Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Feed aggregator

Kamerbrief over rapportage Meldpunt Geneesmiddelentekorten en - defecten over 2018

Rijksoverheid - Kamerstukken - Wed, 03/13/2019 - 09:52
Minister Bruins biedt de Rapportage Meldpunt Geneesmiddelentekorten en - defecten over 2018 aan de Tweede Kamer.

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat 1400 huizen in Amsterdam verhuurd worden op Airbnb door mensen die buiten de stad staan ingeschreven

Rijksoverheid - Kamerstukken - Wed, 03/13/2019 - 08:09
Minister Ollongren ( BZK) stuurt de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Koerhuis ( VVD) over het bericht dat 1400 huizen in Amsterdam verhuurd worden op Airbnb door mensen die buiten de stad staan ingeschreven.

Beantwoording Kamervragen over over het bewijs dat door Airbnb de huizenprijzen stijgen

Rijksoverheid - Kamerstukken - Wed, 03/13/2019 - 08:06
Minister Ollongren ( BZK) biedt de antwoorden aan op de vragen van het Kamerlid Beckerman ( SP) over het bewijs dat door Airbnb de huizenprijzen stijgen.

Beantwoording Kamervragen over illegale verhuur via Airbnb

Rijksoverheid - Kamerstukken - Wed, 03/13/2019 - 08:03
Minister Ollongren ( BZK) biedt de antwoorden aan op de vragen van het Kamerlid Koerhuis ( VVD) over illegale verhuur via Airbnb.

Kamerbrief inzake reactie op berichtgeving over woonfraude

Rijksoverheid - Kamerstukken - Wed, 03/13/2019 - 08:02
Minister Ollongren ( BZK) geeft een reactie op het verzoek van de Kamerleden Koerhuis (VVD), Ronnes (CDA) en Beckerman (SP) op de berichtgeving met betrekking tot woonfraude vanuit het perspectief van illegale onderverhuur.

Kamerbrief over voornemen tot Wet toeristische verhuur van woningen

Rijksoverheid - Kamerstukken - Wed, 03/13/2019 - 08:01
Minister Ollongren ( BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot de aanpak van de toeristische verhuur van woningen.

Schoolkostenmonitor 2018/2019 en onderzoek naar de kosten voor tweetalig onderwijs in het vo

Rijksoverheid - Kamerstukken - Wed, 03/13/2019 - 08:00
Minister Van Engelshoven en minister Slob (OCW) sturen de schoolkostenmonitor 2018/2019 en het onderzoek naar de kosten voor tweetalig onderwijs in het voortgezet onderwijs naar de Tweede Kamer.

Kamerbrief over de rapportage van het Meldpunt Geneesmiddelentekorten en -defecten over 2018

Rijksoverheid - Kamerstukken - Wed, 03/13/2019 - 06:00
Minister Bruins (VWS) stuurt de Tweede Kamer de Rapportage over 2018 van het Meldpunt Geneesmiddelentekorten en -defecten over 2018.

Kamerbrief over aanvullende documenten bij het terugtrekkingsakkoord en de politieke verklaring

Rijksoverheid - Kamerstukken - Tue, 03/12/2019 - 18:02
Minister Blok stuurt de Tweede Kamer aanvullende documenten bij het terugtrekkingsakkoord en de politieke verklaring.

Kamerbrief over het personeelstekort onder verpleegkundigen en verzorgenden

Rijksoverheid - Kamerstukken - Tue, 03/12/2019 - 17:36
Minister De Jonge (VWS) stuurt een commissiebrief over het personeelstekort onder verpleegkundigen en verzorgenden.

Kamerbrief over toestemming voor deelname aan een technische briefing

Rijksoverheid - Kamerstukken - Tue, 03/12/2019 - 17:28
Minister Dekker geeft toestemming aan enkele personen van de Vrije Universieteit Amsterdam en de Universiteit van Utrecht voor deelneming aan de technische briefing van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). De briefing gaat over het WODC-onderzoek 'Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding: een rechtsvergelijkend en sociaalwetenschappelijk perspectief'.

Uitstelbrief op Kamervragen over het bericht 'Sportclubs moeten verduurzaming aantonen'

Rijksoverheid - Kamerstukken - Tue, 03/12/2019 - 17:24
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stelt de beantwoording uit van de vragen over sportclubs die moeten verduurzamen.

Pagina's