Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Feed aggregator

Kamerbrief over toezegging Indicatoren Wetgevingsoverleg 21 juni 2018

Rijksoverheid - Kamerstukken - Mon, 06/17/2019 - 11:24
Staatssecretaris Knops geeft een reactie op de vragen van het Kamerlid Bosman (VVD) om te bekijken of het mogelijk is een nulmeting uit te voeren, dan wel indicatoren op te stellen die het mogelijk maken de effecten van de Nederlandse inzet in de rechtshandhavingsketen in de Caribische landen van het Koninkrijk te meten.

Kamerbrief over het Verslag Informele Landbouwraad 2-4 juni 2019

Rijksoverheid - Kamerstukken - Mon, 06/17/2019 - 10:29
Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de informele landbouwraad die op 2-4 juni jongstleden plaatvond in Boekarest.

Antwoorden op Kamerbrieven over inval diervoederbedrijf Baarle Nassau

Rijksoverheid - Kamerstukken - Mon, 06/17/2019 - 10:16
Minister Schouten beantwoordt de vragen van het Kamerlid de Groot (D66) over het bericht 'Inval bij veevoederbedrijf, mogelijk afvalstoffen in het voer'.

Kamerbrief over producten die onterecht verkocht worden als biologisch

Rijksoverheid - Kamerstukken - Mon, 06/17/2019 - 10:00
Minister Schouten (LNV) stuurt een reactie op vragen over het bericht ‘Honderden producten onterecht verkocht als biologisch’.

Kamerbrief over het Nederlands standpunt betreft uitbreiding van de Unielijst voor Invasieve Uitheemse Soorten

Rijksoverheid - Kamerstukken - Mon, 06/17/2019 - 09:45
Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over het Nederlands standpunt betreft uitbreiding van de unielijst voor invasieve uitheemse soorten.

Kamerbrief over vertraging uitslagbepaling eindexamen

Rijksoverheid - Kamerstukken - Mon, 06/17/2019 - 09:22
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de storing in het leerlingvolgsysteem dat voor vertraging zorgt in de uitslagbepaling van het eindexamen voortgezet onderwijs.

Kamerbrief over groepsgrootte en leerling-leraarratio in basisonderwijs 2018

Rijksoverheid - Kamerstukken - Mon, 06/17/2019 - 08:26
Minister Slob stuurt een brief over de gemiddelde groepsgrootte (het aantal leerlingen per klas) en de leerling-lerraarratio (het gemiddelde aantal leerlingen per voltijdeenheid leraar) in 2018.

Kamerbrief over vertraging bepalen uitslag eindexamen vmbo-kb Calvijn-college Amsterdam

Rijksoverheid - Kamerstukken - Mon, 06/17/2019 - 08:14
Minister Slob stuurt een brief over de vertraging bij de bepaling van de eindexamenuitslag vmbo-kb (kaderberoepsgerichte leerweg) op het Calvijn-college in Amsterdam.

Kamerbrief over gesprek met stichting RPO en stand van zaken uitvoering motie lokaal toereikend media-aanbod

Rijksoverheid - Kamerstukken - Mon, 06/17/2019 - 08:04
Minister Slob stuurt een brief over zijn gesprek met de stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) en de stand van zaken over de uitvoering van een motie om te zorgen voor een lokaal toereikend media-aanbod via pilots (proeven) met streekomroepen.

Kamerbrief Realisatieplan LNV visie

Rijksoverheid - Kamerstukken - Mon, 06/17/2019 - 06:10
Met deze kamerbrief presenteert minister Schouten haar Realisatieplan voor de Visie LNV. 

Kamerbrief over samenhang Nederlandse inspanningen snelle reactiemachten en missies en operaties tot en met 2021

Rijksoverheid - Kamerstukken - Fri, 06/14/2019 - 19:48
Minister Blok (BZ) informeert namens het kabinet de Tweede Kamer over de samenhang van de Nederlandse inspanningen in het kader van snelle reactiemachten en missies en operaties tot en met 2021. De brief is mede-ondertekend door minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), minister Bijleveld (Def) en minister Grapperhaus (JenV).

Reactie inzake onderzoek Autoriteit Persoonsgegevens naar informatiebeveiliging Belastingdienst

Rijksoverheid - Kamerstukken - Fri, 06/14/2019 - 19:30
Reactie op (nadere) vragen en opmerkingen inzake onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens naar de informatiebeveiliging van de afdeling Data & Analytics van de Belastingdienst.

Pagina's