Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Feed aggregator

Uitstelbrief vragen over de fiscale positie van Rijnvarenden

Rijksoverheid - Kamerstukken - Wed, 04/17/2019 - 10:28
Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief over de vragen over de fiscale positie van Rijnvarenden.

Kamerbrief over benoeming voorzitter van de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen

Rijksoverheid - Kamerstukken - Wed, 04/17/2019 - 10:08
Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de benoeming voorzitter van de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen.

Kamerbrief over 5G en gezondheid

Rijksoverheid - Kamerstukken - Wed, 04/17/2019 - 10:05
Staatssecretaris Keijzer en Minister Bruins informeren de Tweede Kamer over de mogelijke gezondheidsrisico's van 5G.

Uitstelbrief Kamervragen over het bericht 'Ombudsman slaat alarm; Het centrum van Amsterdam is s nachts een wetteloze jungle'

Rijksoverheid - Kamerstukken - Tue, 04/16/2019 - 18:22
Minister Grapperhaus stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over het bericht 'Ombudsman slaat alarm: ‘Het centrum van Amsterdam is ’s nachts een wetteloze jungle'' en daarbij het conceptrapport van de Ombudsman van Amsterdam.

Uitstelbrief Kamervragen over de procedure en de capaciteit bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Rijksoverheid - Kamerstukken - Tue, 04/16/2019 - 18:03
Minister Dekker stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over de procedure en de capaciteit bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Kamerbrief over Syrische weeskinderen en berechting ISIS-strijders

Rijksoverheid - Kamerstukken - Tue, 04/16/2019 - 17:33
Minister Grapperhaus informeert de Tweede Kamer over de stappen die de Franse overheid heeft gezet om Franse (wees)kinderen uit Syrië terug te halen. Daarnaast gaat hij in op het Nederlandse beleid voor weeskinderen in Syrië met een Nederlandse link. Ook informeert hij de Kamer over de inzet van Nederland bij de berechting van ISIS-strijders.

Kamerbrief over evaluatie risicokaart

Rijksoverheid - Kamerstukken - Tue, 04/16/2019 - 17:13
Minister Grapperhaus informeert de Tweede Kamer over de evaluatie van de risicokaart die de risico's per veiligheidsregio aangeeft. Het evaluatierapport stuurt hij mee met de brief.

Beantwoording Kamervragen over het Eerlijk Pensioenlabel

Rijksoverheid - Kamerstukken - Tue, 04/16/2019 - 17:11
Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van de leden Smeulders en Snels (GroenLinks) over het Eerlijk Pensioenlabel.

Antwoorden Kamervragen over het succes van mediation in het strafrecht en de toereikendheid van het budget

Rijksoverheid - Kamerstukken - Tue, 04/16/2019 - 16:55
Minister Dekker beantwoordt Kamervragen over het succes van mediation in het strafrecht en de toereikendheid van het budget. Aanleiding voor de vragen was een uitzending van EenVandaag over de belangrijke rol die mediation in het strafrecht kan hebben.

Kamerbrief over adviescommissie bescherming cultuurgoederen

Rijksoverheid - Kamerstukken - Tue, 04/16/2019 - 16:46
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van haar brief aan de Raad voor Cultuur met het verzoek om een adviescommissie bescherming cultuurgoederen in te stellen.

Memorie van Antwoord

Rijksoverheid - Kamerstukken - Tue, 04/16/2019 - 15:56
Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad en provinciale staten om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden

Aanbiedingsbrief memorie van antwoord wetsvoorstel wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet

Rijksoverheid - Kamerstukken - Tue, 04/16/2019 - 15:56
Minister Ollongren biedt de Eerste Kamer de nadere memorie van antwoord aan over het voorstel van wet tot wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet. De wijziging gaat over de verruiming van de bevoegdheid van de raad en provinciale staten om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden.

Uitstelbrief over het openbreken van de associatieovereenkomst met Oekraïne en het vervolgens fors verhogen van de importquota voor Oekraïens kippenvlees

Rijksoverheid - Kamerstukken - Tue, 04/16/2019 - 15:45
Minister Kaag stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief over het openbreken van de associatieovereenkomst met Oekraïne en het vervolgens fors verhogen van de importquota voor Oekraïens kippenvlees.

Pagina's