Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Rijksoverheid - Kamerstukken

Kamerstukken op Rijksoverheid.nl
Updated: 13 min 8 sec ago

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Experts boos over soepeler BENG-eisen'

Thu, 01/10/2019 - 10:52
Antwoorden van minister Ollongren (BZK) op de vragen van de Kamerleden Van der Lee en Smeulders (beiden GroenLinks) over het bericht 'Experts boos over soepeler BENG-eisen' .

Beantwoording Kamervragen over landhervormingen in Zuid-Afrika

Thu, 01/10/2019 - 09:27
Minister Blok (BZ) beantwoordt de vragen van het Kamerlid van Helvert (CDA) over de ontwikkeling dat Zuid-Afrika in sneltreinvaart aankoerst op landonteigening.

Antwoorden op Kamervaren over een verdubbeling van Iraanse rakettesten

Thu, 01/10/2019 - 09:25
Minister Blok (BZ) beantwoordt Kamervragen van lid De Roon (PVV) over een verdubbeling van Iraanse rakettesten waaronder raketten die Europa kunnen bereiken.

Aanbiedingsbrief bij antwoorden op schriftelijke vragen over doorstroomrecht havo=vwo

Thu, 01/10/2019 - 09:21
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kwint (SP) naar de Tweede Kamer. Het Kamerlid had vragen gesteld over het bericht dat een 16-jarige scholier wil doorstromen naar het vwo, maar geen enkele school hem wil hebben. Bij de brief zit ook het rapport 'Terecht overstaprecht? Doorstroom havo-vwo'.

Kamerbrief met beleidsreactie op rapport over doorstroom havo-vwo

Thu, 01/10/2019 - 09:13
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) geeft zijn beleidsreactie op het onderzoek 'Terecht overstaprecht? Doorstroom havo-vwo'. Het rapport zit als bijlage bij de brief.

Uitstelbrief Kamervragen speech Greta Thunberg

Wed, 01/09/2019 - 15:34
Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over uitstel beantwoording vragen van speech van Greta Thunberg.

Kamerbrief over bedrijfsovernamefonds jonge boeren

Wed, 01/09/2019 - 15:25
Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over het bedrijfsovernamefonds jonge boeren.

Kamerbrief over positie vertrouwenspersoon en inventarisatie meldpunten bij de Rijksoverheid

Wed, 01/09/2019 - 15:15
Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de positie van de onafhankelijke vertrouwenspersoon binnen de sector Rijk en de mogelijkheden voor externen/derden om een melding te doen van vermoede integriteitsschendingen door ambtenaren of een klacht in te dienen over ongewenste omgangsvormen.

Kamerbrief over woondeal Groningen

Wed, 01/09/2019 - 15:14
Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de afspraken (woondeals) die gemaakt zijn met de gemeente Groningen.

Uitstelbrief Kamervragen over regels en procedures die mogelijk onderzoek van gentherapie hinderen

Wed, 01/09/2019 - 15:13
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) laat de Tweede Kamer weten dat hij meer tijd nodig heeft om de vragen van de Kamerleden Van den Berg en Von Martels (beiden CDA) te beantwoorden. De vragen gaan over regels en procedures die mogelijk onderzoek van gentherapie hinderen.

Beantwoording Kamervragen over modernisering van de ODA-definitie en de toerekening van hulp voor de Nederlandse Bovenwindse eilanden aan ODA

Wed, 01/09/2019 - 15:01
Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Van Haga en Bosman (beiden VVD) over de modernisering van de ODA-definitie en de toerekening van hulp voor de Nederlandse Bovenwindse eilanden aan ODA.

Nota van wijziging wetsvoorstel WAB

Wed, 01/09/2019 - 12:49

Pagina's