Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Feed aggregator

Beantwoording Kamervragen over "AOW en zwaar werk"

Rijksoverheid - Kamerstukken - Fri, 08/16/2019 - 15:19
Antwoorden van minister Koolmees aan de Tweede Kamer op de Kamervragen van het lid van Kent (SP) over "AOW en zwaar werk".

Beantwoording Kamervragen over armoede bij gepensioneerden met een lager inkomen

Rijksoverheid - Kamerstukken - Fri, 08/16/2019 - 15:16
Antwoorden van minister Koolmees aan de Tweede Kamer op de Kamervragen van het lid Van Brenk (50PLUS) over "gepensioneerden met een lager inkomen die arm zijn of moeilijk rond kunnen komen".

Kamerbrief over toekomstscenario KDS

Rijksoverheid - Kamerstukken - Fri, 08/16/2019 - 15:09
Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer een rapport over de toekomstscenario Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS).

Antwoord op vragen over een grensconflict tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Frankrijk in Oyster Pond op Sint Maarten

Rijksoverheid - Kamerstukken - Thu, 08/15/2019 - 19:56
Minister Blok beantwoordt vragen van het lid van Raak over een grensconflict tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Frankrijk in Oyster Pond op Sint Maarten.

Antwoord op vragen over de sloop van gebouwen door Israël in gebieden deels onder bestuur van de Palestijnse Autoriteit

Rijksoverheid - Kamerstukken - Thu, 08/15/2019 - 19:54
Minister Blok beantwoordt vragen van het lid Karabulut over de sloop van gebouwen door Israël in gebieden deels onder bestuur van de Palestijnse Autoriteit.

Antwoord op vragen over de uitvoering van de motie-Van der Staaij c.s. over eenzijdige resoluties bij de VN

Rijksoverheid - Kamerstukken - Thu, 08/15/2019 - 19:51
Minister Blok beantwoordt vragen van de leden Omtzigt, Stoffer, Voordewind, Koopmans, De Roon en Baudet over de uitvoering van de motie-Van der Staaij c.s. over eenzijdige resoluties bij de VN.

Kamerbrief over verzoek om ondersteuning ambassades bij onderzoek Kamer

Rijksoverheid - Kamerstukken - Thu, 08/15/2019 - 19:49
Minister Blok reageert op verzoek om ondersteuning ambassades bij onderzoek Kamer.

Kamerbrief over toetsing subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel tijdens kerstreces

Rijksoverheid - Kamerstukken - Thu, 08/15/2019 - 19:48
Kamerbrief van minister Blok over toetsing subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel tijdens kerstreces.

Kamerbrief over bezwaren tegen onderzoeksopzet ''Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950'

Rijksoverheid - Kamerstukken - Thu, 08/15/2019 - 19:45
Minister Blok reageert op afschrift open brief Federatie Indische Nederlanders aan onderzoekscommissie Indonesië 1945-1950 m.b.t. bezwaren tegen onderzoeksopzet.

Antwoorden op vragen over de zorgelijke situatie van Aramese christenen in zuidoost Turkije

Rijksoverheid - Kamerstukken - Thu, 08/15/2019 - 19:41
Minister Blok beantwoordt vragen van het lid Karabulut over de zorgelijke situatie van Aramese christenen in zuidoost Turkije.

Beantwoording vragen over het bericht NAVO verklapt slechtst bewaarde geheim van Nederland: kernbommen in Volkel

Rijksoverheid - Kamerstukken - Thu, 08/15/2019 - 19:39
Minister Blok beantwoordt vragen van van het lid Sjoerdsma over het bericht 'NAVO verklapt slechtst bewaarde geheim van Nederland: kernbommen in Volkel'.

Beantwoording vragen over strijdsters voor vrouwenrechten in Afghanistan

Rijksoverheid - Kamerstukken - Thu, 08/15/2019 - 19:36
Minister Blok beantwoordt vragen van het lid Ploumen over 'strijdsters voor vrouwenrechten in Afghanistan die steeds verder in het nauw komen'.

Antwoorden op Kamervragen over het bericht Islamisten én overheid jagen op Pakistaanse feministe

Rijksoverheid - Kamerstukken - Thu, 08/15/2019 - 19:33
Minister Blok beantwoordt vragen van het lid Sjoerdsma over het bericht ‘Islamisten én overheid jagen op Pakistaanse feministe’.

Antwoorden op Kamervragen over het rapport Were Indians too

Rijksoverheid - Kamerstukken - Thu, 08/15/2019 - 19:28
Minister Blok (BZ) beantwoordt vragen van de leden Voordewind, Van der Staaij en Van Helvert over het rapport 'We’re Indians too' van organisatie Open Doors over geweld, uitsluiting en geloofsvervolging van christelijke en moslimminderheden in India.

Beantwoording Kamervragen over het integrale Capaciteitsplan 2016 hoofdrapport van het Capaciteitsorgaan

Rijksoverheid - Kamerstukken - Thu, 08/15/2019 - 16:33
Minister Van Engelshoven beantwoordt de Kamervragen over het integrale Capaciteitsplan 2016 hoofdrapport van het Capaciteitsorgaan.

Kamerbrief over herstart Besturingssysteem Maeslantkering

Rijksoverheid - Kamerstukken - Thu, 08/15/2019 - 16:00
Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de vervanging van het besturingssysteem op de Maeslantkering.

Kamerbrief met reactie op de brief van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) `Nu de koers is bepaald. Ex ante evaluatie ontwerp-Nationale Omgevingsvisie`

Rijksoverheid - Kamerstukken - Thu, 08/15/2019 - 14:44
Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een reactie op de brief van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de policy brief `Nu de koers is bepaald. Ex ante evaluatie ontwerp-Nationale Omgevingsvisie`.

Kamerbrief met kabinetsreactie op de jaarverslagen 2017 en 2018 van de Nationale ombudsman

Rijksoverheid - Kamerstukken - Thu, 08/15/2019 - 14:35
Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een reactie op de jaarverslagen 2017 en 2018 van de Nationale ombudsman.

Beantwoording vragen over het overzicht van de verdeling van het variabele deel van de rijksbijdrage over verschillende studenttypen

Rijksoverheid - Kamerstukken - Thu, 08/15/2019 - 14:09
Minister Van Engelshoven beantwoordt de schriftelijke vragen over het overzicht van de verdeling van het variabele deel van de rijksbijdrage over verschillende studenttypen.

Uitstel beantwoording schriftelijke vragen over de kaartverkoop van de Formule-1

Rijksoverheid - Kamerstukken - Thu, 08/15/2019 - 08:59
Minister Van Engelshoven laat de Tweede Kamer weten dat zij de vragen over de kaartverkoop van de Formule-1 niet op tijd kan beantwoorden.

Pagina's