kinderen.

Kamerbrief over co-creatie bij innovaties in de zorg

Mon, 03/18/2019 - 13:01
Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de petitie van Stichting Ikone over co-creatie (bij innovaties) in de zorg. De petitie stelt dat bij het ontwikkelen van innovaties in de zorg nog optimaler samengewerkt kan worden.

Kamerbrief over het nationale plan defensie-uitgaven ten behoeve van de NAVO

Mon, 03/18/2019 - 12:51
Brief van minister Bijleveld-Schouten (Def), mede namens minister Blok (BZ) aan de Eerste Kamer over het nationale plan defensie-uitgaven ten behoeve van de NAVO.

Beantwoording Kamervragen over maagdenvliesherstel in Nederland

Mon, 03/18/2019 - 12:46
Minister De Jonge (VWS) beantwoorden Kamervragen over het adverteren voor en meewerken aan maagdenvliesherstel in Nederland.

Antwoord op Kamervragen vragen over de berichten dat verschillende buitenlandse steden een klimaatnoodtoestand hebben uitgeroepen

Mon, 03/18/2019 - 12:45
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de antwoorden op vragen van de leden Van Raan en Van Kooten-Arissen (beiden PvdD) over de berichten dat verschillende buitenlandse steden een klimaatnoodtoestand hebben uitgeroepen.

Beantwoording Kamervragen over ontbrekende zorg

Mon, 03/18/2019 - 12:30
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt Kamervragen over ontbrekende zorg in de gemeente.

Beantwoording Kamervragen over een abonnementstarief voor huishoudelijke verzorging

Mon, 03/18/2019 - 12:11
Minister De Jonge (VWS) beantwoord Kamervragen over gemeenten die de huishoudelijke verzorging als een algemene voorziening hebben aangemerkt, in plaats van een maatwerkvoorziening.

Beantwoording Kamervragen over de inmenging van Shell in inhoudelijke exposities van Rijksmuseum Boerhaave

Mon, 03/18/2019 - 12:02
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Van Raan en Ouwehand (beiden PvdD) over de inmenging van Shell in inhoudelijke exposities van Rijksmuseum Boerhaave.

Kamerbrief over het waarborgen van de onafhankelijkheid van onderzoeken door de Inspectie Veiligheid Defensie en de Centrale Organisatie Integriteit Defensie

Mon, 03/18/2019 - 11:53
Brief van minister Bijleveld-Schouten (Def) en staatssecretaris Visser (Def) aan de Tweede Kamer over het waarborgen van de onafhankelijkheid van onderzoeken door de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) en de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID). Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Aanbiedingsbrief bij nota Wijzigingswet financiële markten 2019

Mon, 03/18/2019 - 11:47
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de nota naar aanleiding van het verslag over de wijziging van de Wet op financieel toezicht naar de Tweede Kamer.

Uitstelbrief op Kamervragen over het bericht dat tarieven in de jeugd-ggz niet kostendekkend zijn

Mon, 03/18/2019 - 11:44
Minister De Jonge (VWS) meldt dat de vragen over het bericht dat tarieven in de jeugd-geestelijke gezondheidszorg niet kostendekkend zijn, niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de minister gerommel met zorggeld in de doofpot stopt

Mon, 03/18/2019 - 11:31
Minister De Jonge beantwoordt de vragen over het bericht dat de minister gerommel met zorggeld in de doofpot stopt.

TK Beleidsreactie evaluatie Wvs en Wvm

Mon, 03/18/2019 - 11:25

Pagina's