Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Feed aggregator

Gewijzigde versie van de Kamerbrief over de voortgang van het onderzoek in de zaak van de IKON-journalisten

Rijksoverheid - Kamerstukken - Fri, 05/03/2019 - 09:09
Minister Blok heeft op 29 april 2019 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de vooruitgang van het onderzoek in de zaak van de IKON-journalisten.Dit is een gewijzigde versie van die Kamerbrief.

Aanbiedingsbrief bij gewijzigde versie Kamerbrief over de vooruitgang van het onderzoek in de zaak van de IKON-journalisten

Rijksoverheid - Kamerstukken - Fri, 05/03/2019 - 09:09
Minister Blok (BZ) stuurt de Tweede Kamer een gewijzigde versie van de Kamerbrief over de voortgang van het onderzoek in de zaak van de IKON-journalisten.

Aanbiedingsbrief bij rectificatie rapport Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie

Rijksoverheid - Kamerstukken - Thu, 05/02/2019 - 17:40
Minister Grapperhaus stuurt een rectificatie van het rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie naar de Tweede Kamer.

Beantwoording Kamervragen over het verslag JBZ Raad 7 en 8 maart 2019

Rijksoverheid - Kamerstukken - Thu, 05/02/2019 - 17:20
Minister Grapperhaus beantwoordt vragen van de Eerste Kamer over het verslag van de JBZ-Raad van 7 en 8 maart 2019. De vragen gingen over bestrijding van illegale haatpropaganda op het internet.

Beantwoording Kamervragen over oplopende vaste lasten

Rijksoverheid - Kamerstukken - Thu, 05/02/2019 - 16:40
Staatssecretaris Van Ark (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Jasper van Dijk (SP) over "de oplopende vaste lasten".

Kamerbrief verslag Landbouw- en Visserijraad 15 april 2019

Rijksoverheid - Kamerstukken - Thu, 05/02/2019 - 16:08
Minister Schouten stuurt het verslag over de landbouw- en visserijraad van 15 april 2019 naar de Tweede Kamer. Dezelfde brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.

Kamerbrief over het verlenen van medewerking bij onderzoek naar operatie Inzicht in Kwaliteit

Rijksoverheid - Kamerstukken - Thu, 05/02/2019 - 15:57
Brief van minister Bijleveld-Schouten (Def) aan de Tweede Kamer over het verlenen van medewerking bij het onderzoek dat rapporteurs met toepassing van artikel 3.1 CW uitvoeren naar de operatie "Inzicht in Kwaliteit".

Kamervragen over bericht Niger, part 1 At the centre of a brewing militant storm

Rijksoverheid - Kamerstukken - Thu, 05/02/2019 - 15:47
Minister Kaag beantwoordt Kamervragen over het bericht Niger, part 1 At the centre of a brewing militant storm.

Kamerbrief over de agenda Landbouw- en Visserijraad 14 mei 2019

Rijksoverheid - Kamerstukken - Thu, 05/02/2019 - 15:44
Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 14 mei 2019. De Eerste Kamer heeft dezelfde brief ontvangen.

Antwoorden Kamervragen over verdwenen Vietnamese kinderen

Rijksoverheid - Kamerstukken - Thu, 05/02/2019 - 15:38
Staatssecretaris Harbers beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van de uitzending van het programma Argos over verdwenen Vietnamese minderjarigen uit opvangcentra.

Antwoorden Kamervragen over drugsdumpingen in de natuur

Rijksoverheid - Kamerstukken - Thu, 05/02/2019 - 12:53
Minister Grapperhaus beantwoordt Kamervragen over het bericht 'Legaal drugsafval inleveren bij de milieustraat? Het moet straks gewoon kunnen, vindt D66 Brabant'.

Uitstelbrief verkoop en distributie van pakketjes door Alibaba in Nederland

Rijksoverheid - Kamerstukken - Thu, 05/02/2019 - 12:35
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer BUZA) een uitstelbrief over de verkoop en distributie van pakketjes door Alibaba in Nederland.

Uitstelbrief PvdD over de (bij)stook van biomassa in centrales

Rijksoverheid - Kamerstukken - Thu, 05/02/2019 - 12:11
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief over over de (bij)stook van biomassa in centrales.

Kamerbrief mogelijke aansprakelijkheid Oekraïne van het neerhalen van vlucht MH17

Rijksoverheid - Kamerstukken - Thu, 05/02/2019 - 10:33
Minister Blok informeert de Tweee Kamer over de mogelijke aansprakelijkheid van Oekraïne van het neerhalen van vlucht MH17.

Pagina's