Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Feed aggregator

Kamerbrief over technische briefing Special Purpose Vehicle Iran

Rijksoverheid - Kamerstukken - Wed, 01/09/2019 - 12:10
Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer dat zij akkoord gaat met een ambtelijke, besloten briefing in de Tweede Kamer over het opzetten van een Special Purpose Vehicle ten behoeve van het behoud van het nucleaire akkoord met Iran, het Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

Kamerbrief over voortgang verhuizing Europees Geneesmiddelen Agentschap naar Nederland

Rijksoverheid - Kamerstukken - Wed, 01/09/2019 - 11:16
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de verhuizing van het Europees Geneesmiddelen Agentschap naar Nederland.

Kamerbrief Bedrijfsovernamefonds jonge boeren

Rijksoverheid - Kamerstukken - Wed, 01/09/2019 - 07:55
Brief aan de Tweede Kamer van minister Schouten (LNV) over het bedrijfsovernamefonds jonge boeren.

Beantwoording Kamervragen over gebrekkig toezicht op medische implantaten

Rijksoverheid - Kamerstukken - Tue, 01/08/2019 - 17:24
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van den Berg (CDA) over gebrekkig toezicht op medische implantaten.

Uitstelbrief op Kamervragen over uitbreiding regeling Gratis VOG

Rijksoverheid - Kamerstukken - Tue, 01/08/2019 - 17:16
Minister De Jonge (VWS) laat de Tweede Kamer weten dat hij de vragen van de Kamerleden Bruins Slot (CDA) en Rog (CDA) over uitbreiding regeling Gratis VOG, niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden.

Kamerbrief over regels over de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen (Wet medische hulpmiddelen)

Rijksoverheid - Kamerstukken - Tue, 01/08/2019 - 17:09
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging inzake het voorstel Wet medische hulpmiddelen.

Beantwoording Kamervragen over ondersteuning levensbegeleiders en geestelijke verzorgers

Rijksoverheid - Kamerstukken - Tue, 01/08/2019 - 15:43
Minister De Jonge (VWS) reageert op vragen en opmerkingen van de Tweede Kamer over het plan van aanpak voor het ondersteunen van levensbegeleiders en geestelijke verzorgers.

Beantwoording Kamervragen over de uitzending 'Voodoo maffia'

Rijksoverheid - Kamerstukken - Tue, 01/08/2019 - 15:42
Staatssecretaris Harbers (JenV) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Segers (ChristenUnie) en Kuik (CDA) over de uitzending ‘Voodoo maffia’. De uitzending van Brandpunt+ ging over ongedocumenteerde Nigeriaanse slachtoffers van mensenhandel.

Kamerbrief met reactie op evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Rijksoverheid - Kamerstukken - Tue, 01/08/2019 - 15:32
Minister De Jonge (VWS) reageert op de uitkomsten van de 3e evaluatie van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Uitstel beantwoording Kamervragen over giftige dampen in varkensstallen

Rijksoverheid - Kamerstukken - Tue, 01/08/2019 - 15:27
Minister Schouten (LNV) vraagt de Tweede Kamer om uitstel van beantwoording op vragen over de giftige dampen in de varkensstallen.

Aanbieding vertrouwelijke documenten over onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk

Rijksoverheid - Kamerstukken - Tue, 01/08/2019 - 15:22
Minister Blok (BZ) stuurt de Tweede Kamer documenten over de onderhandelingen over Brexit. Omdat het vertrouwelijke documenten betreft, verschijnen deze niet op rijksoverheid.nl. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Beantwoording Kamervragen over de felle kritiek van de Europese Rekenkamer op het EU-noodfonds voor Afrika

Rijksoverheid - Kamerstukken - Tue, 01/08/2019 - 14:53
Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Haga (VVD) over de felle kritiek van de Europese Rekenkamer op het EU-noodfonds voor Afrika.

Kamerbrief over Verslag formele EU-Gezondheidsraad Brussel 7 december 2018

Rijksoverheid - Kamerstukken - Tue, 01/08/2019 - 14:51
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de formele EU-Gezondheidsraad van 7 december 2018 in Brussel. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Uitstelbrief op Kamervragen over bericht dat zorg in kleine woonvormen ouderen niet altijd goed geregeld is

Rijksoverheid - Kamerstukken - Tue, 01/08/2019 - 14:31
Minister De Jonge (VWS) meldt de Tweede Kamer dat hij de vragen van het Kamerlid Geleijnse (50PLUS) niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden. De vragen gaan over het bericht dat zorg in kleine woonvormen voor ouderen niet altijd goed geregeld is.

Pagina's