Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Feed aggregator

Uitstel beantwoording vragen over het bericht ’Lerarentekort? In Brabant zitten 300 basisschoolleraren in de WW’

Rijksoverheid - Kamerstukken - Wed, 05/22/2019 - 16:42
Minister Slob schrijft de Tweede Kamer dat hij de vragen van de Kamerleden Rudmer Heerema en Wiersma (beiden VVD) niet kan beantwoorden binnen de gestelde termijn. De Kamerleden stelden vragen over het bericht ’Lerarentekort? In Brabant zitten 300 basisschoolleraren in de WW’.

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Avirazorg mag van inspectie geen cliënten meer aannemen, maar gaat door onder andere naam’

Rijksoverheid - Kamerstukken - Wed, 05/22/2019 - 16:38
Minister De Jonge beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kamerlid Kerstens (PvdA) over het bericht ‘Avirazorg mag van inspectie geen cliënten meer aannemen, maar gaat door onder andere naam’.

Commissiebrief met reactie op petitie Seksuele en reproductieve zorg voor kwetsbare groepen

Rijksoverheid - Kamerstukken - Wed, 05/22/2019 - 16:20
Minister De Jonge biedt zijn reactie op petitie Seksuele en reproductieve zorg voor kwetsbare groepen aan de Tweede Kamer.

Aanbiedingsbrief Verslag van het Financieel Stabiliteitscomité van 15 mei.

Rijksoverheid - Kamerstukken - Wed, 05/22/2019 - 15:25
Minister Hoekstra stuurt de Tweede Kamer en de Eerste Kamer het verslag van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité van 15 mei.

Uitstelbrief Kamervragen over de vervreemding van objecten behorende tot het nationaal cultureel erfgoed

Rijksoverheid - Kamerstukken - Wed, 05/22/2019 - 15:19
Minister Van Engelshoven laat de Tweede Kamer weten meer tijd nodig te hebben om de vragen over de vervreemding van objecten behorende tot het nationaal cultureel erfgoed te beantwoorden.

TK Achterlating

Rijksoverheid - Kamerstukken - Wed, 05/22/2019 - 14:50

Kamerbrief met verslag Raad Buitenlandse Zaken van 14 mei 2019 te Brussel

Rijksoverheid - Kamerstukken - Wed, 05/22/2019 - 14:50
Brief van minister Bijleveld-Schouten (Def), mede namens minister Blok (BZ), aan de Tweede Kamer met verslag Raad Buitenlandse Zaken van 14 mei 2019 te Brussel. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Beantwoording vragen over dreigementen van de Iraanse president in relatie tot de nucleaire deal

Rijksoverheid - Kamerstukken - Wed, 05/22/2019 - 14:44
Minister Blok beantwoordt de schriftelijke vragen van het Kamerlid Koopmans (VVD) over de dreigementen van de Iraanse president in relatie tot de nucleaire deal.

Beantwoording Kamervragen over “het bericht dat Defensie wederom teleurstelt bij het CAO-overleg”

Rijksoverheid - Kamerstukken - Wed, 05/22/2019 - 14:40
Staatssecretaris Visser beantwoordt de schriftelijke vragen van het Kamerlid Popken (PVV) over “het bericht dat Defensie wederom teleurstelt bij het CAO-overleg”. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Kamerbrief voorhang wijziging Bouwbesluit 2012

Rijksoverheid - Kamerstukken - Wed, 05/22/2019 - 14:33
Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving. Dit is in verband met het verbeteren van de veiligheid bij het bouwen en de veiligheid en gezondheid in bouwwerken. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer verzonden.

Kamerbrief over beoordeling van bestaande gebouwen met breedplaatvloeren

Rijksoverheid - Kamerstukken - Wed, 05/22/2019 - 14:01
Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de verdere beoordeling van bestaande gebouwen met breedplaatvloeren.

Pagina's